Utgiven i Forum nr 1974-02

STAF firade 50 år

Forum 1974-02, sida 31, 06.02.1974

Taggar: Organisationer: STAF

STAF firade 50 å — - Arbetsmarknadsförhandlingarna är vår viktigaste uppgift och ger oss också den största arbetsbördan i dag, Kurt Åke Berg, ordförande för 50-årsjubilerande STAF (Svenska Tekniker- och = Arbetsledareförbundet i Finland). Vi får i stor utsträckning ty oss till frivilli berätta ga arbetsinsatser från våra medlemmars sida. Det är ju inte så vanligt med ren och skär ideell entusiasm nuförtiden. Men den finns hos oss.

Den som besöker något av STAFs förbundsmöten kan inte undgå att märka att den finns. Det är en sammansvetsad och allt annat än arbetsskygg grupp som drar verksamheten.

— Hur bär man sig åt för att få folk att åta sig förtroendeuppdrag som ger så mycket jobb — Ja, ibland är det lite svårt att få dem att börja, säger Berg. Men när de väl blivit bitna av fackföreningsflugan så blir de desto mera fascinerade.

I allmänhet har också arbetsgivarna varit välvilliga till dem som ibland behöver få ledigt för att sköta sina uppdrag. Det är direkt till nytta för dem själva att ha arbetsledare med gedigen kännedom om arbetslagstiftning.

— Är du nöjd med teknikernas organisationsvillighet överhuvudtaget — OÖOrganisationsprocenten är rätt hög. Men om alla svenska tekniker skulle vara medvetna om vikten av att organisera sig kunde vi idag vara över 4 000. Framtiden ser emellertid ljus ut. De tekniskt utbildade ökar och dessutom växer funktionärernas antal i proportion till jobbarnas.

— Här beror väl mycket på hur skol Forum 2/74

STAF har av tradition varlt aktiv när det gällt att stöda och förbättra den tekniska utbildningen i Finland. -Det senaste Initiativet var den framställning som nyligen gjordes till undervisningsminister Marjatta Väänänen av representanter för ingenjörs-, tekniker- och byggmästareorganisationerna, där man uppmanade ministeriet att i brådskande oräning tillsätta en kommitté för att utarbeta en totalplan för den tekniska undervisningen. På bilden överlämnas skrivelsen av frv STAFs ordförande Kurt Berg, viceordförande I kommittén, dess ordförande, Insinööriliittos verkställande direktör Jaakko Liede och sekreteraren, byggmästare Pentti Moisio.

ningen av svenskspråkiga tekniker gestaltar sig i framtiden? — Ja, och STAF har sedan gammalt tagit många initiativ till fromma för den tekniska utbildningen. Det är nästan så att de tekniska skolorna hållits levande tack vare organisationerna. I dessa lokaiseringspolitikens tider kan det vara intressant att påminna om att redan 1934 motsatte sig den dåvarande Teknikeröreningen att all svensk teknisk undervisning skulle flyttas till Vasa.

Samma år startades en ny verksamhetsform som än i dag pågår, prepareringsurser för sökande till de tekniska skoorna, något som garanterar ett gott elevmaterial. Undervisningen sköts med krafter från ”praktiken”.

— Teknikerna har blivit allt mera syniga i arbetsmarknadsförhandlingarna. Vad säger du om förhandlingarna — Underhandlingarna senaste vår orsakade ju en del rabalder kring teknikerna. Men jag är nöjd med utgången. Däremot inte med den ekonomiska utvecklingen efter det.

På senare tid har arbetsmarknadsförhandlingarna förändrats totalt. För 10— 15 år sedan rådde ännu rena auktions stämningen, båda parter drog till med bud som både de och motparten visste var helt orealistiska. Nu bygger man på så konkreta begrepp och hållbara grunder som möjligt. STAF är medlem av FTFC (Finlands Tekniska Funktionärorganisationers Centralförbund) och jag sitter i den stora förhandlingsdelegationen som underhandlar med AFC om ramavtalet, medan vår ombudsman och viceordförande är engagerade i branschernas löneavtal. Vi sluter avtal inom cirka femton branscher, t om inom byggbranschen finns tekniska funktionärer, och förutom löneavtal några ”påhängsavtal” med icke organiserade arbetsgivare. Inom ETFC är vi med i det inkomstpolitiska, organisationspolitiska, arbetskraftspolitiska och internationella utskottet. Det är bl a här som arbetsvilligheten sätts på prov. ‘Vi har endast en heltidsanställd ombudsman och två deltidsanställda kanslister. Men resultatet sporrar oss. Före kriget var teknikernas och arbetsledarnas ställning dålig. De kunde ha lägre lön än de arbetare de basade för, ja ibland hade Vänd 31

Utgiven i Forum nr 1974-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."