Utgiven i Forum nr 2010-07-08

Slow food och ekologisk odling gynnar en levande landsbygd

av Mikael Ingberg Forum 2010-07-08, sida 33, 26.08.2010

Taggar: Teman: mat

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-3 2010

Mikael Ingberg. är ekonomie doktor och har fungerat som vd på Folkhälsan och Åktia.

Slow food och ekologisk odling gynnar en levande landsbygd

Allt flera människor önskar veta vad de stoppar i munnen, D vill veta mera om sin mat; varifrån den kommer, vem som producerat den, huruvida den är ekologiskt framställd (vad nu detta sedan innebär) etc, Det här innebär också att nära konsumenten - lokalt — producerade livsmedel har blivit allt populärare, Slow food, närmat, ekologisk mat är begrepp som har vunnit allt mera popularitet. Ekologiska produkter säljs i specialbutiker, restaurangerna anger från vilken gård den serverade lammsteken kommer, ekologiskt producerade viner specialmärks i alkoholbutiken och det arrangeras 1okala matmarknader.

Det nya intresset för matens ursprung och dess kvalitet beror säkert på alla de skandaler som har skakat livsmedelskedjan på senare tid. Allt från Galna ko-sjukan i England och melaminmjölken i Kina till upptäckten av att så kallad färsk mat säljs efter bäst före-datum har gjort åtminstone en del konsumenter medvetna om riskerna involverade i att inte ha någon egentlig koll på livsmedlens ursprung och kvalitet.

Jag tror att de ökade riskerna inom livsmedelskedjan är en följd av strukturrationaliseringen av livsmedelskedjan.

Under de senaste decen- - Lr nierna har livsmedelspriserna Overnitis ka —- och speciellt det faktum att de är relativt höga i vårt land — debatterats intensivt. Detta ha tolkningar av EU och sprätta på hönsgården kanske inte mår lika bra som sina mindre effektivt skötta kusiner. Och detta kan till och med ha en effekt på kvaliteten på de livsmedel som produceras av dessa djur.

Inom industrin igen har effektiveringen och rationaliseringen till större enheter lett till att transportsträckorna både från jordbrukaren till förädlingsstället (fabriken) och från fabriken till butiken och konsumenten har blivit längre, Risker för sjukdomar och andra problem i samband med livsmedelshygienen ökar sannolikt med längre transportsträckor och transparensen inom livsmedelskedjan minskar.

Och inte nog med rationaliseringen inom produktionen, Handeln, pressad av prismedvetna konsumenter, söker billigare produkter — och nödvändigtvis inte alls a priori sämre - utanför landets gränser. Vi får biffkött från Argentina och Uruguay, lax från Norge och sik från Kanada, fårkött från Nya Zeeland, kräftor från Kina och mjölk från Sverige och Estland. Hygienriskerna ökar sannolikt ytterligare och transparensen minskar,

Närmatsrörelsen, den ekologiska rörelsen eller vad vi nu väljer att kalla den, är en reaktion mot den ovan beskrivna effektivitetsfilosofin inom livsmedelssektorn, En del konsumenter önskar mer transparens, mindre miljöbelastningar, mera naturlighet inom livsmedelssektorn och är också villiga att betala för detta.

Jag tror att denna rörelse kan h lett till att både våra lantbrukare och vår livsmedelsindustri har ställt ökad produktivitet, lägre kostnader och större effektivitet högre på sin målskala än kvalitet, färskhet och hälsosamhet,

Detta har lett till en massproduktion inom lantbruket, som kanske inte är optimal speciellt inom djuruppfödningen. Kossor som aldrig kommer ut ur ladugården, grisar som stressas av för trånga stior, höns som aldrig får gå ut regler har under den senaste tiden lett till att små slakterier har varit tvungna att stänga, vilket minskar möjligheterna att utveckla produktionen av närmat.

mycket positiva effekter på landsbygdens utveckling. Konsumenternas intresse för närproducerad mat har redan gett lantbrukarna möjligheter att iallt större utsträckning kunna förädla och sälja sina produkter själva, direkt från gårdarna, Här får man bara hoppas att myndigheterna inte lägger för många käppar i hjulen. Övernitiska tolkningar av EU-regler har exempelvis under den senaste tiden lett till att små slakterier har varit tvungna att stänga, vilket givetvis minskar möjligheterna att utveckla produktionen av närmat. a

Utgiven i Forum nr 2010-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."