Utgiven i Forum nr 2007-11

Sökoptimera din webbplats

av Kenneth Blomster Forum 2007-11, sida 19, 22.11.2007

Taggar: Teman: webbplatser

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2887

DEBATT

Sökoptimera din webbplats

X För oss i branschen verkar det som om sökoptimering har blivit något av ett trendord i Finland. När jag blir kontaktad av potentiella kunder brukar jag börja med att fråga varför de vill sökoptimera sina webbplatser och tyvärr får jag ofta svar i stil med ”för att vi vill synas först i sökmaskinerna med det och det ordet”

Att förstå vilka företagsekonomiska mål som kan uppnås med sökoptimering är viktigt när besluten om projektet fattas. I annat fall går det inte att mäta värdet av projektet.

Sökoptimering är en del av företagets helhetsstrategi för webben och borde inte behandlas som ett lösryckt projekt. Därför påbörjar vi arbetet med att definiera målsättningarna och hur de kan mätas, Ett webbanalysverktyg är i praktiken viktigt för den fortsatta uppföljningen.

Målsättning behövs. Målsättningarna kan till exempel vara ökad försäljning, fler offertförfrågningar via webben eller färre samtal till kundservicenumren, Det är alltså viktigt att webbplatsen innehåller material som kan leda till bättre affärsverksamhet för företaget.

Här bör det noteras att det finns webbplatser vars affärsmodell baserar sig på reklamintäkter och i deras fall leder ett ökat antal besökare också till större reklamintäkter.

När målsättningarna för sökoptimeringen är definierade tar vi fram lämpliga sökord med hjälp av olika sökordsverk tyg. Sökmaskinerna Google och Yahoo erbjuder avgiftsfria verktyg för intresserade. Det är viktigt att sökorden är i linje med företagets målsättningar, men även med företagets förutsättningar.

Genom att undersöka hur hård konkurrensen är för sökorden är det möjligt att rekommendera att vissa sökord stryks ur listan eftersom olika webbplatser har olika utgångslägen vad gäller möjligheten att uppnå goda resultat.

Mindre konkurrens på finska. I Finland är konkurrensen ännu inte så hård eftersom språ ket endast används här, men för engelska termer är konkurrensen betydligt hårdare, Klart är att i och med att sökordsreklamen blir dyrare blir även sökoptimeringen mer attraktiv och samtidigt konkurrens utsatt.

Det egentliga sökoptimeringsarbetet består av fyra delmoment » Att setill att sökmaskinerna kan indexera alla sidor på webbplatsen.

» Att setill att sökmaskinerna förstår vad de olika sidorna handlar om » Att se till att webbplatsen tekniskt är optimerad för sökmaskinernas algoritmer.

» Att bygga upp länkningsstrategier för webbplatsen.

Svårt att testa. Formeln som en sökmaskin använder för att bestämma vilken sida från indexet som ska visas först för ett visst sökord är okänd för

Kenneth Blomster är konsult inom sökmaskiner och webbanalys på konsultföretaget Satama.

”När optimeringsarbetet är utfört kan det dröja upp till fem månader innan effekten syns fullständigt alla utomstående. Sökoptimerare testar dock hela tiden hur olika faktorer inverkar på ordningen och publicerar rätt fritt sina resultat i olika bloggar.

Överlag är man överens om betydelsen av de viktigaste elementen men det råder en hel del olika uppfattningar om de mindre viktiga faktorerna eftersom de är svårare att testa.

När optimeringsarbetet är utfört kan det dröja upp till fem månader innan effekten syns fullständigt. Vanligtvis ökar dock trafiken från sökmaskinerna relativt snabbt och ifall det är fråga om optimering av en webbplats som inte blivit optimerad förut kan ökningen vara enorm.

Jag har jobbat med en webbplats där ökningen var 430 procent efter fem månader. I det här fallet hjälpte vi även kunden att procentuellt öka antalet offert förfrågningar från 0,5 procent till drygt 1 procent. I det fallet betalade sig vårt arbete i stort sett tillbaka på en månad. m

Annons Aktia

Utgiven i Forum nr 2007-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."