Sol och vind i solseglen

av Ragnhild Artimo Forum 2011-03, sida 42, 31.03.2011

Taggar: Teman: fartyg

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

MINDRE UTSLÄPP.

Solseglen kombinerar sol- och vindenergi, ett marinkoncept för mindre bränsleförbrukning och utsläpp. Bilden visar solsegel på ett tankfartyg.

NR 3 2011

Sol och vind i solseglen

RAGNHILD ARTIMO TEXT Sjöfarten förbrukar 200 miljoner ton dieselolja perår. Utsläppen från världens hela handelsflotta överstiger totalutsläppen från bussar, bilar och långtradare. Marinlösningar som minskar oljeberoendet brådskar, både av kostnads- och miljöskäl. Start-up-företaget ECO MARINE POWER LTD i Fukuoka (japanska västkusten) presenterade ifebruari sitt utvecklingsprojekt EMP AQUARIUS SYSTEM, ett sol-vindkraftsystem för bland annat stora oceangående fraktfartyg. Aquarius integrerade system av styva segelpaneler med solmoduler utnyttjar både sol- och vindkraft, och samriktas datorstyrt i optimal position med avseende på väderförhållandena. Systemet har patentsökts.

Flexibilitet och användarvänlighet. Eco Marine Powers innovation tar avstamp i en lönsamhetsstudie 2010, som visar att sol- och vindenergi kostnadseffektivt kan tillämpas för framdrivning, och avsevärt minskar bränslekostnader och utsläpp.

Aquarius uppges vara lätt att installera oc > GRÖNA MARINLÖSNINGAR PÅ AGENDAN Bm Fokus idag är på framdrivning baserad på sol- och vindkraft, elenergi och hybridkoncept, med målet att skära ner olje! ende, driftkostnader och utsläpp Bm Vindkraft har drivit segelfartyg itusentals år. Med state-of-the-art solfångarteknik kombinerar ECO MARINE POWER LTD vindoch solkraft i AQuARIus, ett modulsystem med styva vändbara solpaneler som fungerar som segel. En prototyp ska testas i havsförhållandeni början a . EB HYBRID MARINE POWER, HMP, är en komnation av flera olika kraftkällor: vind- och i, biobränslegeneratorer, batterier, tället för dieselmotorer. (Antikens hybridsystem var segel plus åror.)

BB MARINE ELECTRICAL PROPULSION, MEP, ä är fartygspropellrarna drivs med elmotorer - inte en ny lösning, men ny teknik har gjort den kostnadseffektivar binder i drift upp ett minimum besättningsinsatser. Ett datorsystem kontrollerar och styr raderna av solsegel, som automatiskt sänks ner i all av oväder. Systemet kan utnyttjas för elproduktion också då fartyget ligger på redden eler i hamn.

Solseglen är byggmoduler: antalet segel anpassas efter fartygsstorleken.

Rader av raka segel. En första prototyp ska testas till havs nästa år, och man fokuserar i starten på tank- och andra stora cargofartyg, men Aquarius väntas också lämpa sig för passagerarärjor, kusttrafikerande fraktfartyg, turistbåtar - och örlogsfartyg och patrullbåtar.

Ett av EMP:s paradprojekt är också TONBo, en solkraft-hybridfärja baserad på den nyaste solmodulstekniken och avancerad styrteknologi för batteri- och elkraft, som enligt företaget ska ge större bränsleinbesparingar och betydligt mindre utsläpp än dagens färjor i samma storleksklass.

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."