Utgiven i Forum nr 1985-06

Snabbare sockel

av Christer Ekebom Forum 1985-06, sida 14, 03.04.1985

Taggar: Teman: elektricitet

vun SÄNk ditt företags avfallskostnader?

Största delen av avfallet i affärsfastigheter består av papp, kartong och kraftpapper. De är bra råvaror för industrin, Kostnaderna för avfallshantering kan minskas kännbart om du ordnar återvinningen på rätt sätt. Det går lättare än du tror.

Görså här:

Förvandla papplådorna och transportkartongerna till skivor genom att öppna bottenfogarna och trycka lådorna platta. Ta de tillplattade lådorna i partier om 10-20 stycken till soputrymmet eller placera pappen i rullpallar. Med dem kan du transportera 50-100 kg kartong till lagret på en gång. När man använder rulipallar behöver man inte så ofta gå mellan butiken och soputrymmet.

Gör upp med det lokala returpappersföretaget om insamling och transport av kartongen.

Detta duger: bruna papplådor, Detta duger inte: vått och smutsigt papper wellpapp, + skräp, plastkassar, kraftpapper. foliebelagda förpackningar, smör- och foliepapper, vaxade och tjärade förpackningar.

PAPERINKERÄYS Oy

Helsingfors, Alexandersgatan 48 B, tel. 90-177 015 Åbo, Itmarinengatan 11, tel. 921-370 011 Tammerfors, Kyläojankatu 11, tel. 931-631 517

Utgiven i Forum nr 1985-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."