Utgiven i Forum nr 1990-14

Skyltfönstret med miljardomsättning: Farnborough-vecka i flygande fläng

av Erkki Olin Forum 1990-14, sida 08-10, 27.09.1990

Skyltfönstret med miljardomsättning:

FARNBOROUGH-VECKA I FLYGANDE FLANG

Text: Erkki Olin/Farnborough

Flygutställningar har alltid lyckats slå tidigare publiksiffror och försäljningsrekord. Till arrangörernas glädje skedde det även nu i Farnborough utan att utställningen skulle ha haft några egentliga dragplåster. Med viss förundran frågar man sig varför den finska flygplansindustrin inte ställde upp?

Fantasibild av flygfält år 2000. I förgrunden ATSF (Avion de Transport Supersonic du Futur) med en toppfart på 2,5 Mach för 200 passagerare. I bakgrunden den mindre versionen AGV (Avion å Grande Vitesse) som har farten 5 Mach och kan ta 150 passagerare. Räckvidden för planen är på 10 000 respektive 12 000 km. Marknaden för överljudsplan är tillsvidare ytterst svår att beräkna. Prognoserna rör sig mellan 200 och I 000 plan. Bilden är från Aerospatiale.

undanskymda roll i Farnborough. Det kan mycket väl hända att den engelska flygutställningen, som turar om med Paris, nu får bereda sig på konkurrens från tyskt håll. I DDR. som nästan helt saknar motorvägar, lär det ska finnas gott om platser där det går att ordna en minst lika storstilad utställning som den i Farnborough. Engelska flygplansindustrin sysselsätter 200 000. har en omsättning på 11.4 mrd GBP och ger årligen handelsbalansen ett positivt tillskott på 3,6 mrd GBP. Farnborough är flygplansindustrins skyltfönster. Väl inne på utställningsområdet blir Farnborough-besökaren genast mött av en engelsk bov scout som delar ut plastpåsar med innehållet: Bofors Bulletin, en tabloid fullspäckad med bilder av svenska vapen. Nu har numret ett specialreportage om

T har definitivt tröttnat på si “Drömmen”, Antonovs AN-225, dominerade storleksmässigt Farnborough-mässan — naturligt nog: det är världens största flygplan. (Foto: Börje Hielm 14/1990 FORU den är nyligen tagen i Linköping, där enligt uppgift utprovning av planet för närvarande redan sker i full skala. Skall Gripen, som också aspirerar på finska flygvapnets godkännande, göra Paris den äran nästa år?

S ”boforsarnas” — de svenska luftvärnspjäsernas — insats i slaget om Storbritannien för femtio år sedan.

Vi finländare hade också våra ”boforsare” för Helsingfors" luftförsvar under fortsättningskriget. Den dödströtta kanonservisen fick stundtals stå i varenda natt. men kunde alltid leverera sin ”välkomsthälsning” i form av strålkastarljus och spärreld åt de ryska bombplanseskadrarna.

Bofors Bulletin-upplagan måste vara stor om varje besökare skall ha sitt exemplar. Över 300 000 väntades till Farnborough i år. 800 utställare fanns anmälda. och = försäljningen under uppvisningsveckan blev 13 mrd USD.

Tyskarnas missnöje är svårt att förstå, då man betänker att det finns 77 amerikanska företag bland utställarna och t ex hela 55 stycken franska. Ingen har väl kunnat lägga hinder i vägen för de tyska utställarna? Men kanske det är på uppvisningssidan skon klämmer.

Också svenskarna är välrepresenterade. VOLVO FLYGMOTOR står det med stora bokstäver bredvid en jättebild av rymdfarkosten Ariane. SAAB bjuder på lunch i sin eleganta chalet — som baracker nuförtiden kallas på mondänt språk. Men Valmet lyser med sin frånvaro. Och var håller Advanced Composite Oy hus — företaget som skall vara med om att bygga stjärtpartiet till SO-sitsaren Saab 2000?

Jättemarknaden för civilflyget

Farnborough ligger i grevskapet Hampshire på en halv timmes tågresa från Waterloo Station i London. Vad som sker där är en sak för sig och vad som sker i London under uppvisningsveckan är en annan.

Boeing, det ledande företaget för stora passagerarflygplan, hade ordnat en tillställmng med glädje och gamman, och framför allt med dans. på Londons naturhistoriska museum bland dinosaurier — kanske som en anspelning på företagets jumbojetplan. Konkurrenten Airbus nöjde sig med att bjuda gästerna till en klubb av det konventionellare slaget i Hurlingham i södra London. Var McDonnell Douglas — som i åratal varit bl a Finnairs hovleveran General Dynamics stolthet F-16 Fighting Falcon har i september prov flugiis i Fort Worth av flygvapnets blivande konumendör Heikki

Mirage 2000 är en av kandidaterna för finska flygvapnet. Planet är med sin ”matehvikt” på 9,5 ton bara aningen tyngre än svensk & har planet två 30 mun auromatkanoner. Motorn är specialkonstruerade franska

Snecma M 53 för mycket höga farter thach 2,2 +).

Jas 39 Gripen. Som fast bestyck “Planet utklassar alla kända plantyper — även alla de västplan som mt är under utveckling”.

säger Dassaultfabriken.

FRUN 14/1990

Nikunen.

tör — hade sin tillställning är inte allmänt känt. Företaget har ju inte gått särskilt väl på sistone.

Vad som däremot är känt är att just dessa tre stora flygplanstillverkare räknar med en marknad på 600-700 mrd USD under de kommande 20 åren för de större civila flygplanen. De nva oljepriserna. om de håller i sig, kan nog betydligt dämpa ner utsikterna för den närmaste framtiden. ”Långtidsprognoserna rubbas inte nämnvärt av temporära förskjutningar”, säger experterna, och den självklarheten låter ju nog så vettig.

Finska flygvapnets kandidater i defilering

Själva flyguppvisning var tidvis spektakulär, ofta tråkig, ibland öronbedövande och i ett skede rentav graciös. Ryskan Natalia Sergeja (26) — den andra kvinnliga piloten i Farnboroughs historia — gav mellan jaktplansvrålen och ointressanta uppvisningar av trafikplan i sitt Sukhoi-plan en fantastisk och verkligt njutbar uppvisning I aerobati. som är benämningen på flvgplansakrobatik. Det var hon som stal showen, säga vad man vill om Antonov ”Big and Beautiful” AN-225, världens största flygplan, som med sin stora hjulpark un vän fortsättnin der buken tog mark med friktion som heter duga. Men slätstrukenhet och déjä-vu är nog det allmänvitsord utställningen får denhär gången, säger de som varit med om den tidigare.

Att Saab-Scania inte var färdig att visa upp Gripen visste man på förhand. Men den stora besvikelsen på militärsidan var att Lockheed inte hade skickat sin läderlappsliknande — stealth-bombare FII7A, som arrangörerna hade hoppats skulle bli den verkliga show stoppern.

Men för all del, motordånen från de engelska Harrier-planen som stiger lodrätt, Mig 29:an, F 16 Fighting Falcon och Mirage 2000 (Hägringen). de tre senare starka pretendenter på en plats i det finska flygvapnet. fick nog publiken i stämning ute på fältet.

Och pressuppbådet var verkligen stort. Likaså tv-pådraget. Åtminstone ett trettiotal reportrar deltog i Saab-Scanias presskonferens om regionala passagerarplanet Saab 2000, som tas i bruk år 1993, men redan au har en orderstock på 162 enheter — därav 41 som fasta beställningar.

Concorde II

Utvecklingsplanerna för passagerarplanen i överljudsklassen är särskilt intressanta. Och här är det naturligt nog franska Aerospatiale och engelska British Aerospace. Concorde-planets byggare, som varit initiativtagare. Strängt taget ligger de två företagen 20 år före konkurrenterna. Concorde har nu flugits dagligen i 11 år av Air France och British Airways. Numera är Concorden ett lönsamt flygplan.

— Frankrike och England har redan den teknologi som behövs för den nya generationens = Överljudsplan. = förklarar Aerospatiale-chefen Henri Martre. — Som bäst är det miljöfrågorna och riskerna i samband med nyinvesteringarna som utreds inom ramen för det anglo-franska samarbetet.

— Ett realistiskt utvecklingsprojekt saknar inte finansiärer. Bankerna och regeringarna kommer med pengar den stund vi är beredda.

Det finns nu utan tvivel en marknad för ett större överljudsplan, anser Martre. Men utvecklingskostnaden för en ny ”supersonic” är minst 12 miljarder USD. vilket också är orsaken till att Boeing, McDonnell Douglas och Deutsche Airbus fått ”tillträde”. Om ett år skall företagen ha en studie klar över behovet av ett nytt AST-plan (Advanced Supersonic Transport). Aerospatiale och British Aerospace har dessutom tillsammans satt igång en studie över utvecklingen av den nya plantypen, som skall ha plats för 300 passagerare. Dagens Concorde kan ta 100 passagerare. Det nya planet, som antas vara i reguljärt bruk tidigast omkring år 2005, gör det billigare att flyga i överljudsplan. Trafiken med de vanlig sk subsonic-planen får naturligtvis prismässigt rätta sig efter den utvecklingen. L 10

NASA:s experimentplan X-29:

FARLIG FIGHTER

Text: Sven Gösta Eliasson Foto: NASA

Då man undersöker det här planet noga verkar det som gamla Viggen och även Gripen kan flyga hem och dra något gammalt över sig. Titta noga på bilderna på denna nya amerikanska skapelse. Om du tycker den ser bakvänd ut så stämmer det. X-29:an har framåtsvepta vingar — inte bakåtsvepta vingar som nästan all andra jetplan har.

Fördelen med detta är att X-29 kan manövrera ut vilket annat pla som helst i en stridssitvation.

rincipen är egentligen ganska enkel: P På ett konventionellt jetplan me ”vanliga” vingar pressas fartluften bort ifrån stjärtfenan och orsakar en viss instabilitet under svåra manövreringar. Och det är just dessa snabba kursändringär som spelar roll i en stridssituation, där det hela tiden är fråga om att kunna flyga sitt plan till en position bakom motståndaren och fyra av sina vapen.

X-29:ans framåtsvepta vingar pressar istället fartluften inåt mot stjärtfenan, och har en stabiliserande avlång ”minivinge” i bakändan på planet, som gör det ännu mer manövrerbart. Den finurliga canardvingen som sitter strax bakom cockpiten på vardera sidan planet är inställbar i olika vinklar. Det gör att planet kan lyfta eller sänka sig på kortare tid än vad som tidigate varit möjligt. och sprider ut luften till de större framåtsvepta vingarna.

Canardvingen är sammankopplad till de mindre ”flapparna” som sitter längst bak på planets avlånga stabilisatorer, och flapparna ger ytterligare lyft respektive snabb dykningsmöjlighet.

Tio års jobb på NASA

Det amerikanska flygvapnet. NASA och flygkonstruktionsfirman Grumman har utvecklat detta 90-talets jetplan under de senaste tio åren, och i juli i år visades planet för första gången för allmänheten under en flyguppvisning på Dayton International

Airport i Ohio. Ännu så länge finns det bara två exemplar av dessa experimentplan. men om testerna fortsätter att visa så extremt bra resultat som de gjort hittills, går planet i full produktion om något år. Det kommer då att byggas som ett attackplan med stingermissiler och storkalibriga kulsprutor.

Utvecklingskostnaderna av dessa två plan var över 500 miljoner SEK vilket kan betraktas som rätt anspråkslöst om man tex jämför med liknande kostnader för Gripen.

Första testflygningen gick av stapeln 1986. Sedan dess har planet genomgått ett rigoröst schema med 242 flygningar av olika slag för att kontrollera kapacitet och instrument. Under de första testerna försågs X-29:an med en ny sorts fallskärm som orkade med hela det 9 ton tunga planet. (Jämfört med en Viggen som väger 17 ton är X-29 dock en lättviktare…)

Bara” 1,6 Mach

Maxfarten ligger på Mach 1,46 eller cirka 1 700 kilometer i timmen — vilket inte låter så mycket. men i kombination med de snabba kasten i luften blir X-29:an till ett dödligt vapen. Motorn kommer från General Electric, och är av typen Turbojet F404 som även används i de amerikanska F-18-planen. 16 meter långt, 9 meter brett och nära 5 meter högt med en totalvikt av 9 000 kg fulltankat och bestyckat.

14/1990 F RUN

Utgiven i Forum nr 1990-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."