Snarl kan Finland visa upp sig i N.Y. i ett hus vid Mercer street

av Ragnhild Artimo Forum 1990-17, sida 18-19, 08.11.1990

Taggar: Personer: Kari Walden Orter: USA Teman: företag

Snart kan Finland visa upp sig i N.Y. i

ETT

Blivande kultur- och businesscentret re viktortansk gjurJjärnsepok anno 1872.

et är bara östländer som presenD:: sina produkter i konsulat utrymmen i New York, säger Kari Walden.

Nu är det en massa finska företagsrepresentanter som får röda öron. (Protestbrev kan adresseras till 31, Mercer Street, N.Y., N.Y. 10013.) Men ponera att Walden har rätt — och risken finns, efter runt fem år på Manhattan — har finska företag i dagens läge råd att verka tafatt lantliga då de visar upp exempelvis tusentals dollar dyra pälsar? Eller ännu dyrare högteknologisk apparatur?

Kari Walden, tidigare Finlands Banks OECD-man i Paris, managementkonsult i London och FBF-direktör,. numera konstnär, fortfarande med en del exportansträngningskopplingar, talar som den intelligenta läsaren gissat i egen sak. Han har köpt ett helt hus, 49, Mercer Street. New York. och håller på att utrusta det till en business- och kulturcenter. Arbetsnamnet är Walden House, och finansieringen utan byråkratiska och bromsande trådar till fosterlandet. ”Den färdas fort. som färdas allena”. visste redan Kipling.

I hjärtat av Soho

New York är lätt att hitta i. och det är lätt att hitta Mercer Street, nästa västra parallellgata till Broadway, i den våldsamt internationella stadsdelen Soho som ligger mellan Greenwich Village, Little Italy och Chinatown, precis norr om finansdistriktet. Walden House ligger 10 minuters gå 1 presentera väg från världshandelscentrets tvillingtorn, och 12 minuters gåväg från Wall Street. På närmare håll finns Sohos hela spektrum gallerier, teatrar, boutiquer, inredningsaffärer, och företag från de mest skiftande områden. Och — människorna.

Atmosfären är klart brainy och arty och erbjuder ett gynnsamt klimat för produkt- och businessnoviteter, video- och filmindustri icke att förglömma.

Det är också beaktat i Walden Houses businessidé, faciliteter och utrustning. Mediaindustrin är en naturlig målgrupp och Walden räknar med att den drar med sig andra businessområden.

Huset är en välbibehållen representant för den viktorianska gjutjärnsarkitekturen (anno 1872) med nygrekisk fasad och i interiörerna korintiska pelare och en marmorlobby. Huset restaureras nu av arkitektbyrån Kapell & Kostow och utrustas med det teknologiska nervsystem den nya verksamheten förutsätter. Också omfattande grundkonstruktionsarbeten har visat sig nödvändiga.

Husköpet gick på runt 3 miljoner USD och steget från gammalt förtjusande men opraktiskt bostadshus till modern och effektiv business och art center kostar ca 4.5 miljoner, softwaresidan exkluderad.

Full service, ingen insats

För framtida användare av centret bör det vara särskilt attraktivt att transaktionerna sker på ren tjänstedebiteringsbas — finska företag med New York-planer behöver inte involvera sig i investeringar och komplicerade tröskelengagemang. I det avseendet blir Waiden Houses tjänster precis som i ett hotell: man betalar för den service man behöver, inget mer. Centret med en fasadlängd om ca 20 m kommer att ha sju våningsplan och en totalareal om ca 3 000 m?. En hiss — från Kone självfallet! — för 1 miljon USD har redan installerats.

S VID MERCER STREE 2 Text: Ragnhild Artimo

Hur skall finska företag projektera sin identitet och presentera sina produkter i New York? I handelsrepresentationens lokaliteter på Madison Ave, 18:e våningen? Eller i en hotellsvit rented by the hour? Eller på gåavstånd från Wall Street och World Trade Center, i en business center där företaget har egen adress och eget telefonnummer?

Biografteatervåningen ligger ett plan under gatunivå. Screeningcentrets utrustning inkluderar komplett audiooch visuell teknik för exempelvis multivisionspresentationer. Huvudgalleriet, Rudolf Emanuel Gallery (hedrande minnet av Kari Waldens far och farfar) ligger i gatuplanet med en takhöjd på nära 5 m och arealen 350 m?. De tre följande våningsplanen inrymmer ytterligare konferens- och expoutrymmen samt businessutrymmen, 20 ”kontor”, från mindre arbetsrum till större enheter på 30 m”. Sedan finns hela skalan businesstjänster att hyra — utöver tekniska och kommunikationstjänster kommer kompletta receptions-, administrativa-, sekreterar- O a tjänster att stå till buds. Och självfallet centraldatoranslutning. Kari Walden har fått sätta sig på skolbänken för att veta vad han satsar på — han tog en IBM-kurs i telekommunikationsteknik innan han fattade datorinvesteringsbesluten.

De två översta våningarna inrymmer studior och ateljéutrymmen på samma hyresbasis. Soho är en lycklig miljö för en konstnär att arbeta i, säger Walden, som har sin egen ateljé och bostad i samma kvarter sedan flera År.

Kari Walden skall öppna en business- och kulturcenter i New York nästa vår.

F dbankdirektören är i dag bättre känd som konstnär. Hans första expo i Stockholm (Boibrino till 21 november) har varit en massiv succé. Nu kräver Walden House sin tribut.

— Inredningen är något jag satsar mycket på, och det är också meningen att här skall att finnas en försvarlig del finsk design. Men ett problem med finska möbler är ju att de numera levereras som byggsatser och vem har tid att skruva ihop möbler för sju våningar…

UF, Sverige intresserade

Finska exportföretag liksom deras ”intresseorganisation” Finlands Utrikeshandelsförbund har redan under planerings- och konstruktionsskedet uttaJat ett potentiellt intresse för Waldens projekt, som riktar in sig på en hittills ganska öde nisch mellan å ena sidan de stora konferenscentren, å andra sidan de opersonliga och ofta oflexibla jättehotellen.

Betecknande är att svenska företag och organisationer visat ännu aktivare intresse — man frestas att dra den slutsatsen att de är aggressivare i sina målsättningar än sina finska kolleger. Kontakterna med det svenska näringslivet kan eventuellt ställa i sikte att Walden House nästa vår invigs av en svensk rojalitet…

— Tidtabellen inriktas på att få centret i användning senast i mars 1991, säger Walden. — Med projekt i såhär gamla hus finns alltid risken för smärre förskjutningar i schemat. o

Tjeckoslovakien…

forts från sid 1 merna och internationaliseringen av ekonomin kommer att lyckas i det pånyttfödda postkommunistiska Tjeckoslovakien. De ekonomiska reformerna präglas av en viss försiktighet. Den ”ehockbehandling” man tillgripit i Polen, och med vilken prissnedvridningarna radikalt korrigerats genom utgallring av den statliga kontrollen i rask takt, är man tydligen inte villig att pröva i Tjeckoslovakien. Målet är att åstadkomma en behärskad men samtidigt långsiktig och permanent strukturomvandling. Om reformernas realiseringsmetoder = förefaller = oenighet att råda.

De nya ekonomiska beslutsfattarna är föremål för betydande tryck och förväntningar. Sovjetunionen har begränsat sina energi- och materialleveranser till Östeuropa. Tjeckoslovakien håller på att övergå till dollarbaserad och på världsmarknadspriser grundad handel med Sovjetunionen redan inom nästa år. DDR. som utraderats från världskartan. har negligerat sina handelsavtal med tidigare SEV-partner. Omfördelningen av handeln mellan SEV-länderna medför betydande anpassningsproblem för alla medlemsländer. Tjeckoslovakien har i sin utri kesekonomi varit speciellt beroende av det interna SEV-samarbetet.

Förändringsprocessen i Tjeckoslovakien uppvisar förvisso också positiva bakgrundsfaktorer. Landets traditionellt högtstående ingenjörskonst och industritradition har inte helt lyckats utraderas under kommunistväldet. Tjeckoslovakien har ett utmärkt geografiskt läge i hjärtat av Europa. Där finns mångfacetterade möjligheter att utveckla t ex turistnäringen. Landets infrastruktur hör inte heller till de svagaste i Östeuropa.

De närmaste åren blir det intressant att följa upp hur västinvesterare förhåller sig till Tjeckoslovakien som objekt. Tills vidare finns det rum för betydligt intensivare intresse inom direkta investeringar. Alldeles speciellt intressant blir det att se hur tyska investerare de närmaste åren väljer att operera inom Östeuropa. Inom detta område — inte minst i Tjeckoslovakien — fruktar man med fog att det förenade Tysklands investeringar massivt koncentreras på sanering av tidigare DDR.

Säkerligen följer dock tyska och andra västliga bolag med intresse hur investeringsklimatet i Tjeckoslovakien nu utvecklas. På önskelistan står accelererad reformtakt inom ekonomin och förbättringar i den gällande investeringslagstiftningen.

BASF Oy

Magistratsporten 4 00240 HELSINGFORS Tel. (90) 159 81

FÖRUN, 17/1990

Profession, kemisk industri.

BASF är ett av världens största industriella kemiföretag. BASF Oy säljer och förrnedlar kvalitetsprodukter och tjänster ffån BASF-gruppen till industri och handel i Finland. Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för optimal avkastning. Våra centrala verksamhetsområden är: - industri- och agrokemikalier - plaster = förädlingskemikalier —- audio/videoprodukter

Internationelit kunnande för finländsk industri.

BAS 19

Utgiven i Forum nr 1990-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."