Utgiven i Forum nr 1994-07

S:t Petersburg: en världsmetropol återuppstår i vår närhet

av Janne Salonen Forum 1994-07, sida 14-15, 11.05.1994

Taggar: Orter: Ryssland

S:t Petersburg: en världsmetropo återuppstår i vår närhet

Janne Salonen

Vid tiden för I världskrigets utbrott var Rysslands huvudstad S:t Petersburg på god väg att bli en världsstad, jämförbar med t.ex. Berlin eller Paris (London var då i en klass för sig). Staden växte snabbare än någon av rivalerna, och ifall inte världskriget och revolutionen hade kommit emellan så hade det kejserliga Rysslands huvudstad sannolikt blivit en av världens främsta metropoler.

14

Finnair har chansen att i samarbete med ett lokalt flygbolag göra S:t Petersburg till en operationsbas.

en kriget bröt ut, och förorsakade två revolutioner. I början av 1918 flyt tade Lenins bolsjeviker huvudstaden över till Moskva eftersom Petrograd (som staden då hette) låg utsatt för utländska truppstyrkor, i synnerhet för tyska men även för finländska (Mannerheim = hyste drömmar om att inta Petrograd och fördriva bolsjevikerna).

Efter Lenins död blev staden Le j ningrad, även om äldre invånar fortsatte att använda det gamla namnet S:t Petersburg.

| Lämplighetsgallringar

Leningrad, som var hemort för den gamla bildade borgerliga klassen, blev särskilt hårt prövat av den bolsjevikiska terrorn (utövad såväl under Lenins som under Stalins ledning). Leningrads kulturelit blev svårt ansatt: Rysslands ledande kompositör vid sidan om Tjajkovskij. Dmitrij Sjostakovitj, blev upprepade gånger bannlyst, liksom poeten Anna Achmatova, och poeten Osip Mandelstam dog i fångläger. Det var mordet på Leningrads partichef Sergei Kirov, populärare än Stalin och rival till denne, och mördad på Stalins anstiftan. som utlöste de stalimnistiska utrensningarna under 1930-talet. Kirovs efterträdare Andrei Zjdanov, också känd som chef för den allierade kontrollkommissionen i Finland ef ter kriget, hörde till Stalins mest brutala hantlangare i genomförandet av utrensningarna.

Under sovjetstatens tid sjönk Leningrad i betydelse jämfört med Moskva, där sovjetbyråkratin var centrerad. Under kriget led staden ohyggligt svårt av den tyska belägringen, som skördade hundratusentals dödsoffer.

Men efter kriget och Stalins död upplevde staden en slags renässans: stora delar av den sovjetiska tunga industrin, i synnerhet örlogsvarven och turbinindustrin, förlades i staden. Dessa rustningsindustrier har dock närmast varit en belastning efter sovjetstatens sammanbrott, men S:t Petersburg, som nu återfått sitt gamla namn, kan ändå komma att höra till de stora vinnarna i det nya Ryssland.

S:t Petersburg kan rentav komma att göra Moskva rangen stridig som Rysslands = viktigaste metropol. S:t Petersburg nämligen både är och kommer att förbli Rysslands viktigaste port västerut mot Europa och världen, och detta ännu mera markant än under kejsartiden då den gamla hansestaden Riga, numera Lettlands huvudstad, var en annan viktig port utåt.

Stockmanns butik i S:t Petersburg: vill man sälja måste man vara där…

Sannolikt kommer S:t Petersburg att göra Moskva rangen stridig som Rysslands kommersiella centrum. Detta kommer att ha en oerhörd betydelse för Finland.

Finsk logistik livsnerv

Det mest uppenbara exemplet är att detta blivande centrum för Rysslands utrikeshandel i decennier kommer att förlita sig på Finlands logistiska infrastrukturi sin internationella transportverksamhet.

Det är dock bara början på S:t Petersburgs uppblomstrings genomgripande effekter i Finland.

Varje finländskt företag med en ledande position på den inhemska marknaden måste överväga att etablera sig i S:t Petersburg för att kunna bibehålla sin position, och för att kunna utnyttja det unika tillfälle som nu ges. Detta har många företag redan insett och har medvetet börjat planera för investeringar i metropolen, t.ex. de stora bryggerierna.

Närvaro eller fotfäste?

Företag som Paulig och Fazer är närmast närvarande genom sin marknadsföring, men måste förmodligen med tiden investera i 1okal produktionskapacitet för att behålla marknadspositionen. Samma gäller alla finländska företag som är marknadsledande inom dagligvarusektorn, som önskar positinnera sig på den jättemarknad som håller på att uppstå i vårt land hela Rysslands marknad. omedelbara grannskap.

Också företag inom handeln eller servicesektorn har en unik chans att positionera sig inom S:t Petersburg-området. Stockmann är närvarande med en butik, men har inte lång tid på sig att gripa chansen att etablera sig som S:1 Petersburgs ledande varuhus, ett unikt tillfälle som nu erbjuds. Finnair har chansen att t.ex. i samarbete med ett lokalt flygbolag göra S:t Petersburg till en operationsbas.

Nyckelchans som inte får missas

Metropolens elit kommer att använda sig av finländskt fritidsutbud, och t.ex. köpa eller hyra semesterstugor i Finland, eller åka till finländska (och kanske i ännu högre grad svenska) vintersportorter. S:t Petersburgsbor kommer att åka över Finland på sina utlandssemestrar till Europa — och t.ex. använda sig av våra Sverigebåtar.

Vi kan inte ens föreställa oss alla de sätt på vilka världsmetropolens återuppståndelse i vårt grannskap genomgripande kommer att förändra den finländska ekonomin och den finländska vardagen,

Ifall Finland blir EU-medlem gör detta Finland sannolikt ännu mera intressant ur S:t Petersburgs synvinkel, liksom ur de europeiska. amerikanska och asiatiska företags synvinklar vilka önskar upprätta en närvara på världsmetropolens oc 15

Utgiven i Forum nr 1994-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."