Sökmotorernablirsmartare

av Patrik Lindfors Forum 2007-05, sida 24, 24.05.2007

Taggar: Personer: Robert Lindqvist Teman: informationshantering

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 5 2007

Sökmotore na bl r Smarta

EH Informationshantering. Mängden information växer explosionsartat och gör att företagens behov av effektiva sökmetoder ökar.

PATRIK LINDFORS TEXT

X Hanteringen av information blir en allt större utmaning för företag och organisationer. Personalen ikunskapsintensiva branscher spenderar upp till en tredjedel av sin arbetstid på att leta rätt på information, enligt undersökningar gjorda av det internationella analysföretaget iDc.

För företagen är det stora problemet att merparten av den tillgängliga informationen är ostrukturerad. Det handlar bland annatome-postmeddelanden, multimediafiler och alla typer av dokument som inte systematiskt lagras i databaser.

Relevant sökning. Effekten hos en sökmotor är till stor del beroende av hur väl den klarar av att hantera olika typer av information. De flesta sökmotorer är konstruerade för endast ett visst område, till exempel för att söka information på internet. För företagsbruk krävs det däremot sökteknologier som kan hitta relevant information i olika typer av källor och dokument.

Norska FAST SEARCH & TRANSFER har utvecklat en sökplattform som bör till de ledande inom branschen. Fast levererar en sökmotor som ”monteras utanpå” alla övriga applikationer och program. Med en enda sökning går sökmotorn igenom all information i bland annat databaser, e-post, textoch kalkylprogram, internet och olika affärs system som till exempel SAP.

”Vi har ännu inte stött på ett enda datasystem som inte kan integreras med vår sökplattform”, säger ROBERT LINDQVIST som är försäljningsdirektör för Fast i Finland och Baltikum.

Den sökfunktion som Fast har utvecklat går in på rubrik- och meningsnivå och väljer ut några nyckelord bland sökträffarna. Genom att välja det önskade nyckelordet kan användaren steg för steg utesluta icke-relevanta sökresultat och banta ned antalet sök träffar från flera tusental till några tiotal eller färre.

”Företagen sparar tid och därmed pengar på att snabbt hitta rätt information från olika källor med ett enda sökverktyg. Tillgången på information stärker dessutom besluts fattandet”, säger Lindqvist.

Funktionsprincipen bakom Fast skiljer sig från avgiftsfria sökportaler som GOOGLE, YAHOO Och MSN. De avgiftsfria sökportalerna prioriterar i första hand sidor som har flest länkar från övriga sidor, och begränsar sin sökning endast till nätet.

Google säljer även avgiftsbelagda sökmotorer för företag, men Fasts främsta konkurrenter är brittiska AUTONOMY och amerikanska ENnDEcA. Fast har cirka 800 anställda ochärlistat på börsen i Oslo. Bolaget öppnadei fjol ett kontor i Finland som i dag har tre anställda och leds av Robert Lindqvist. Till de finländska kunderna hör bland andra oKobanken, detaljhandelskedjan soK och FINSKA NOTISBYRÅN.

je a a ES aj = = = fm = = 3 =

Merparten av Fasts kunder verkar inom media, telekom och finanssektorn. Till de största kunderna hör nyhetsbyrån REUTERS, investeringsbanken MERRILL LYNCH och DEUTSCHE BANK. I Norge är STATOIL en stor kund. Även myndigheter som amerikanska Homeland Security använder Fasts sökplattformer.

Annonsdistribution. Fast har nyligen tagit upp konkurrensen med Google inom annonsering. Google distribuerar i likhet med övriga sökportaler annonser mot en avgift. Fast äri färd med att bygga upp ett annonseringsnätverk där bolagets kunder inom mediabranschen kan utbyta annonser avgiftsfritt. Det ger Fast möjligheten att stärka kundförhållandet till de mediabolag som redan nu använder bolagets söktjänster.

”Mediebolagen får bättre kontroll över sitt annonsmaterial och behöver inte betala en förmedlingsavgift till en tredje part”, säger Robert Lindqvist.

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."