Utgiven i Forum nr 2010-10

Stor marknad väntas för flygbilar

av Leif Bergström Forum 2010-10, sida 18, 28.10.2010

Taggar: Orter: USA

FEN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2810

VÄRLDEN:

USA

Stor marknad väntas för flygbilar

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK

I slutet av nästa å ska en gammal dröm

KOMMENTAR bli verklighet: ame rikanska konsumenter kommer att ha möjlighet att öppna garagedörren, köra sin Terrafugia Transition till flygplatsen, fälla ut vingarna - och ge sig upp i det blå.

Det blir den första serietillverkade flygande bilen, enligt de planer det lilla företaget TERRAFUGIA presenterat. Bolaget har grundats av studenter från MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. Anledningen till att de i dagsläget ser ut att bli först ut på marknaden med en färdig produkt, är kanske att de valt en enklare lösning än de konkurrenter som fortfarande utvecklar sina prototyper. De flesta försök med flygande bilar har börjat med ett markfordon, som sedan försetts med vingar. Teamet bakom Terrafugia är alla piloter, och startade istället med ett flygplan, som de såg till att skulle kunna färdas på allmän väg. Det gör Transition genom att med en knapp vika vingarna på två ställen och samtidigt flytta motorkraften från den i aktern befintliga propellern till hjulen. Den operationen går på mindre än 30 sekunder. På väg hem från flygplatsen stannar ägaren vid bensinstationen och fyller tanken med vanlig högoktanig blyfri bensin.

En tank ska räcka för en flygtur på 787 kilometer. På väg drar den 6,7 liter per 100 kilometer.

Amerikanska Luftfartsverket gav i somras klartecken att Transition kan klassificeras som ett lätt sportflygplan. Det innebär att allt som krävs för att tillåtas flyga produkten är 20 timmars flygträning. Men för att det skulle ske tvingades verket ge Terrafugia en särskild dispens, Transition är 50 kilogram tyngre än maxvikten för lätta sportflygplan. Den extra vikten var nödvändig för att uppfylla Vägverkets starkare säkerhetskrav på bland annat säkerhetsbur och krockkuddar för att kun na registrera den för färd på allmän väg. Säkerhetskraven är betydligt striktare för bilar än för små flygplan, något som gör att skaparna säger att Transition är världens säkraste flygplan.

“Eftersom Transition kommer att användas både i luften och på marken har vi byggt in en bils alla säkerhetsanordningar i ett flygplan”. säger en av Terrafugias grundare, ANNA DIETRICH.

Flesta bor nära flygplats. Bolaget ämnar inte marknadsföra sin produkt till bilägare som är trötta på trafikstockningar, utan till piloter som vill undvi ka den ibland långa väntan på marktransport efter landning på flygplatsen. Terrafugia undviker också att tala om produkten som en “flygande bil’, i stället kallas den ett flygplan med vägkapacitet” För att komma upp i luften - och för att landa - krävs en landningsbana på 750 meter. Den är därmed långt ifrån futuristiska visioner från tv:s fami jen Jetson, eller från PAUL MOLLERS förhoppningar kring sin vertikalt landande Skycar, som dock ännu är under utveck ”Eftersom Transition kommer att användas både i luften och på marken har vi byggt in en bils alla säkerhetsanordningar iett flygplan ling. (Forum intervjuade Moller i Davis, Kalifornien i nummer 10/2004.)

Men Terrafugia hävdar att majoriteten av amerikanerna befinner sig inom 45 kilometer från ett kommersiellt flygfält med kapacitet för Transition. Bolaget har 80 plan reserverade och en orderbok värd 16 miljoner dollar. Priset är ännu inte fastställt, men väntas hamna mellan 200 000 och 250 000 dollar.

Företaget ser handelsresande som möjliga kunder, då planet skulle låta dem slippa lasta om väskor från plan till hyrbil. Men bagagekapaciteten är begränsad. Terrafugia Transition kan lyfta bara 210 kg. I den vikten ingår innehållet ien 87 liters bränsletank (62 kg full), piloten och upp till en passagerare.

Tidigare försök att kombinera luftoch vägkapacitet har stupat på de tekniska kompromisser som blir följden. En av de mest hoppfulla är JOHN BROWN, som på internet publicerar de flygande bilarnas historia på sajten Roadable Times.

“Genom åren har 104 flygande bilar skapats. Ingen har varit praktisk a = 2 3 kaj 2 SS >

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."