Utgiven i Forum nr 2013-04

Skattepolitik på villovägar

av Mikael Ingberg Forum 2013-04, sida 29, 25.04.2013

Taggar: Teman: skattepolitik

äldre barnen. Plastos primära målgrupp ligger följaktligen i åldern 1 till 8 år.

På huvudmarknaden Finland men även i Sverige och Norge, är Plasto ett välkänt varumärke och en stor del av varusortimentet är basvaror som är bekanta även hos äldre konsumenter. Det händer är att en morfar ringer till Plasto och vill köpa nya, ersättande däck till en Plasto-lastbil från 70-talet som barnbarnet nu fått ärva. Visst producerar Plasto även nya leksaksmodeller men om klassikerna skulle tas bort skulle det bli ramaskri.

Fokus på personalutveckling

Per-Olof Hägglund tillträdde som Plastos verkställande direktör i november 2011. Hägglund har en lång erfarenhet inom leksaksbranschen då han tidigare arbetade som ägare av flera leksaksbutiker. Idag ansvarar han fö med mångfacetterat kunnande.

  • Per-Olof Hägglun i företagets drygt 40 anställda. Personalen trivs på Plasto : och snittet på arbetsåren ligger för närvarande på ca 20 : å ”Det är ett unikt företag på många sätt. Det finns en hängivenhet hos de anställda som jag inte sett någonsin innan på andra bolag. Vi har flera arbetstagare som jobbat hos oss i över 40 år. Man kan verkligen säga at ; delever med företaget och för företaget”

Som ny VD har Hägglund sett till att driv i förändringar och aktivt utvecklat Plasto. Till e : början förnyades förpackningarnas visuella utseende. ; Hägglund sätter även stor vikt på utbildning oc : personalutveckling.

”I ett litet företag blir det speciellt viktigt me | mångfacetterat kunnande. Personalen har en fantastisk : produktkännedom. När jag kom in i Plasto såg jag att det : ändå fanns utvecklingsområden t.ex. inom arbetsled i ning”

Rastor kom in i bilden sommaren 2012. För tillfälle | har Plasto tre anställda som går arbetsledarutbildningi en som leder till specialyrkesexamen i teknik och e som utbildar sig inom företagsledning. Responsen ha ; varit bra och de konkreta resultaten har varit synbara ”Utbildningen har helt klart varit inspirerande oc : det fantastiska är att de som gått utbildningarna direkt : har kunnat implementera det de lärt sig i verksam: heten | Produktsäkerhet är A och : På frågan om framtiden och leksaksbranschen berätta : Hägglund om planerna på att ta fram nya produkter.

Att produktionen ligger i Finland är speciellt viktig : iplastprodukter som tillverkas för barn. Alla Plasto : leksaker är gjorda av plast som är godkänt för livsmedels: förpackningar och som följer EU-standarder.

”Produktsäkerhet är A och O och för oss är det viktig | attvikan svara på konsumenternas frågor om varifrå råvarorna kommer och hur våra leksaker produceras.” På de mer exotiska marknaderna, t.ex. Australie : och Nya Zeeland köps Plastos produkter ofta just på : grund av kvaliteten.

”Lyfter du upp en Plasto-spade och en made-in-Chi i na-spade mot solen ser du skillnaden på produktern i — den senare är genomskinlig. Vi kommer aldrig at : konkurrera i pris. Det går inte om man vill hålla up i kvaliteten och vara säker på att tillverkningsprocesserna i håller etiskt”, avslutar Hägglund.

Utgiven i Forum nr 2013-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."