Utgiven i Forum nr 1993-11

SAS-bolag i världstopp på flygköksmarknaden

av Christian Schönberg Forum 1993-11, sida 20, 16.09.1993

En viktia kugge i maskineriet är företagets biolofd laboratorium som sysselsätter & forskare på eltid.

En flygmåltid skall inte blot smaka gott, den bör också visuellt reta smaknerverna.

De förarlösa gula ”carobot”-truckarna programmeras från datorer som finns inom räckhåll för den som behöver deras tjänster.

SAS-bolag i världstopp på flygköksmarknaden

Christian Schönberg

Världens modernaste flygkök producerar sedan starten för åtta månader sedan inte mindre än 30 000 måltider per dag i sina hypermoderna utrymmen invid Köpenhamns lufthamn. SÅS Service Partners storsatsning på 400 miljoner dansk kronor har visat sig fylla måttet.

medvetet sin position på den internationella — catering-marknaden. Företaget har redan utomskandinavisk verksamhet bl.a. i Tyskland, England, Holland, Turkiet. Irland, Polen, Japan, USA och Saudi Arabien medan Madrid och Söul står i tur. För närvarande säljer bolaget sina tjänster till cirka 100 flygbolag runtom i världen. Den anmärkningsvärda investeringen i Köpenhamn bör ses mot bakgrunden att lufthamnen också i övrigt strävar till att stärka sin position som ett av Nordeuropas viktigaste flygcentra. Det nya flygköket är beläget i lufthamnens östra del invid Öresund klart synligt för flygresenärer vid start eller landning.

S AS Service Partners stärker mål Det mesta sköts automatiskt

Moderna tider kräver modern teknologi och långt gående automatisering för att klara sig i den allt hårdnande konkurrensen. På en yta av 21 000 kvm tillreder knappt 1 000 anställda, med tillhjälp av långt avancera 20

ADB-teknik, 11 miljoner måltider på årsbasis, Att komponera och tillreda 30 000 måltider per dag är i sig en anmärkningsvärd bedrift, i all synnerhet om man beaktar faktum att den utgör slutsumman av ett otal små serier, skräddarsydda för varje enskild flygning, med varierande passagerarantal och individuella önskemål. Då flygbolagen dessutom håller sig med en brokig flora av flygplanstyper, transportvagnar, servis och bestick är det inte världens enklaste sak att hålla reda på kaoset.

Livsmedelshanteringen ställer höga krav på kvalitet, hygien och miljö. SAS har utvecklat ett långt avancerat datasystem som tillsammans med den detaljerade personalskolningen garanterar högsta möjliga utnyttjande av produktionsapparaten. Varenda pryl, varje bägare, gafflar, knivar och skedar medräknade har sitt kodnummer som systemet efter den helautomatiska diskoperationen sorterar och placerar i rätt fack i väntan på att bli avhämtad för nästa uppdrag i hanteringskedjan.

Själva matproduktionen utgör en förhållandevis liten del av den samla de totalproduktionen. Däremot kräver råvaruhanteringen, lagerstyrningen och diskoperationerna en minutiös exakthet i det datastyrda systemet. Den oinvigda besökaren låter sig i första hand imponeras av det så kallade AGV (Automated Guided Vehicle) -Systemet som består av förarlösa batteridrivna truckar som till synes helt bekymmerslöst åker omkring i den stora hallen. De små gula datastyrda getingarna, som leds av magnetslingor i golvbeläggningen, sköter helt suveränt om det mesta i transportväg, allt från transport av tomma förpackningslådor till råvaruleveranser och avställning av färdiga produkter i kylrum för vidare befodran till den slutliga beställaren.

Kvalitetstanken leder arbetet

Visst finns det arbetsskeden som inte kan utföras maskinellt. Tillredning av mat, dekoreringen av bakelser och smörgåsar görs för hand, likaså uppläggningen på serveringsfat.

Den hygieniska kontrollen är minutiös. Företaget har inte råd att göra misstag. SAS Service Partners håller sig med ett eget biologiskt laboratorium med 6 anställda som kontinuerligt tar prover såväl av inköpta råvaror som av de färdiga egna produkterna. Laboratoriet svarar också för hygienskolningen bland de anställda. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."