Såg Orwell spöken?

av Bjarne Nyman Forum 1984-09, sida 16-17, 16.05.1984

Taggar: Personer: Jörn Donner Teman: Orwell

F RUN 98 984 RUN

Av BJARNE NYMAN — I alla samhällen har det funnits en viss skiktning mellan olik typer av människor. Men en så stark polarisering som förekommer i Orwell’s visioner — det tror jag inte kommer att ske.

— Visserligen finns det alltid en fara för totalitära tendenser och därför måste de bekämpas där de yttrar sig. T ex Västtyskland försökte sig för inte så länge sedan på en ”folkräkning” vars syfte inte var att räkna folket, utan att skapa en psyko-fysist. bild av individerna.

— Men folkräkningen stoppades.

Författaren och filmmakaren Jörn Donner tror inte att vi kommer att få uppleva något orwellskt samhälle som en följd av den nya informationsteknologin.

Jörn Donner om informationssamhället:

GEORGE ORWELL SÅG SPÖKEN — Visserligen sker förändringarna snabbare idag än tidigare. Det är en direkt följd av att 90 procent av alla vetenskapsmän som någonsin funnits lever idag.

— Vi får inte glömma att största delen av det finländska folket bara för hundra år sedan var en skock analfabeter. Att man med hjälp av tekniken nu skulle få världens befolkning att hoppa över en generation det tror inte jag på.

16

HE Många revolutionerande processer kommer att ske i vårt samhälle inom den närmaste framtiden. Det är Jörn Donner i alla fall övertygad om. Men trots allt kommer världen ine att se så mycket annorlunda ut t ex år 2000. Science-fiction författarna har redan förutspått det mesta.

— Informationsbehaovet i samhället ökar och vi komemr att få en ny arbetsfördelning. Det är i sig inget revolutionerande. I alla skeden av historien har arbetet omfördelats och omvärderats, säger Jörn Donner.

— I alla tider har människan strävat till att frigöra sig från rutinarbete, arbete som kan utföras av maskiner. På det här sättet har vi kunnat öka friheten i samhället, genom att låta maskinerna massproducera.

Ny klasstruktu — Men inte kommer allt rutinarbete — som somliga hävdar — att försvinna. Vi behöver t ex människor som sysslar med att mata in information i systemen. Det kan inga robotar i världen utföra.

—Tyvärr kan det här innebära att vi får ett nytt slags klasstruktur, en klass som sysslar med att mata in information och en ”högre” klass som utnyttjar informationen — Men inte är jag så fruktansvärt deprimerad över den saken. Idag sysslar folk på kontoren med sådant arbete som i informationssamhället är obsolet, de skriver en massa sifferrapporter och sånt. I det framtida informationssamhället kommer det att finnas andra rutinuppgifter, säger Donner.

— Om övervakningsmyndigheterna har tillgång till medicinska och andra personliga fakta om individer samtidigt, betyder det en fara för den personliga integriteten. Men å andra sidan vet jag inte hur vi skall kunna undvika problemet, eftersom sarmkörning av olika register i många fall är mycket rationellt, säger Donner.

— På det hela taget tror jag ändå inte att de mindre attraktiva jobben kommer att öka. Det sker i stället en överflyttning av sådana jobb till de delar av servicesektorn, som inte kan datoriseras. Jag har t ex svårt att tänka mig en dator som serverar god mat.

Bredda diskussionen

Diskussionen om det kommande informationssamhället har enligt Donner i alltför hög grad kretsat kring kommersiella och tekniskvetenskapliga aspekter.

— Den humanism som t ex jag representerar har tillsvidare inte prioriterats i diskussionen, Då jag talar om informationssamhället avser jag mycket annat än kommersialism och siffror. Informationssamhället måste också kunna bjuda på information om politik, historia, film och mycke annat. Också kunskapen om det förflutna, vår bakgrund måste vara tillgänglig i informationssamhället.

På denna punkt riskerar utvecklingen enligt Donner att gå snett. Då de tekniskvetenskapliga aspekterna överbetonas sker detta alltid på bekostnad av någonting annat.

— Det är kanske inte så mycket en fråga om informationssamhället som sådant, men jag är räd för att vi håller på att förlora känslan för historien. Och det är farligt.

Hot mot demokrati — Om vi förlorar känslan för vår bakgrund, förlorar vi samtidigt vår självkänsla och vår egen identitet. Vi vet inte längre vad vi står för, vad vi är och vad vårt samhälle står för. Då riskerar vi också att förlora känslan för de värden — de mokrati och individuell frihet t ex — som vårt samhälle bygger på, säger Jörn Donner.

— Specialiseringen och inriktningen på icke-humanistiska ämnen i skolundervisningen gör att vi tappar greppet om det förflutna, om vår historia. Det här är ett fenomen som märks i alla europeiska länder.

— Ett av de stora misstagen som i tiden gjordes hos oss var att vi avskaffade undervisningen i latin, framhåller Donner. Det var ett brott mot hela den europeiska historien och traditionen, Vi måste komma ihåg att alla värden som vårt samhället bygger på härstammar från en historisk utveckling.

Svårt automatisera konst

Jörn Donner som sysslar med författarskap och filmmakeri håller strängt fast vid att konstnärlig information aldrig kan förmedlas med hjälp av datorer och annan informationsteknik.

— Ta t e en klassiska filmen ”Citizen Kane” av Orson Welles. Inte kan dess budskap förmedlas på annat sätt än att man ser den. Den måste upplevas.

— Rena fakta, statistik, sifferserier och t ex flygtidtabeller kan enkelt förmedlas med datorer, men genast när det blir fråga om konstnärliga värderingar eller kvaliteter blir det svårare, för att inte säga omöjligt, säger Donner.

— Kanske vi i framtiden får system där man kan prenumerera på filmer eller andra saker med konstnärlig inriktning, men det kommer nog att ta lång tid tills dess.

För Jörn Donner Productions Ab har informationssamhället alltså inte så mycket i bakfickan — Nåja, i sådana här småföretag av hantverkskaraktär förblir nog verkningarna marginella. Givetvis har vi bokföring som alla andra’ företag och vi behöver information om företeelser, människor, priser och kostnader. Dessutom måste vi kommunicera med världen.

— Men redan idag är det ju mycket lättare att kommunicera och dokumentera än det var tidigare, konstaterar Donner.

Resandet minskar knappast

Möjligheterna till effektiv elektronisk kommunikation kommer dock inte enligt Donner att minska behovet av att resa omkring i världen.

— Nej, inte kan elektronisk kommunikation ersätta den fysiska upplevelsen av att resa. Resandets mening är att resa, inte bara att komma fram.

— Vissa saker kan inte skötas elektroniskt utan måste upplevas. Man måste träffa folk personligen, uppleva saker.

17

Utgiven i Forum nr 1984-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."