Utgiven i Forum nr 2010-05

Skydda din idé

av Betty Marschan Forum 2010-05, sida 34, 27.05.2010

Taggar: Teman: IPR

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2018

I den här spalten följer vi rned ett nygrunda företag och beskriver hur bolaget byggs up och produkterna lanseras på marknaden.

Skydda din idé

BETTY MARSCHAN TEXT - År 1990 sålde Canon sina kame FÖRETAGS- ror med hjälp av en tuff och raf DAGBOKEN fig Andre Agassi och sloganen ”Image is everything” På ett genialiskt sätt skapade Canon en ordlek där man kombinerade Agassis rebelliska utstrålning med kamerans bestämda funktion, det vill säga fotografering. Reklamfrasen fick faktiskt ett så kraftigt grepp om Agassi att han 20 år senare upprepade gånger för den på tal i sin självbiografi Open (2009). Från relativt okonstlad marknadsföring har steget alltså tagits till ett så effektivt varumärkesbyggande att hela livsskildringar kopplas till en produkt.

Oberoende av storlek så vill ett företag vara unikt. Det är en fördel att urskiljas på marknaden. Men att vara unik betyder snart en hop efterföljare i släptåg. Vilever i ett kunskapsintensivt samhälle där också idéer och koncept förvandlas till säljbara produkter. Piratkopior och idéstölder är vardagsmat. Enligt en OECD-rapport (2007) uppskattas den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor ha stått för upp till 200 miljarder dollar år 2005.

Det gäller alltså för entreprenören att i ett tidigt skede vara medveten om rätten till sina egna uppfinningar och vilka möjligheterna är att skydda dem. Mårten Janson, jurist på Fondia, uppmuntrar företagaren till att täta möjligast många hål redan i ett tidigt skede.

”I dag gör många större bolag upp IPR-strategier. De immateriella rättigheterna är företagets egendom likaväl som allt annat som skapas inom bolaget och tillför företaget ett värde. Att skydda sitt varumärke eller någon annan immateriell tillgång hindrar snyltgäster från att utnyttja ens egendom utan tillstånd och ger ägaren rätten att alternativt bestämma priset och villkoren för denna rättighet. Men observera att det aldrig går att patentera en idé, ett uppslag (för dessa finns det sekretessavtal); enbart det konkreta går att skydda. En företagarnovis kan i ivern slarva med, låt säga, kundavtal. Vet du till exempel vilka rättigheter du överlåter till kunden när din produkt säljs vidare? Vad har du överlåtit om du inte explicit avtalat något alls? Det mesta på detta område styrs genom avtal så våga ställa frågor till jurister eller andra experter på området! De flesta länder har dessutom sina egna marknads- och upphovsrätter, vilket gör det så gott som omöjligt att bemästra området utan juridiskt stöd”, säger Janson.

Det är en utmanande och tidskrävande proces att omvandla en innovation till en kapitalgenereran de produkt. Det lönar sig därför att under processens gång planera, definiera och reglera vem som de fact har ägande- och nyttjanderätt till produkten. Entre prenören vill ju materialisera sin idé och missar ma något på vägen så ser man kanske aldrig ens röken av idéns verkliga värde.

Rumen Dobrinsky undersöker i Journal of Industry, Competition and Trade (The Paradigm of Knowledge- Oriented Industrial Policy, december 2009) den offentliga sektorns riktlinjer och praxisien kunskapsintensiv ekonomi. Företag kan skapa små monopolistiska nischer genom kunskapsbaserade uppfinningar, alltså genom nya idéer. Förut, i en traditionell industriell ekonomi och ur en allmännyttig synvinkel, ansågs innovationen vara en del av företagets interna strategi för att uppnå konkurrensfördelar. I dag vet man att fri tillgång till kunskap och fungerande nätverk uppmuntrar till innovationer och företagsamhet. Men kapitalplaceringar ska ge resultat, investerarna behöver garantier för att innovationen inte utnyttjas av andra och att det lönar sig ekonomiskt att satsa på nya idéer. Därför behövs ett rättsligt reglerat skydd för innovationerna.

Företagarduon Micke Paqvalén och Antti Pasila har i snart ett år arbetat med en unik idé. Deras projekt är en fallstudie i entreprenörskap i den här spalten. Bransch, firmanamn och koncept har dock hållits hemliga. Micke Paqvalén förklarar denna taktik.

”Som jag ser det är det oerhört viktigt att skapaett starkt varumärke. Och med varumärke menar jag inte bara loggan eller firmanamnet utan den totala upplevelsen kring produkten. Vi har valt att förbereda oss maximalt noggrant inför lanseringen som beräknas till första kvartalet 2011. Först när tiden är mogen kör vi ut med all intressant information. Just nu förhandlar vi med presumtiva kunder och väljer därför att vara anonyma ett tag till. ”När det gäller att skydda vårt koncept så har vi koncentrerat oss på att skriva möjligast tydliga avtal med alla berörda” tillägger Antti Pasila.

”Företag lånar visserligen friskt idéer av varandra, men för vår del är en IPR-strategi något överdimensionerad. Framgångsrika konsumentvaror är ofta förbättringar av redan existerande produkter, och vi tror att vår idé har vad det behövs för att sälja”

Försäljning blir temat i nästa avsnitt av Företagsdagboken. Då klarnar det om vårt exempelföretag är redo att möta marknaderna > TERME rmen Int ektuelll kapit nkretaimm

Utgiven i Forum nr 2010-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."