Utgiven i Forum nr 1987-17

Sovjet dominerar industrialisering av rymden

av Keith Hindley Forum 1987-17, sida 08, 05.11.1987

Taggar: Teman: kapplöpningen

Bedömare I väst: Sovjet dominerar industrialiseringe av rymden

Enligt experter i väst leder Sovjetunionen kapplöpningen om att exploatera rymden industriellt. Samtidigt som rymdanslagen minskar I väst planerar Sovjet rymdspeglar i kilometerklassen för att lysa upp hela städer och påskynda spannmålstillväxten.

tio år framåt i tiden. I följande skede som väntas infalla just efter sekelskiftet, ingår jättelika solpaneler för kraftproduktion. De skall kretsa kring jorden och sända tusentals megawatt energi i form av infraröd laserstrålning ner till jorden.

De ambitiösa sovjetiska planerna siktar på att lösa världens energi- och miljöproblem samtidigt som de skall ge tillgång till de obegränsade resurserna i rymden. Hot av typen Tjernobyl behöver inte längre förekomma, i och med att de markbaserade kraftverken så småningom kommer att gå till historien.

Trots att en del rymdvetenskapsmän i väst är skeptiska till de mest optimistiska sovjetiska utfästelserna, visar detaljerade analyser av nyligen utkomna sovjetiska publikationer och utlåtanden på en fast beslutsamhet att utveckla rymden som en välfärdsskapande resurs.

Pier första skede ligger endast

Energia — take-off.

Med hjälp av raketen Energia, som kostar ca 140 miljarder mark, kommer rymden inom räckhåll. Raketen har redan med framgång testats, och den 15 maj i år sköts den upp från Sovjetunionens rymdkomplex i Tjuratam. Därmed inleddes en ny era i exploateringen av rymden — en era till vilken endast Sovjet I dag har nyckeln.

Den nya raketen uppförde sig enligt sovjetiska källor perfekt. Den kommer i sin slutliga utformning att med en gång kunna föra med sig 270 ton material och placera det i bana kring jorden.

Energia är nära 70 m lång och har en lyftkraft som är lika stor som nio amerikanska rymdskyttlar tilsammans. Huvudmotorerna utvecklar en effekt på 170 miljoner hästkrafter och är enligt brittiska experter mera sofistikerade än raketmotorer i väst.

Rymdtabriker, laboratorier

Raketens kapacitet är tillräcklig för att skjuta upp stora, permanenta laboratorier i bana runt jorden, samtidigt som den är på väg till Mars eller Månen. Det blir även möjligt med stora rymdfabriker i bana kring jorden. Enligt sovjetiska talesmän kommer Sovjet att kunna skjuta upp hundratusentals ton med material årligen från tre jättelika plattformar.

Endast det brittiska Hotol-rymdtlygplanet (horizontal take-off and landing), som är mycket mindre och för tillfället i riskzonen i brist på anslag, och det amerikanska rymdflygplanet kan erbjuda någonting motsvarande. Men Hotol kommer att kunna ta med sig endast åtta ton i stället för Energias 270 ton. Både det amerikanska och det brittiska projektet befinner sig på konstruktionsstadiet.

Med Energia går det att skjuta upp en rymdstation 78 gånger så högt som en bemannad jordsatellit hittills har kunnat nå, dvs till en nivå som ligger 35 900 kilometer över markytan. På denna höjd kan satelliterna överblicka halva jordklotet på e gång, vilket gör dem idealiska för övervakning.

Alan Bond, konstruktör av Hotolrymdplanet, chef för ryrndenheten inom UK Atomic Energy Authority vid Culham Laboratories, och raketexpert vid Commercial Space Technologies, Stor-Britanniens ledande rymdalkonsult, konstaterar — Mina kolleger och jag är övertygade om att Sovjetunionen nu är många år före andra när det gäller industrialisering av rymden. Sovjet är inställt på att dra nytta av rymden för att kunna överta det ekonomiska ledarskapet i världen.

— Enligt våra undersökningar är det helt klart, att Sovjetunionen redan 1975 övergav tanken på att tävla med USA i rymden och i stället övergick till ett långsiktigt ekonomiskt projekt. Men det tror amerikanerna inte på, ens i denna dag. De tycks inte kunna inse att viktiga saker sker även utanför USA:s gränser. Det sovjetiska programmet är emellertid noggrant genomtänkt och bearbetat. De sovjetiska raketerna ser kanske grovt tillskurna ut, men med hänsyn till motorprestanda är de år före västliga raketer.

Vissa experter tror att tillkännagivandet av USA:s Star Wars var den första reaktionen på de ambitiösa sovjetiska planerna, med det tror inte Alan Bond — Jag tror att Star Wars blev resultatet av en feltolkning av det enorma arbete som Sovjetunionen har gjort inom laserområdet under de senaste åren. Amerikanerna har utgått från att målet med utvecklingsarbetet skulle vara av militär natur, men så är det inte. Målet är av ekonomisk natur.

Många ”firsts” En uppfattning om intensiteten i de sovjetiska aktiviteterna kan fås av uppskjutningssiffrorna för år 1986: Totalt gjordes 103 uppskjutningar i bana runt jorden, och av dessa var 91 av sovjetiskt ursprung. Sovjetunionen har nu många ”firsts”, dvs de har lyckats med många specialprojekt före något annat land. De har flyttat rymdexpeditioner från en rymdstation till en annan, slagit nya rymavistelserekord om och om igen, gjort revolutionerande arbete inom viktlöshet, övat dockning, rymdpromenader, reparerat rymdfarkoster och skött underhåll.

— Sovjetunicnen är nu ensamt om att nå resultat, säger Garry Hunt, rymachet för PÅ Consulting Group i London. — De har utvecklat ett storskaligt program under mer än tio år och får västliga nationer att se väldigt tafatta ut. De har blivit rymdens naturliga ledare och västliga länder börjar nu vända sig till dem för samarbete inom vetenskap och andra områden.

Keith Hindley €

Den brittiska journalisten Keith Hindley baserar sina artiklar om Sovjets rymdsatsningar på undersökningar och analyser av sovjetiska källor och brittiska experter. Forum publicerar artiklarna med ensamrätt i Finland.

17/1987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."