Utgiven i Forum nr 2009-07-08

Stanford är förebilden för Aalto-universitetet

av Carl-Gustav Lindén Forum 2009-07-08, sida 31, 27.08.2009

Taggar: Teman: skolor

Stantfore är förebilade för Aaltc

CARL-GUSTAV LINDÉN = PALO ALTO Innovationsekonomi OCh STANFORD UNIVERSITET ar närapå synonymer. När AALTo-universitetet officiellt kör i gång är förebilden detta universitet som kläckt så många kända företag. CURTIS CARLSON, chef för Stanfords forskningsinstitut SRI, tror att Aalto kan bli en succé, med vissa förbehåll. Folk måste förstå hur kombinationen av teknik, kultur, myndighetsutövande, utbildning leder till innovationer och hur de skapar mervärde och tillväxt. Carlson besökte Helsingfors tidigare i år och gillade det han fick höra om teamarbete, samarbetsprojekt över gränserna och öppenhet. ”Om du föreställer dig studerande som lär sig att arbeta i team, löser verkliga problem, lär sig vad innovationer grunden består av och hur man får dem att fungera - dessa studerande kommer att vara mycket värdefulla för det finska samhället! säger han vid en intervju på Stanford. Stanforduniversitets campus i Palo Alto, Kalifornien, är en imponerande samling byggnader i gulbrun sandsten från slutet av 1800-talet. Trots den historiska belastningen är detta hemvis -UnIversitete ”Hemligheten med Silicon Valley är en kombination av universitetsutbildning på toppnivå, en stark företagaranda, ett stadigt inflöde av högt utbildade ingenjörer och ett enormt utbud av riskkapital t, tror att Ce.

för en av världens mest dynamiska akademiska miljöer.

Stanford ligger mentalt och geografiskt i centrum av Silicon Valley, den tio kilometer breda och hundra kilometer långa dal söder om San Francisco som utgör sinnebilden för innovation och framåtanda.

Ödmjukhet. Många frågar vad hemligheten är med Silicon Valley men igrunden handlar det bara om en dynamisk kombination av universitetsutbildning på toppnivå, en stark företagaranda, ett

INNOVATION OCH FRAMÅTANDA.

Stanforduniversitetet är en av världens mest dynamiska akademiska miljöer.

stadigt inflöde av högt utbildade ingenjörer och ett enormt utbud av riskkapital- en tredjedel av hela USA:s - på jakt efter nästa stora grej.

Om det är något Stanford kan lära ut så är det enligt Carlson ödmjukhet: trots att ungdomarna får sin examen från ett av världens tio bästa universitet så betyder det ingenting om man inte samtidigt lyckas omsätta utbildningen i praktiken och skapa innovationer.

“Det tycker jag är en hälsosam inställning”

Curtis Carlson, som bland annat är vice ordförande i Singapores forskningsråd och rådgivare åt många regeringar, anser att Aalto-universitetets utmaning blir - precis som i företagsvärlden - att etablera processer för ständiga förbättringar. Det handlar om att så snabbt som möjligt kunna ge kunderna största möjliga mervärde till lägsta kostnad genom att utnyttja de bästa erfarenheterna både inom och utanför universitetet.

“Lyckas de med detta kommer de att ha en fantastisk organisation om fem år. Så lätt är det - och samtidigt så svårt”

Utgiven i Forum nr 2009-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."