Utgiven i Forum nr 2018-02

”Sälj till sillen och köp till kräftorna” – är devisen historia?

av Johan Hultkrantz Forum 2018-02, sida 09, 01.03.2018

DEBATT

Skicka din debattartikel til feedbackeforummag.fl.

”Sälj till sillen och köp till kräftorna” —- är devisen historia?

Rubriken är en del av börsjargongen. Det är ingen myt att aktieplaceringar under vinterhalvåret tenderar att avkasta positivt. Tillspetsat: om du under de senaste 27 åren enbart hade ägt inhemska aktier mellan oktober till april, medan din granne skulle ha satsat på aktier från maj till september så utklassar du din granne.

En höst- och vinterplacerare som satsade 100 pengar 1990 sitter på motsvarande 6 000 pengar i dag, en avkastning på runt 6 000 procent (16 procent per sjumånadersperiod), så länge vi bortser från skatter och transaktionsavgifter. Däremot vore våroch sommarplacerarens ursprungliga portfölj värd enbart 45 pengar i dag - en negativ avkastning på totalt 55 procent (cirka minus 3 procent per varje vår/ sommarperiod).

Sommarbörsen sällan het. Media brukar två gånger per år ta upp när du förmodat borde sälja dina aktier, respektive köpa dem tillbaka: ”Sell in May and go away (don”t come back until St. Leger’s day)” lyder mottot, med hänvisning till en hästkapplöpning som arrangeras i Doncaster i norra England varje september. Så här har det varit i medeltal i många år - men på sistone verkar effekten ha avmattats.

Följande siffror gäller för Stockholmsbörsen, men korrelationen till Helsingforsbörsen är extremt stark. De bästa börsmånaderna är i regel november, april och februari, med en månatlig avkastning på mellan 2,5-3,5 procent (källa: Nordnet). De sämsta börsmånaderna är september, augusti och juni då avkastningen är negativ, mellan 0,5-3,5 procent per månad. Det behövs ganska lite för att påverka börsen under den nyhetsfattiga perioden, och handeln blir hoppig eftersom volymerna är tunna och börshandlarna har semester.

Delar vi in året i två delar: maj till september (fem månader) och oktober till april (sju månader) så kan vi helt lugnt konstatera att de tre bästa månaderna infinner sig just under vinterhalvåret, medan de sura månaderna infaller vid sommarhalvåret. Men även om våren och sommaren är sämre än resten av året så har de ändå avkastat positivt de senaste 15 åren. Sedan 2003 har vår- och sommaravkastningen varit i medeltal runt 0,7 procent per vår/sommar.

Vintern är blomstringstid. Tar vi Helsingforsbörsen de senaste 27 åren under perioden maj till september så har vi 14 positiva perioder och 13 negativa perioder. Men ser vi till detaljerna så är nedgången som sagt hela 55 procent om du enbart är investerad under maj till september. Omvänt: vid perioden oktober-april är hela 23 av 27 perioder positiva, som sagt med en 60-faldig avkastning.

Men ser vi å andra sidan på de senaste fem somrarna (2013-2017) så har totalavkastningen varit +18 procent (3,5 procent per period). Ifall mönstret är på vägatt brytas så kan det finnas en idé i att för tillfället ignorera den gamla tumregeln att sälja i maj och köpa tillbakaiseptember. En annan aspekt är att om du säljer bort så utlöser det vanligtvis skatt, och glöm inte att tajmamarknadenledertill transaktionskostnader.

Partiellt botemedel. Vad borde en placerare göra ifall den förblir övertygad om att maj-september i regel är negativa månader? Det finns en bransch som mer eller mindre varje gång klarar sig hyfsat; läkemedelsbolagen. Under maj-september 2011 kom Helsingforsbörsen ned med över 30 procent, under samma period utvecklade sig indexet MSCI Global Health Care plus minus noll. Sommaren 2008 backade börsen 20 procent medanläkemedelsbolagen steg med 6 procent. Sommaren 2001 dök börsen 30 procent, medan läkemedelsbolagen sjönk med bara 5 procent.

Ingen katastrof. Slutsatsen verkar vara att våren och sommaren numera ger en viss värdeökning i medeltal, dock bara en aning. Men själva lejonparten av värdeökningen på börsen sker fortfarande senare på hösten och under vintern. Det kan noteras att det inte på de allra senaste åren har funnits någon egentlig orsak att sälja bort hela aktieportföljen i maj, eftersom aktieinnehav under sommaren inte har varit katastrofalt negativa (åtminstone under de senaste 15 åren). Hursomhelst håller de gamla sanningarna på att försvinna då nästan alla känner till säsongsvariationerna, medan arbitraget handlas bort av algoritmer. Men vill du spela på säsongsmönster kan det löna sig att köpa på höstkanten och sälja när det våras, bara låta sommaren glida iväg. Köp vid snö, sälj till tö. m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 22018

Johan Hultkrantz är spar- och placeringsmäklare i Helsingfors.

”Själva lejonparten av värdeökningen på börsen sker fortfarande senare på hösten och under vintern.”

Utgiven i Forum nr 2018-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."