Utgiven i Forum nr 2013-04

Spara löpande och regelbundet

av Johan Hultkrantz Forum 2013-04, sida 16, 25.04.2013

Taggar: Teman: sparande

EH FPoRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

DEBATT

NR 4 2013

Kommentera debattartikeln geno att skicka epost till adressen feedbackQforum.A

Spara löpande och regelbundet

X När man läser vad experter och akademiker talar och skriver om så är det rätt sällan de nämner ”tråkigt löpande” sparande med relativt anspråkslösa summor. Ofta är det fokus på placerande där man vanligtvis avser lite större summor som man sätter undan väldigt sällan eller ganska sällan i sitt liv.

Många människor gör aldrig en placering i värdepapper eller (spar)försäkring under hela sin livstid. Den enda placeringen man kanske gör är just sin egen bostad eller en placeringsbostad, men detta är inte ett värdepapper eller en (spar)försäkring.

Anledningen att det inte skrivs så mycket om löpande (tråkigt) sparande i seriösa tidskrifter och böcker har nog att göra med att det finns inte lika många fallgropar som vid placerande då det handlar om större summor som sätts in på marknaden en specifik dag. Denna dag/tidpunkt kan visa sig vara (helt) fel vald när man ser tillbaka på det efter ett par år. Man måste också komma ihåg att stora summor som sätts in vid enstaka tillfällen ä mycket mer sexigt och spännande att skriva och forska om.

Det finns flera anledningar till att denna löpande sparform har mindre förutsättning att misslyckas. För det första så handlar det vanligtvis om mycket små summor eller ganska små summor, då avser jag någon hundralapp eller ett par tre hundra euro per månad. För det andra så sprider man ut risken med tiden, ofta handlar det om en gång per månad som i sin tur blir 12 gånger per år och hela 120 gånger på 10 år.

Kommer det stora fall på aktiemarknaden så kan en sparare som spar löpande faktiskt dra nytta av dessa eftersom han/hon får fler aktier och/eller fondandelar när marknaden går ned.

Däremot så finns det även problem med denna sparform som bankerna, försäkringsbolagen och fondbolagen inte tar upp i sin marknadsföring och information. Om vihade en sparare som sparade löpande från början av 1990-talet, marknaden steg månad efter månad, år efter år. Detta innebär att spararen fick färre aktier och/eller fondandela för varje månad och år i och med att spararen köpte till högre och högre priser hela tiden.

Sedan kom kraschen, när IT-bubblan sprack 2000-2002 och värdet på relativt kort sikt halverades. Samma mönster hade vi från år 2003 fram till hösten 2007, kraftigt stigande priser och sen kom kraschen 20072008 då marknaden kom ned med 50 procent på 1,5 år.

Borde du bara satsa på löpande sparande eller bara på engångsplacerande?

Den stora frågan är vilken form som är bäst, spara relativt små summor under en lång tidsperiod eller att placera en stor summanuidag? Rent generellt skulle jag säga att man borde göra både och om man nu har den förmånliga situationen att göra det.

Varför det är bra att göra både och har att göra med att ingen vet om det kommer att gå uppåt eller nedåt på aktiemarknaden och då är det bra att göra både och så att man är på gränsen till ”helgarderad”

Ser vi på läget lite mer konkret och specifikt just nu våren 2013 har jag upplevt den senaste tiden med mina kunder att många vill sätta in mindre summor löpande trots att de

Kan effektivitet och välmående uppnås

X Mantrat för dagens politiker är ökad tillväxt, längre arbetskarriärer och talkoanda. Företagen strävar efter större volymer och bättre marginaler. Individerna däremot trånar efter välmående och balans vid sidan av ett meningsfullt arbete, trots att arbetslivet idag kräver att de tappraste ska springa allt snabbare.

Ännu för några år sedan kunde framgångsrika företag särskiljas från mindre framgångsrika genom att titta på hur länge lampan var tänd om kvällarna. De som jobbade lite mer och lite fiffigare än sina konkurrenter klarade sig också bättre. I dag betyder de tända lamporna något annat. I stället för att koka mer och mer av samma soppa gäller det att hitta helt nya recept. Faktum ä att ökad tillväxt inte längre skapas med piska utan vi behöver mer intelligenta metoder för att öka effektiviteten.

Finländska bolag lägger idag allt mer krut på talangledning. Man vill premiera och utveckla de bästa förmågorna, binda dem till företaget och ge dem det där lilla extra för att de allt högre kraven inte skall kännas så omåttliga. Väl så, men vi är övertygade om att man kan göra ännu bättre. Dagens framgångar består i allmänhet av fiffiga och driftiga individer, som har både den kunskap och de kompetenser som företagen värdesätter. Att maximera nyttan av de anställda behöver dock inte vara synonymt med att öka pressen. Istället behövs det mänskliga bollplank som kan inspirer och engagera och hjälpa enskilda individer att hitta sina egna styrkor.

En klok chef gör gott i att förkovra sig i positiv psykologi och anamma ett coachande ledarskap. Med dessa metoder kan han eller hon utveckla ett företagsklimat som stöder individens personliga utveckling samtidigt som det skapar större engagemang för företagets visioner och mål samt främjar företagets resultat. Ett företag kan stöda sina chefer i detta genom att tillsammans utveckla en coachande kultur som präglar all kommunikation i organisationen.

Forskning har faktiskt visat att kunder är mer benägna att handla hos företag med ett positivt företagsklimat där det utåt

Utgiven i Forum nr 2013-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."