Utgiven i Forum nr 2007-11

Krisen kring subprime växer

av Janne Salonen Forum 2007-11, sida 12, 22.11.2007

Taggar: Orter: USA Teman: subprimelån

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2087

Krisen kring supprirmne växel

JANNE SALONEN

Den som trodde att turbulensen kring de så kallade subprimelåne i USA skulle vara en kortvarig företeelse har fått börja tänka om. Faktum är att problemet hittills ständigt har vuxit i omfattning. Frågan är när kulmen nås.

Värst drabbade hittills är amerikanska bankkoncernen cITICORP och bankirfirman MERRILL LYNCH. Citicorp har tvingats ta en förlust på 1 miljarder dollar, medan Merrill Lynch har gjort förlustnedskrivningar på 8,3 miljarder dollar. Det är enorma förluster, som i båda bankernas fall har lett till att cheferna avgått.

Frågan är om de värsta förlusterna redan har kommit i dagen, eller om detta bara är toppen på isberget. Något som anses vara förbundet med bostadsmarknadens utveckling i USA är att ifall bostadsmarknaden drabbas av ett stort prisfall, är bedömningen att dessa örluster sväller ut till att blimycketstörre.

Subprimelån är främst lån till privata låntagare som inte har den bästa kreditvärdigheten. Lånen delades frikostigt ut under åren då

USA upplevde en stark bostadsoch fastighetsboom. Utlånarna paketerade sedan lånen, och på basis av dessa paket utgavs värdepapper, vilka i sin tur var eftertraktade då de gav en lite bättre ränta än statsobligationer. Ratinginstituten hade ofta gett dem det bästa eller mycket goda

Annons Akti kreditvärdighetsbetyg. Men när bostadskonjunkturen i USA har vänt neråt i en allt brantare utförsbacke, har kvalitete n på subprimelånen snabbt försämrats. Banker både i USA och på andra håll har haft stora volymer sådana lån i sina böcker och har nu tvingats till stora nedskrivningar.

För att motverka att nedgången ibostadsmarknaden och subprimeproblemen utvecklas till en regelrätt bankkris har nu centralbanken Fen börjat sänka styrräntorna. Hittills har två sänkningar gjorts, och mycket talar för att Fed kommer att sänka styrräntan ännu en gång detta år, under sitt sista möte för året i början av december.

Om förlusterna i bankernas värdepappersinnehav och ansvarsförbindelser fortsätter att växa, kan det komma att testas om någon stor affärsbank i USA är “too big to faill eftersom förlusterna redan börja nagga på en del storbankers kapitalbaser. Bland annat Citicorp har redan ett behov av att stärka sin kapitalbas, efter den stora förlustnedskrivningen.

Klart är att en brant konjunkturnedgång i USA står för dörren ifall situationen fortsätter att försämras. Detta har i sin tur fått dollarkursen att falla brant, den är nu på rekordlåga nivåer gentemot euron.

Detta kursfall har lett till att exportorienterade aktier på USA-börserna har stigit de senaste månaderna, en kursstegring som även har spritt sig till högteknologisektorn (som ofta är exportorienterad).

Förväntningen är att en nedgång i USA:s inhemska konjunktur denna gång inte behöver leda till en allmän global konjunkturnedgång, även om tillväxten i detta fall knappast kommer att bli lika stark i världsekonomin som under de senaste fyra åren.

OLOHAAIOLST

Utgiven i Forum nr 2007-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."