Skyndar långsamt

av Johan Svenlin Forum 2010-10, sida 26-29, 28.10.2010

Taggar: Personer: Bert-Inge Hogsved

PROFIL

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2010

Skyndar långsamt

BERT-INGE HOGSVED leder programvarubolaget Hogia som bland annat utvecklar transportsystem för kollektivtrafiken. Bättre information om störningar i trafiken är ett sätt att locka fler att resa kollektivt.

JOHAN SVENLIN TEXT

EMELIE ASPLUND FOTO

X I Stenungsund, 50 kilometer norr om Göteborg, har BERT-INGE HOGSVED under 30 år byggt upp sitt affärsimperium HoGIA. Utsikten från hans arbetsrum är olik de vyer som de flesta koncernchefer ser från sina fönster.

Vid ett av rummets stora fönster står en ornitologkikare på stativ, riktad utåt mot det rika fågellivet i sundet. I augusti passerade tävlingsbåtarna i Tjörn runt och förra våren följde han en simmade älg från sitt fönster. Ingen neontavla med rulllande börskurser så långt ögat når.

”De första 15 åren fick vi ofta höra gliringar om att vi inte var på börsen. Platsar ni inte där? Sedan skulle vi skämmas för att vi var ett familjeföretag - åh, vad ni är gammaldags, ni har säkert mossiga produkter, fick vi höra. Numera är våra två starkaste försäljningsargument just att vi

INTERVJU Bert-Inge Hogsved Född: 1944 i Malmö. Familj: Fru och två söner. Utbildning: Civilingenjör från Chalmers, civilekonom från Göteborgs handelshögskola. Karriär: Olika befattningar inom petrokemiska industrin 1967-1980, därefter utvecklat Hogia från enmansföretag till koncern med 500 anställda i fyra länder.

På fritiden: Största hobbyn är Hogia. Förutom de sång, bland annat i dubbel kvartett och manskör.

inte är börsnoterade och att vi är ett familjeföretag”

Inbäddad i Hakefjorden, långt ifrån Stureplans Gordon Gekko-typer, har han hållit ihop koncernen och låtit den växa i egen takt, utan utomstående finansiärer.

”Vihar fått hundratals förslag om att sälja delar av verksamheten, men vi behöver alla enheter för att kunna samverka maximalt inom gruppen” förklarar Bert-Inge Hogsved.

Ett av bolagen är HOGIA FERRY SYSTEMS i Korsholm i Finland. Bolaget levererar produkten Bookit som är världens mest använda bokningssystem för färjetrafik. Hogia Ferry Systems har cirka 50 anställda och ungefär lika många kundföretag världen över.

Beslutsmakt inom familjen. När

Hogsved startade Hogia 1980, satt han ensam i familjens källare och programmerade. Drygt tjugo år senare, när det nya huvudkontoret invigdes 2001, fanns plats för 90 personer. För fyra år sedan byggdes det ut för att rymma 200 personer till och nu håller byggnadsarbetarna på med en tillbyggnad för ytterligare 200 som ska bli inflyttningsklar om ett år. Företagets första dator, en Im sai 8080, står fortfarande uppställd utanför koncernchefens arbetsrum.

”Vi har vuxit med i snitt 25 personer per år de senaste sex åren och en del av vår personal sitter inhyrda i AKZO NOBELS kontor där borta”

Moderbolaget äger alla bolagen som ingår i koncernen, de är drygt 20 till antalet, och affärsverksamheten visar upp vinstsiffror för tjugonde året i rad.

LÅNGSIKTIG OCH SMÅSKALIG.

Bert-Inge Hogsved fick ibörjan gliringar för att han ledde ett familjeföretag som inte var börsnoterat. I dag är detta företagets starkaste försäljningsargument.

| ”Jag, min fru och våra två söner satte in 5 000 kronor i aktiekapital 1980 och det är det enda externa kapital som satts in i verksamheten. Ingen aktie har bytt ägare och alla vinster som vi tjänat ihop under åren har vi använt för att utveckla företaget”, berättar Bert-Inge Hogsved.

Hogia har i dag ett eget kapital på 120 miljoner kronor med en urstar balansräkning och en försiktig vär- EH

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 201 ”Jag är barnsligt förtjust i logistik. Integrerade transporter har allt som behövs för att tillfredsställa en gammal fysiker dering av tillgångar. Han förklarar framgången med långsiktighet och delegering av ansvar till personalen i de olika dotterbolagen.

”Vi har samma affärsidé som när jag startade i källaren: att utveckla programvara för industriell skala och med en långsiktig strategi. Vårt mål är inte att maximera vinsten, 4 procent av omsättningen räcker bra”

Långsiktigheten har kunnat odlas utan yttre finansiärer som ställt sina krav och beslutsmöjligheterna har behållits inom företaget.

”Styrelsen är kvalificerad och seriös och består av erfarna rådgivare med uppgift att tillföra kompetens snarare än att tillsätta och avsätta vd:n”, säger vd Bert-Inge Hogsved.

Hogia har en rad likheter med ett annat svenskt imperium som byggts upp med företagets genererade vinster och med beslutsmakten inom familjen.

JO, INGVAR KAMPRAD är min idol”, säger Hogsved utan omsvep.

Till skillnad från Ingvar Kamprad skaffade sig Bert-Inge Hogsved en gedigen utbildning och tog både ingenjörs- och ekonomexamen. Han satt i 13 år i CHALMERS styrelse och är engagerad i utbildningsfrågor. Själv studerade han teknisk fysik och började sin yrkeskarriär på 1960-talet inom den petrokemiska industrin i Stenungsund.

”Jag kom till en expansiv industri med nya möjligheter och lärde mig otroligt mycket. Det fanns intressanta uppgifter inom företaget som jag fick pröva på, bland annat som personalchef?”

När han tog steget att starta sitt företag inom databranschen gick han in på en helt ny stig.

”Jag hade ingen direkt nytta av mina ämneskunskaper, men jag hade lärt mig strukturera problem. Matten danar människor att bli strukturerade, gå på djupet i problemställningar och tänka analytiskt”

Långlivade produkter. När BertInge Hogsved startade sitt företag utvecklade han först redovisningsprogram, men ganska snart styrde han in Hogia på transportsektorn.

”Jag är barnsligt förtjust ilogistik. Integrerade transporter har allt som behövs för att tillfredsställa en gammal fysiker”, myser han.

I Sverige cirkulerar 80 procent av kollektivtrafiken, däribland Stockholms lokaltrafik, med Hogias system Pub Trans. Även regionerna kring Göteborg, Öresund och NordJylland administrerar kollektivtrafiken med hjälp av Pub Trans.

”Vårt yttersta mål med transportsystemen är att få flera att åka kollektivt. Det är svårt att exakt veta vilka faktorer som bidrar till att resandet med kollektivtrafik ökar, men vi försöker förbättra för resenärer på många olika sätt. Bland annat genom bättre information om störningar i trafiken”

Förr skickade företag och organisationer en begränsad del av personalen på kurs för att lära sig använda specialiserade datasystem. Numera ska ett datasystem kunna användas av vem som helst.

”På bara 10-20 år har det hänt så otroligt mycket. Nu ska alla system kunna prata med varandra. Vår grej är att göra komplicerade system enkla och se till att problem i ett system inte fortplantar sig till andra system.”

Programmerar inom huset. Programmering är en av de funktioner som många företag lagt ut till Indien, Ukraina och andra låglöneländer. Inom Hogia görs programmeringen av dotterbolagens egna programmerare i Sverige, Finland och Norge.

”Vi har inte kunnat lägga ut något eftersom våra bolag jobbar så nära sina kunder. Vi får in kompetens om hur kundernas branscher fungerar, vi lär oss fackspråket och problemställningarna. Om vi tar Hogia Ferr > HOGI e är Jan

Rudbe tidi Systems som exempel så blir de duktiga både på rederibranschen och på programmet, det räcker inte att bara kunna den ena delen?

Också här ser han långsiktigheten som en styrka.

”Om vi går in i en bransch går vi aldrig ur den. När vi tar fram ett program innebär det en investering som tar sju-åtta år innan vi tjänat tillba a kostnaderna. Då måste man vara långsiktig”

Programvarubranschen hör till de mest dynamiska branscherna, där produkter ofta blir omoderna redan innan de kommit ut på marknaden. Hur kan Hogias program stå sig så lång tid ”Vi lever med produkterna varje dag och kommer så djupt in i kundernas verksamhet att vi kontinuerigt kan göra förändringar och byta u omponenter mot modernare teknik?

Många är rädda för konkurrenshotet från Asien, med tusentals nyutexaminerade ingenjörer varje år.

”Utvecklingen i Asien kommer att svänga på jordklotet så att allt inte längre kretsar kring USA. Asien bygger nu upp sin kompetens och har oerhört välutbildade ingenjörer, men vår egentliga styrka är sättet vi är på här i Norden. Alla har en god utbildning och allas egenskaper tas till vara på arbetsplatserna. Vi tar egna initiativ utan att vänta på att chefen ska omma och säga vad som ska göras”

Småskaligt ger styrka. Vid sidan om ångsiktigheten har ansvarsfördelning en stark position i Bert-Inge Hogsveds företagsfilosofi.

”Ansvar är min andra stora tjatgrej - den som får ta ansvar utveckas. Det är lätt hänt att chefer diskuterar över huvudet på anställda och på det sättet tar bort möjligheten för alla inom företaget att ta ansvar. Hos oss ger vi ansvar åt alla och de befogenheter som krävs för att bära ansvaret”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Också inom dotterbolagen finns ett självbestämmande och ett ansvarstagande som ger motivation och drivkraft åt personalen. Dotterbolagen har mellan 5 och 50 anställda och när något Hogiabolag blir större än så delas det upp i mindre enheter.

”Det gör vi för att hålla kvar småskaligheten och en miljö som utvecklar människor. Om det blir fler än 50 personer i ett företag börjar det redan bli segt ”Tillväxten i personal här på Ho NE 18 201 gia skapar luckor och det är en ständig rotation inom koncernen. Många söker sig till oss just för att småskaligheten ger möjligheter att få ta ansvar och utvecklas”, säger Hogsved.

Den filosofin bottnar dels i hans tidigare karriär, innan han blev entreprenör och företagsledare.

”När jag jobbade inom petrokemin var jag anställd av ett komplett bolag här i Stenungsund. Det fanns försäljning, personalavdelning, inköp och så vidare. Det so ”Vår grej är att göra komplicerade system enkla och se till att problem i ett system inte fortplantar sig till andra system? finns kvar av det i dag här är enbart en produktionsanläggning som styrs från Österrike och ägs i Abu Dhabi. En av globaliseringens baksidor är att funktioner centraliseras, så länge det går bra finns enorma fördelar med kompletta bolag”

Han är inte oroad över risken att något bolag bryter sig ur koncernen.

”Det skulle väl vara möjligt eftersom de är så självbestämmande, men å andra sidan är fördelarna med att ingå i koncernen så stora att det inte är någon reell risk. Vi har väl haft några Rambo-typer också men de har slutat efter ett tag”

Duett med Perrelli. I övrigt är det låg omsättning på personalen inom Hogia, även i tider när arbetsmarknaden skriker efter människor medledarskapsmeriter.

”Viharinte förlorat någon nyckelperson på flera år, de kanske ville vara med på 30-årsjubileet som vi hade i augusti” ler han finurligt.

Han syftar på brakfesten, när Hogia hyrt konserthuset i Göteborg. Det var hemligt in i det sista innan personalen bjöds på en stor överraskning Bert-Inge Hogsved sjöng duett med schlagerdrottningen CHARLOTTE PERRELLI. Låtvalen var självklara, Hero och Tusen och en natt, som Perrelli tävlat med i Eurovision Song Contest. Den senare vann hon med i Jerusalem 1999.

”Hon skrev också i sin blogg dagen efter att hon varit på ett kul kalas med Hogia i Göteborg”

Att sjunga inför hela sin personal, tillsammans med en av Sveriges mest populära artister, orsakade en hel del nervositet.

”Jag hade bestämt mig för att jag skulle kunna de två låtarna perfekt. Hela sommaren gick jag och tragglade stämmor på promenader och när det närmade sig ökade nervositeten. Det gick bra till sist och den kvällen lever jag länge på”

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."