Utgiven i Forum nr 2011-03

USA förstärker byggnader och dammar

av Leif Bergström Forum 2011-03, sida 20-21, 31.03.2011

Taggar: Orter: USA

SA förstärke byggnader och dammar

IH USA. Katastrofen i Japan har tvingat amerikanska experter att fråga sig om något liknande kan hända här. Andra förödande jordbävningar har inträffat på platser som Haiti. Men Japan, menar observatörer, är rikt och industrialiserat - mer likt USA. Den sannolika skillnaden är bara att Japan sannolikt var bättre förberett än USA skulle vara.

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK X Tsunamivågorna från Japan orsakade skador för miljontals dollar på båtar och bryggor längs den amerikanska västkusten. Men vad skulle hända om ett liknande jätteskalv inträffade längs någon av de amerikanska förkastningszonerna? Experter är eniga om att de strikta byggnormernai Japan räddat oräkneliga liv. Antalet offer skulle ha varit ännu högre om katastrofen inträffat i ett mindre utvecklat land.

Flera experter är samtidigt förbryllade över att skadorna i Japan blivit så stora so de blivit, och frågar vad effekterna skulle bli av ett liknande skalv i USA.

I USA är jordskalvsrisken störst i Kalifornien, och där är byggkraven också strikta för att så långt som möjligt garantera att byggnader kan stå pall för naturens nycker. Ändå är varje nytt byggprojekt föremål för en rent ekonomisk kalkyl, hur kan absolut säkerhet motiveras om det riktigt stora skalvet inträffar först om hundra år, väl efter det dagens byggnad tjänat ut?

Arkitekter och andra experter hävdar att

STRIKTA BYGGKRAV.

Det finns teknik för att göra moderna byggnader motståndskraftiga mot jordskalv. Riskerna är större för äldre byggnader.

det var liknande kalkyler som låg bakom olyckorna vid de japanska kärnkraftverken. Medan de byggts för att motstå jordskalv hade ingen räknat med den följande flodvågen som ett realistiskt hot. Amerikanska terrorexperter menar att just det scenariot måste tas med i beräkningen för att skydda kärnkraftverk från terrorattacker. Om en sådan attack inträffar är det sannolikt att fienden i förväg planerat att slå ut den kraftförsörjning som garanterar att kylsystemet fungerar och därmed förhindrar de värsta radioaktiva följderna. Och för

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 201 ”Om en terrorattack inträffar är det sannolikt att fienden i förväg planerat att slå ut den kraftförsörjning som garanterar att kylsystemet fungerar och därmed förhindrar de värsta radioaktiva följderna en sådan serie av hot är de amerikanska kraft verken knappast redo.

Armerad betong och gummifötter. För moderna byggnader finns tekniken att göra dem motståndskraftiga. Det gäller allt från härdad och armerad betong, byggda på gummifötter och skyskrapor med pendlar i toppen som ska motverka skakningseffekten vid marken till den utvändiga designen. Så anses den pyramidlika Transamerica byggnaden i San Francisco kunna motstå naturens krafter bättre än en rektangulär skyskrapa. Riskerna anses större för äldre byggnader. Bara i delstaten Oregon finns tusentals skolbyggnader som nu ska förstärkas, ett byggprogram som beräknas avslutas år 2032. Dammarinordvästra USA anses ocksåifarozonen,i många fall skulle en kollaps leda till förödande översvämningar i befolkade dalgångar. Också det fallet pågår förbättringsarbeten - men enligt experter i alltför långsam takt.

Kanske gäller hotet inte bara den amerikanska västkusten. IRWIN REDLENER som leder National Center for Disaster Preparedness vid COLUMBIA UNIVERSITY i New York varnade i NEW YORK TIMES att början av 1800-talet såg kraftiga skalv längs New Madrid-förkastningen. En jordbävning där skulle hota 100 000-tals liv längs Mississippifloden, i USA:s relativt illa förberedda mitt.

Svår situation för offentliga byggprojekt. I den mån katastrofen på andra sidan Stilla havet kunnat tjäna som en amerikansk väckarklocka, påpekar bedömare att nyheterna kommer just som de amerikanska delstaterna brottas med budgetunderskott på 175 miljarder dollar och president BARACK OBAMA kämpar mot republikanerna och dera nya radikalt konservativa Tea party-anhängare för att finna en väg ur den redan svällande amerikanska statsskulden. Det bådar inte gott för omfattande offentliga byggprojekt.

Motsatsen kan enligt ekonomer bli ett faktum i Japan, där ett omfattande återuppbyggnadsprogram kommer att krävas. Enligt flera ekonomiska debattörer kan det komma att äntligen få fart på den japanska tillväxten efter flera års stagnation.

Den japanska jordbävningen inträffade just som många länder, bland dem USA, på nytt börjat se kärnkraften som en relativt säker teknologi för att tillsammans med soloch vindkraft söka minska beroendet av fossila bränslen och bromsa planetens klimatförändring. Även om de drabbade japanska reaktorerna var av äldre modell, ser bedömareutvecklingen som ett nytt bakslag för kärnkraftsindustrins expansionsplaner.

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."