Utgiven i Forum nr 1987-18

Slaget om Kvarken

av Kaj Ekelund Forum 1987-18, sida 25, 19.11.1987

Taggar: Teman: båtar

Tre rederier planerar nu att sätta in katamaraner på linjen Vasa—Umeå. Det räcker passage rarunderlaget knappast till.

ESS å Vem segrar i slaget om Kvarken?

Vasabåtarnas monopolställning på Kvarkentrafiken från Vasa är bruten, Sista veckan I oktober beviljade hamnnämnden i Vasa rederierna AW-Line och Kvarkenlnjen kajplats ute vid Vasas uthamn Vasklot för trafik med passagerarkatamaraner på utländsk hamnar.

asabåtarna reagerar nu på konkurrenVs från katamaranrederierna geno att sätta in i en egen katamaran i trafik på Umeå.

Rederiet fattade beslut om anskaffandet av en katamaran genast efter att de två andra rederierna fått grönt ljus av Vasa stad.

— Vi måste ju reagera, säger VD Lars Wendelin vid Vasabåtarna. Inte kan vi stillasittande följa med utvecklingen. Det är möjligt att hela trafikbilden håller på att förändras mot lättare farkoster för passagerare.

VD KartJohan Hagman vid åländska AWLine säger i en kommentar till Vasabåtarnas beslut att gå in för katamarantrafik att han inte väntat sig att komma gratis in i Kvarkentrafiken.

— Att komma in på andras revir är inte lätt, men vi tänker ta dem i konkurrens, säger han.

Sju års kamp

Det var affärsmannen Peter Fryckman och rederiet Kvarkenlinjen som i början av 1980talet försökte inleda trafik med en snabbgående farkost mellan inre hamnen i Vasa och Umeå centrum. Myndigheterna i Vasa

FÖRUN, 18/198 lyckades i flere års tid förhala beviljandet av tillstånd för trafiken, närmast därför att man fruktade att Vasabåtarna skulle dra in sin olönsamma vintertrafik ifall Kvarkeniinjen släpptes in för att skumma grädden av turistströmmarna sommartid.

VD Peter Fryckman var inte anträffbar för kommentarer vid tiden för pressläggning.

Nu har både Kvarkenlinjen och åländska AW-Line fått kajplats, men i uthamnen.

Hur kommer Vasabåtarnas vintertrafik att påverkas av beslutet? Lars Wendelin säger att Vasabåtarna kommer att ompröva sin vintertrafik som man hittills upprätthållit trots att den är förlustbringande.

— Det är naturligtvis vår förhoppning att kunna fortsätta med vintertrafiken, men det finns risk för att det blir störningar i den beroende på konkurrenssituationen.

Ny storfärja

Sannolikheten för att Vasa stad skulle hota med att bryta sitt samarbete med Vasabåtarna ifall vintertrafiken dras in är liten: Vasabåtarnas passagerarterminal ute i Vasklot tillhör staden, men Vasabåtarnas hyreskontrakt sträcker sig 14 år framåt i tiden.

Än då planerna på Vasabåtarnas nyanskaffning, en ny färja med plats för 2 000 passagerare, som skulle förverkligas senast 1990? Påverkas de av hamnnämndens beslut att släppa in AW-Line och Kvarkenlinjem — Det är svårt att säga i dag. Konkurrensläget avgör, vi får se nästa höst hur det ser ut, säger Wendelin.

34 knop

AW-Line har en norsk katamaran med 200 platser som gör 34 knop i marschfart. Man har för avsikt att sätta in den på trafik mellan Vasklot i Vasa och Umeå centrum och köra 4—6 turer per dygn under perioden maj-september. AW-Line räknar med att komma upp till mellan 50 000 och 70 000 passagerare per säsong.

En resa in till Umeå centrum skulle räcka drygt två timmar. En resa med Vasabåtarnas Umeå-färja från Vasklot till Holmsund, nära 20 kilometer från Umeå, räcker fyra tmmar.

Att flyga från Vasa till Umeå räcker högst tre kvart. Varför skulle man välja katamaran om man har bråttom — Räknar man med transporter mellan flygfält och centrum går det på ett ut, säger Karl-Johan Hagman.

AW-Line betecknas av Lars Wendelin vid Vasabåtarna som en seriösare konkurrent än Kvarkenlinjen, eftersom AW-Lines VD KarlJohan Hagman representerar ett branschkunnande som han byggt upp under 25 år på Vikinglinjen.

Hård konkurrens

Vasabåtarna har i dag rutter mellan Vasa och Umeå samt mellan Vasa och Sundsvall, samt en rutt mellan Vasa och Örnskölasvik under lågsäsong. Under högsäsong har rederiet fyra avgångar per dygn till Umeå.

Ifall de aktuella rederierna nu sätter in varsin katamaran med fyra avgångar per dygn på Umeå under sommarsäsongen kommer man inklusive färjan upp till 16 avgångar per dygn. Det finns knappast passagerarunderlag för så många avgångar. Vasabåtarna transporterar årligen 800 000 passagerare mellan Vasa och Umeå med färja.

Vasabåtarna, som redan har en existerande landorganisation med terminaler, taxfree-lager, marknadsföring etc, har i denna situation en klar konkurrensfördel gentemot AW-Line och Kvarkenlinjen. Dessutom kan rederiet sy ihop paket där man kombinerar färjresor med katamaranresor.

Vasabåtarnas resultat betecknas som gott i Rederiaktiebolaget Sallys årsberättelse för fjolåret. På en försäljning på 240 miljoner mark uppnådde man ett driftsbidrag på 40 miljoner mark. Vasabåtarna stod för 22 procent av moderbolaget Sallys bruttoförsäljning i fjol, sarmt för 27 procent av Sallys passagerarvolyrm.

Kaj Eklund 25

Utgiven i Forum nr 1987-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."