”Uthålliga entreprenörer är bristvara nummer ett”

av Torsten Fagerholm Forum 2018-02, sida 07, 01.03.2018

Taggar: Personer: Reidar Wasenius

Reidar Wasenius, 51, är ny vd för de finländska affärsänglarnas medlemsorganisation Fiban (Finnish Business Angels Network). Han har tidigare jobbat på företagsacceleratorn Founder Institute, som företagscoach samt vid Samsung, Nokia, Yle och Tekes.

Vilka specialiteter serverar du som vd?

Jag har jobbat med skolning och utbildning i 33 år, samt PR och kommunikation – både internt och externt. Jag har ofta jobbat intensivt med små team. Vi betjänar medlemmarna så att affärs­änglarna får bättre avkastning och uppstartsbolagen mer proffsig betjäning. Under de 10 år jag följt startup-livet i Helsingfors har dess uppskattning ökat. Visst har det rått en hajp, men just nu lever vi i den positiva realismens tids­ålder. Det finns inga snabba vinster att hämta.

Var satsar Fiban nu?

Kompetensutveckling, utbildning av affärs­änglar, samt kommunikation och PR. Vi vill också bygga upp externt samarbete: hjälpa Business Finland, FVCA och Tekes Venture Capital med flera att inse vikten av samarbete med våra medlemmar. På lång sikt vill försöka förändra lagstiftningen via skatteincitament för privatplacerare i tillväxtföretag.

Hur bättre upplysa allmänheten om affärs­änglar?

Folks uppfattning baserar sig långt på vad de har råkat se på tv-program som Shark Tank eller Leijo­nan luola. Den rådande offentliga bilden är väldigt skev: giriga affärsänglar som vill roffa åt sig enorma ägar- och vinstandelar. Det är väldigt främmande för folk inom branschen som investerar mycket av sin egen tid i att utveckla bolag.

Beskriv en typisk affärsängel?

Framgångsrika individer med värdefull kunskap, tid och kapital att placera i uppstartsbolag. Dem ska Fiban coacha att bli ännu bättre. Flera av våra nya medlemmar har jobbat hårt, sen lösgjort sig från sitt livsverk. Plötsligt befinner de sig i en ny livssituation: kalendern är tommare, bankkontot fullare. Det är en emotionell och social omvälvning. De behöver få umgås med personer i samma situation. Innovation och kreativitet blomstrar i nätverk. Det behövs konkret utbildning i nya färdigheter: affärsmetoder, hur man blir en bättre investerare och stöder uppstartsbolag, hanterar beskattning …

De flesta utav era över 640 medlemmar verkar i huvudstadsregionen?

Ja, men vi har stark närvaro i Tammerfors, Uleåborg, Kouvola, Jyväskylä och Åbo. Det fanns en stark vilja bland de grundande medlemmarna att lägga ihop sitt kunnande och pengar i gemensamma potter. I Finland syndikerar vi mer än annanstans med gemensam deal flow, due diligence och mentorering. Det är unikt i globala mått. Också i Silicon Valley agerar affärsänglar mer individualistiskt. 2016 investerade Fibans medlemmar 53 miljoner euro i över 300 finländska onoterade, potentiella tillväxtbolag.

Finns nordisk potential?

Vi satsar på ökat internationellt samarbete via nordiska affärsängelsorganisationen Nordic Business Angel Network. Det kliar i fingrarna hos våra änglar, de vill hitta placeringsobjekt framför allt i Sverige, och även bjuda in svenska kumpaner i finländska placeringar. Det finns en stark vilja till nordiskt samarbete, det gäller att etablera kanaler för att ge utlopp.

Nio av tio placeringar brukar misslyckas?

Detta är en hit-driven business, precis som musik och film. Det gäller att vara aktiv, att satsa på ett antal bolag. Placeringar kräver massvis av tid och energi. Med en hit finansieras nio floppar. Riku Asikainen har öppet medgett att hans fem första placeringar gick åt skogen och han förlorade 700 000 euro. Det är typiskt att placera några tio tusen euro per individ, och syndikerat kan det bli några hundra tusen per bolag.

Utgör värdekedjan en utmaning?

Det behövs exit-kanaler, en möjlighet att sälja sin andel efter några år. I lilla Finland är detta en av flaskhalsarna. Folk ondgör sig ofta: ”igen såldes ett lovande bolag utomlands …”. Det råder brist på penningstarka instanser, riskkapital­investerare, som tar hand om framgångsrika tillväxtbolag.

Vilka urvalskriterier tillämpar affärsänglar?

Tillspetsat så finns 13 idéer på dussinet, människorna är det viktiga. Vi hjälper människorna med ambitiös attityd att utvecklas till skickligare och kunnigare företagare och placerare. För att locka en placering behövs minst två, gärna tre–fyra kunniga personer som kompletterar varandra och trivs ihop. Idealet är ett trovärdigt team som har genomgått eldprov.

Era långsiktiga mål?

Ett radikalt exempel är Israels startup nation-koncept. Alla, kvinnor såväl som män, gör värnplikt. Israeler är vana att kämpa hårt och inte ge efter vid motgångar. I Finland råder varken brist på kapital eller idéer, men nog på uthålliga entreprenörer. För Fiban gäller det att få alla instanser att förstå vad vi gör, att begripa uppstartsbolagens roll i att förnya och utveckla företagssektorn. Vi siktar på ’Startup Nation Finland’, starkare koordinering av samarbete mellan olika aktörer inom ekosystemet. Vi vill föra samman aktörer, hjälpa dem att förstå vilken roll de optimalt kan ha gentemot varandra. Ännu saknas helhetsbilden. Det är en enorm utmaning att förändra ingrodda attityder och kutymer, skapa gemensamma synpunkter så att alla kan navigera bättre.

Text: Torsten Fagerholm

Utgiven i Forum nr 2018-02

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."