Ska göra Stockmann lönsamt igen

av Heidi Furu Forum 2016-10, sida 05, 24.11.2016

Taggar: Bolag: Stockmann Personer: Lauri Veijalainen

(PERSONER TED Ska göra Stockmann lönsamt igen

Lauri Veijalainen är verkställande direktör för koncernen Stockmann som bedriver varuhus, Lindex och fastighetsaffärsverksamhet. Han var tidigare utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet och har också varit ekonomidirektör i bolaget.

Stockmanns varuhusverksamhets uttalade mål är att göra vinst 2018. Hur ska ni göra det? Vi fortsätter med den strategi som styrel sen bekräftade 2015. Vi har tagit in nya hyresgäster, speciellt i centrum av Helsingfors, och viska bredda våra kollektioner och introduce ra nya varumärken i varuhusen. Stockmann måste ge den bästa servicen i staden. Vi har rekryterat en ny personaldirektör, Mikko Huttunen som kom från Rovio. Hans målsättning är att fokusera mera på butiksgolvet. Vi ska ha den mest engagerade personalen för att ge den bästa servicen. Koncernens rörelseresultat ska vara något positivt redan år 2016.

Kan aktieägarna vänta sig utdelning 2018? Det viktigaste är att också varuhusverksamheten ska göra vinst 2018. Jag vill inte kommentera dividend, utdelningen är ett beslut av styrelsen.

Stockmann har lagt ut försäljningen av flera produkter till utomstående affärsidkare. Elektronik säljs av Power, leksaker av Hamleys och husdjurstillbehör av Musti ja Mirri. Komme ni att ta in flera utomstående aktörer i varuhusen?

Vikommer att fortsätta ta in hyresgäster. Vi vill att kunden inte ser någon skillnad om försäljningen av en produkt sker i vår egen regi eller ien hyresgästs regi. Allt ska ske under ett och samma Stockmannparaply. De flesta externa aktörer kommer att finnas i Helsingfors, en ny är Joe &the Juice som öppnar före julen. Jag tror att vi redan är någonslags hybrid mellan varuhus och köpcenter här i Helsingfors, men allt finns under Stockmanns varumärke. Vi har också tagit in hyresgäster i våra andra varuhus i Finland och Baltikum, tillexempel Power i Åbo och Tammerfors.

LAURI VEIJALAINEN. Verkställande direktör för koncernen Stockmann.

Har ni planer på att sälja Delikatessen?

Nej. Vi har haft utmaningar med Delikatessen, med det är en viktig del av det koncept Stockmanns varuhus har, speciellt i Helsingfors.

Hur ska ni locka tillbaka kunder till varuhusen? Vihar stora möjligheter med våra stamkunde och kommer att göra flera individuella marknadsaktioner. Vi ska gå från print till digi och finnas på sociala medier och i digitidningar. Det är en förändring som kunderna kommer att se ganska snabbt.

Hur mycket satsar ni på webbhandeln? Webbförsäljningen är ett viktigt komplement till varuhusen. Vi har omkring 100 000 artiklar i varuhusen om man inte räknar färger eller storlekar. Lite över 50 procent har funnits iwebbhandeln och det är inte tillräckligt. Vi måste ha ett bredare urval produkter på webben så att kunden kan se vad vi erbjuder. Vi kommer också att införa en funktion så att kunden kan se vad som finns i varje varuhus. Vi introducerade vår nya plattform för webbhandelinovember. För att påskynda utvecklingen lanserades Stockmanns nya nätbutik endast på finska. Den nya nätbutiken byggs steg för steg och språkversionerna kommer att lanseras under år 2017.

Har ni planer på att öppna nya varuhus? Vi öppnar ett helt nytt varuhus på en ny plat un Gaj fa la ag Ed > z a i Hagalund i Esbo i mars 2017. Och vi har bygg en ny Delikatessen i Åbo. Varuhuset i centru av Helsingfors har renoverats från golv till tak, det syns stor skillnad då allt är färdigt i slutet av året. Vi har inga planer på att öppna varuhus till exempel där Anttila har funnits. Vi har också ett nytt distributionscenter som öppnades i Juss la i Tusby, det ersätter fyra tidigare lager. Ett gemensamt lager för hela Finland och Baltikum blir mycket effektivare.

Hur ska Stockmann igen lyckas bli ett landmärke för turister?

I Helsingfors har vi stora möjligheter då vi har den bästa platsen i staden för kryssningsturister med knappt om tid. Tyvärr har vi sett att ryssar inte kommer så aktivt till Helsingfors eftersom situationen i Ryssland är tuff. Det kommer att förändras och då ska vi vara redo. Det rör sig om stora pengar speciellt i Helsingfors, men också i Åbo och Tammerfors. En del av våra marknadsföringsaktiviteter ska fokusera på turister och vi anpassar urvalet i våra varuhus så att man hittar flera produkter för turister. Vad turisterna vill ha beror på varifrån de kommer, vihar sett att turister från Asien vill ha lyxprodukter. Därför finns det nu handväskor och damaccessoarer på första våningen i Helsingforsvaruhuset. De är naturligtvis inte bara för turister utan för alla kunder.

Du har lovat skapa en ny ledarskapskultur i Stockmann, hur tänker du göra det?

Vi måste ge mera ansvar och möjligheter åt våra kollegor att besluta saker. Vi ska minska byråkratin och måste lita mera på varandra. Vihar bytt ut eller omplacerat alla varuhusdirektörer i Finland förutom i Åbo. Varuhusdirektörerna i alla städer får mera ansvar i framtiden, så att inte alla beslut tas i Helsingfors. Jag vill ge större plats för kommunikation i organisationen. Vi ska kommunicera öppet om vad som ska hända för att varuhusen ska nå vinst 2018. Vi måste agera snabbare än tidigare och reagera på det som händer på marknaden. Vi är ett stort bolag och det kommer att ta tid. Vi har inte all den tid vi behöver, vi måste få mera fart och snabbare resultat. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2018

Utgiven i Forum nr 2016-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."