Utgiven i Forum nr 2007-11

Ingen rädsla för ras

av Mats Kockberg Forum 2007-11, sida 20, 22.11.2007

Taggar: Teman: ekonomi

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2087

GALLUP

Ingen rädsla för ras

IH Prognos-Forum. Cheferna för de finländska storbolagen ser fler orosmoln på himlen, men få räknar med att konjunkturen viker under det kommande halvåret.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEX et lär inte bli någon abrupt vändning nedD: iden finländska ekonomin under d närmaste månaderna. Det tyder höstens Prognos-Forum på. Enkäten riktades till vd:arna i landets drygt 400 största företag. Något försiktigare än i våras är de finländska företagsledarna visserligen när det gäller att spå om framtiden. Men stämningarna är fortfarande optimistiska.

JOUKO KANGASNIEMI, ekonomist på FINLANDS

NÄRINGSLIV EK, konstaterar att resultaten från höstens Prognos-Forum tyder på att den ekonomiska osäkerheten har tilltagit. De företagsledare som svarat på enkäten är klart mera bekymrade än tidigare när det gäller utveckling Hur tror Ni att den allmänna ekonomiska situationen i Finland utvecklas under de kommande sex månaderna 100 7 5 2 po oo Cd

Cd SS 5 SS SS 5 ST Sc

v en för den finländska ekonomin. Andelen chefer som befarar en nedgång har klart ökat jämfört med i våras. Samtidigt har andelen optimister minskat.

“Ännu har vd:arna inte sett stora förändringar för det egna företagets del. Bolagens allmänna policy har inte heller förändrats nämnvärt under det senaste året” säger Kangasniemi.

Förväntningarna gällande det egna företagets utveckling på kort sikt är än så länge positiva, Företagsledarna räknar med att faktureringen ökar. Detsamma gäller personalstyrkan.

“Men ett faktum torde vara att en förbättring av sysselsättningen i praktiken försvåras av de 10 “Bibehålls allt större bristen på yrkeskunnig arbetskraft?

Konsultbolaget INTERPERSONA utförde konjunkturenkäten på uppdrag av FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK i månadsskiftet oktober/november 2007. Prognos-Forum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländska företagen. Enkäten görs som en webbaserad undersökning som uppgörs, administreras och analyseras av Interpersona, Av de tillfrågade vd:arna svarade 21 procent på enkäten. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan starten år 1993 och detta är den 29:e undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet april/maj 2008. m

Hur utvecklas Ert företags fakturering under de kommande sex månaderna - ON o ”Bibehålls” “Försämras” 2 “Förbättras”

Sd S (9 > g > SÅ SA SA 5 KR CC

S&S

OO “Minskar”

Y $ bv $ 9 SR >

Dämpad pessimism om landets ekonomi

Sex av tio företagsledare tror på status quo i den finländska ekonomin under de närmaste sex månaderna. Bara var tionde tror att läget förbättras medan var fjärde utgår från att sämre tider stundar. Pessimisternas andel har femdubblats sedan i våras. Bidragande orsaker är subprimeskandalernai USA, dyra löneavtali Finland och oro på arbetsmarknaden. Men toppcheferna väntar sig inte någon drastisk vändning nedåt under vinterhalvåret,

Fortsatt bra fart på faktureringen

Hälften av företagsledarna räknar med att den egna faktureringen ökar. Andelen är lägre än vid senaste mätning - men förändringen är inte markant. De objektiva förutsättningarna för framgångsrik företagsverksamhet är fortfarande goda. Exporten är fortsättningsvis stark och det råder ingen större osäkerhet bland de inhemska konsumenterna - trots höjda räntor, rekordlåg dollarkurs och nedläggningar av stora produktionsenheter.

Utgiven i Forum nr 2007-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."