Utgiven i Forum nr 1976-15

Snabbskrivaren snart en nödvändighet

Forum 1976-15, sida 43, 06.10.1976

Alla reseförsäkringar ser lika bra ut. Hemifrån sett.

Men om något händer? Då märker du, att Sampos reseförsäkring är mycket snabbare och effektivare än alla andra.

Or pj .

Varför det? Jo: 4, Och när du kommer hem igen, 1 Om du råkar bli sjuk, blir du vårdad sköter Sampos lokala ersättningsservice av pålitliga läkare och snabbt alla eventuella kliniker tills du är frisk. Sampo betalar. efterräkningar gällande skadorna. 2. Om din kappsäck reser österut, 3. Om ni är många som reser, kan du då du själv är på väg mot väster — då kan behändigt försäkra hela sällskapet med du få ”nödhjälp” med detsamma. ett och samma försäkringsbrev.

fr I u i .

Reseförsäkringen gäller bara för den tid resan varar. Därför är den så förmånlig

SAMP var du än är

Utgiven i Forum nr 1976-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."