Utgiven i Forum nr 1987-18

Ny bankirfirma tömmer gammal

av Peter Nordling Forum 1987-18, sida 12, 19.11.1987

Taggar: Teman: banker

Finansmäklarnas VD, Peter Winberg, spår att index börjar stiga kring årsskiftet. Han betonar vikten av att placerarna ocks får uppleva fallande kurser.

VD Mikko Mäntynen konstaterar att Pro Valve följer bankirfirmornas traditionella lågprofilslinje utan reklamkampanjer. Det är dock ytterst sannolikt att en stor del av Helsingfors Bankirfirmas kunder flyttar över till nykomlingen.

Ny bankirfirma tömmer gammal

Två nya bankirfirmor — Pro Value och Finansmäklarna har den här veckan etablerat sig på Helsingfors Fondbörs. Grundandet av Pro Value ser ut att ge svåra återverkningar på Helsingfors Bankirfirma. Företaget töms på andliga resurser och är redan till salu.

akom Pro Value finns bröderna Timo Pekka och Petteri Mustakallios ban kirfirma Kamitek med 66 procent av aktiekapitalet på 500 000 mark. Resten av aktierna innehas av Pro Values VD, Mikko Mäntynen via familjeföretaget ftula Oy, ett bolag som handlar med värdepapper och har en omsättning på 4—5 Mm i år.

Helsingfors Bankirfirma töms

Mäntynen, som också verkar som mäklare för bolaget, har senast varit anställd på Het singtfors Bankirfirma. Helsingfors Bankirfirmas nuvarande VD och enda mäklare, Robert Rosander är också på väg till Pro Value så fort man får fram en ersättare för honom. Rosander är också VD för börsnoterade Medical Investment Trust (MIT).

Börsens etiska regler innhåller inte något klart förbud mot den här tjänstekombinationen, Men den käns onaturlig och i börsens reglemente finns det några punkter som försvårar Rosanders = bankirverksamhet. Bl a får han inte ge placeringsråd beträffande MIT. Därför är det högst sannolikt att det inom kort finns en vakant VD-stol hos MIT.

Förutom Mäntynen och Rosander kommer ytterligare ekon stud Mika Lehto från Helsingfors Bankirfirma.

12

Besvärliga ägare

Som den officiella orsaken till att Pro Value grundats framhåller Mäntynen att avhopparna vill prova på business i egen regi. Det är dock ingen hemlighet att ägarnas inblandning i ledningens och personalens göromål upplevdes som irriterande. Detta är troligen orsaken till att det redan tidigare varit turbulens bland personalen. Bland annat bytte bolagets förre VD Tom Liljeström tjänst tidigare i år. Enligt vad Forum erfar är bankirfirman nu till salu och det lär tom finnas några spekulanter. Oberoende av vem köparen blir ser han ut att gå miste om det mesta i kund- och know how-väg.

Med bankirfirmans ägare skall närmast förstås veteranbankiren Jouko Brade. | första hand ägs bankirfirman av MIT (90 procent). Den svenska fondkommissionären Civic, som nyligen blev av med sina mäklarrättigheter efter en optionsskandal, har sålt sin andel på 10 procent. MIT ägs i sin tur av Lamy (40 procent) och likaså Brade-kontrollerade Sijoftusyhtymä (30,8 procent).

Mikko Mäntynen är dock mycket noga med att framhålla att relationerna till tidigare arbetsgivaren, Jouko Brade, trots rådande omständigheter, på intet sätt är inflammerade.

— I &n liten bransch där alla är beroende av varandra har vi inte råd med några allvarliga intriger, förklarar han.

Någon klar kundstrategi har Pro Value inte ännu utarbetat. Företaget grundades faktiskt redan i våras, men på grund av den stelbenta byråkratin dröjde det till hösten med registreringen.

— Och så blev det en bumerang av det ursprungliga namnförslaget, Pro Stock, berättar Mäntynen.

Enligt Mäntynen tänker Pro Value inte föra nåt väsen av sig i form av aktiv marknadsföring och reklamkampanjer.

— Tanken är att kunderna kommer via bekanta och nöjda kunder genererar alltid nya kunder.

— Och skulle det av någon anledning bli riktigt kärvt klarar vi oss med Kamiteks och litulas affärer kompletterade med Pra Values egen portfölj, säger Mäntynen och tillägger att nästan hela aktiekapitalet är placerat i aktier.

Växande marknad

Så kärva tider tror emellertid varken Mäntynen eller Finansmäklarnas VD, Peter Winberg på.

— Trots några bakslag jobbar vi i varje fall på en växande markand, säger Winberg. Och ekot i det nyöppnade kontoret i Suomi-Salamas gamla banksal på Alexandersgatan i Helsingfors, ger ytterligare eftertryck åt hans ord.

— Aktiekurserna kommer antagligen att ligga på en högre nivå vid årsskiftet än nu. Detta bl a därför att värdepappersbolagen och börsbolagn säkert suger upp en mängd aktier för att kunna göra lagernedvärderingar. I övrigt kommer kurserna antagligen att såga tills börsbolagen börjar offentliggöra resultaten för detta år på vårvintern, spår Winberg.

Han framhåller att det för tillfället finns en hel del frågetecken beträffande den kommande trenden, bland dem den planerade skattereformen.

— Men det är ganska hälsosamt med en lugnare period där indexet inte rör sig så mycket

Enligt Winberg är Finansmäklarnas verksamhetsstrategi en blandad kompott av traditionell värdepappershandet, portföljförvaltning och konsultverksamhet vid OTCintroduktioner. Företaget har också köpt en andel i Helsingfors Options- och Futurbörs Andelslag och gått med som aktieägare i Pörssiclearing Oy. För nästa år är siktet inställt på en omsättning på ca 500 Mmk.

Finansmäklarna ägs av Winberg, som genom sina egna värdepappersbolag, PWInvest och Kontaktimediat har 20 procent, Ekomen (finska Hankens studentkår), 25 procent, finansieringsbolaget Ykkösrahoitus, 25 procent och bankiren Jarmo Nieminens bolag JN Stocks, 10 procent. Resten av aktiekapitalet på 2,5 MmKk är fördelat på 20 olika värdepappersbolag.

Peter Nordling 18/1987 PORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."