Utgiven i Forum nr 1977-03

STAF diskuterade Löneavtalen

av I J Forum 1977-03, sida 29, 23.02.1977

STAF diskuterade löneavtalen

Kommunikationsminister Ragnar Granvik vädjade vid Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet i Finland rf:s förbundsdagar i Karleby till arbetsmarknadens- parter att känna sitt ansvar i avtalsförhandlingarna. En ny strejkvåg är enligt honom det sista man kan önska. Han riktade sig speciellt till de yrkesgrupper som bekläder centrala funktione i samhället och där en liten grupp kan ställ större krav än andra.

wu»" Minister Granvik sade att det är viktigare i dagens läge att maskineriet rullar är att löntagarna får sina reella inkomster höjda. Han ansåg dock att avtalens uppgift är att trygga inkomsten på den nivå den är i dag, alltså samma linje som STAF förespråkade i den resolution som antogs vid förbundsdagarna.

Minister Granvik ansåg att man får räkna med ett fortsatt stramt penningläge. Han framförde som sin personliga åsikt att Finlands Bank väntar på det ögonblick då avtalen är klara för att lätta på penningpungen. Någon stor lättnad trodde han dock inte på utan räknade med att den hårda linjen fortfar för att hålla konjunkturen i styr.

Enligt minister Granvik kan många faktorer sätta käpp i hjulet för uppgången, bland annat kan den svåra köldvågen i USA bidra till att världsekonomin inte återhämtar sig i den takt man hoppas.

Han berörde också emigrationen från Finland till Sverige, och konstaterade att bilden av orsakerna är mycket komplicerad. Emigrationsproblematiken utreds för närvarande inom arbetskraftsministeriet i brådskande ordning. En utredning väntas föreligga om ett par veckor.

STAFs förbundsmöte konstaterade i sin resolution att en avtalslösning i

FORUM 3/7 dag förefaller svår att nå på grund av arbetsgivarnas negativa och likgiltiga inställning. Förbundet, som tillhör FTFC, konstaterade att centralförbundets lönekrav (5.9 procent) kunde betraktas som realistiska.

I resolutionen påpekas bla att inga intressegrupper i dagens läge bör dra fördel av det svåra ekonomiska läget, att övervakningen av prisutvecklingen bör effektiveras även när det gäller importvaror, samt att Finlands Bank bör inse sitt ansvar och anslå medel för krediter och investeringar för produktionen. Permitteringar, uppsägningar och förkortade arbetsveckor har även drabbat de tekniska funktionärerna. Vid mötet diskuterades detta ingående, och förbundsdelegaterna konstaterade att arbetsgivarna ibland har tagit de dåliga tiderna som ursäkt för att rationalisera bland personalen. Tekniker Jan Sundström från Jakobstad inskärpte att arbetsgivarna också under lågkonjunktur bör känna ansvar för sin personal.

Förbundsordförande Kurt Berg sade i sin översikt att förbundet redan för länge sedan tagit ställning för en sänkning av den direkta skatten och en överflyttning av tyngdpunkten i beskattningen till indirekta skatter. Han påpekade också att man inte kunde ivra för sparsamhet om spararha straffas geno årliga inflationsförluster på sina besparingar. Enligt honom borde indexförbudet inte gälla små besparingar.

Berg ansåg att arbetsgivarnas utgångspunkt i avtalsförhandlingarna, en nominell nollinje, endast var ägnad att väcka ilska bland löntagarna.

Sune Tidefelt från Sverige, ordförande för Nordiska Arbetsledareunionen, sade i sitt anförande vid STAFs förbundsmöte, att de finländska förhandlingsmekanismerna på arbetsmarknaden har väckt intresse i Sverige. Det svenska förbundet planerar ätt göra en resa till Finland i augusti för att i detalj bekanta sig med vårt inkomstpolititiska system. Enligt Tidefelt förs de verkligt svåra förhandlingarna på den svenska arbetsmarknaden nu kring frågan om medbestämmandeavtal.

Till förbundsordförande omvaldes vid mötet Kurt Berg och till viceordförande Viking Blomqvist. Till förbundsstyrelsen invaldes följande medlemmar: Kurt Björkman, Arnold Lindholm, Stig Sannholm, Viking ‘Tallgren och Jan Sundström, Deras personliga suppleanter blev Guy Grönblom, Lars Norrgård, Vide Sjöholm, Håkan Stenbacka och Jorma ‘Tarvainen.

För första gången i STAFs historia invaldes en kvinna i förbundsfullmäktige. Else-Maj Högfors heter den historiska damen.

STAF fattade ett viktigt principbeslut om att inträda i ICF, den internationella kemiarbetarfederationen, vars närmare fem miljoner medlemmar representerar pappers-, olje-, gummi-, läkemedels-, glas-, kraftverks- och eldistributionsbranscherna. Det är att vänta att STAF i framtiden också kommer att ansluta sig till andra yrkessekretariat. Detta motiverades med att produktionen allt mera internationaliseras och att de multinationella företagens andel i industriverksamheten kraftigt ökat.

I O 29

Utgiven i Forum nr 1977-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."