Utgiven i Forum nr 2009-10

Stanna kvar eller byta jobb?

av Nicholas Anderson Forum 2009-10, sida 14, 29.10.2009

Taggar: Teman: personlig ekonomi

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2082

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland oc chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Stanna kvar eller byta jobb?

Jag känner en hel del kolleger som ställs inför eller funderar på att byta jobb. I dagens tuffa marknadsläge har många uppmanats sluta på sitt nuvarande jobb mot löfte om avgångsvederlag. Andra har erbjudits att välja mellan att stanna kvar eller att gå — och ta emot ett ersättningspaket. En tredje kategori kan se att deras firma står inför svåra tider och oroar sig därför för sin egen framtid. En fjärde grupp har oväntat och spontant kontaktats av rekryterare. En femte grupp vantrivs helt enkelt med sitt arbete utan någon specifik orsak.

Den gemensamma nämnaren för alla grupper är att de frågar sig vad som är det rätta att göra. Var och en vet att jobbyte är en svår uppgift som medför bekymmer och stress för både individerna och deras familjer. Redan detta hejdar många från att fundera grundligare på en förändring och de väljer att kapsla in sig i den trygghet det nuvarande jobbet ger. Jag har ställts inför denna utmaning flera gånger under de senaste 38 åren av mitt yrkesliv. Jag funderar fortfarande över min jobbframtid lika mycket som tidigare, trots att denna framtid är kortare än för ett eller två decennier sedan!

Vad har jag lärt mig via egen erfarenhet och av andra som står mig nära? Den första viktiga regeln är att det är omöjligt att hitta det absolut rätta jobbet om du inte grundar egen firma. Till och med detta är ett hopplöst företag i den bemärkelsen att du aldrig kan veta hur det kommer att gå! Ytterst få människor har någonsin chansen att säga att det här jobbet var exakt vad de hade siktat in sig på. Jag jobbade på Postbanken 1982 och hade precis slutat bygga en trevligt hus i Westend. Jag hade tagit ett stort bolån, hade två underbara söner och en lön som nätt och jämt täckte mina dagliga levnadskostnader efter ränteavdrag och amorteringar. Jag hade jobbat där elva år och var trött på ”kontorspolitiken! Jag visste att tiden var mogen att skaffa ett bättre avlönat jobb.

Den enda lösningen var att åka utomlands. Finland hade bara tre banker på den tiden, och det fanns en dold agenda att inte låta bankanställda flytta över till en annan bank. Jag gjorde upp en handlingsplan. Jag listade alla banker och alla länder jag vil le jobba. Jag beslöt att jag inte Du b or d e allti ville till Asien, och inte vil le jobba på en fransk bank. Det sträva efter att jobba med br på en fransk bank i Singapore. yrkesmännisko T.

slutade med att jag några månader senare fick en befattning

Men det var ett bra schackdrag: min nettoinkomst tiofaldigades och jobbet var spännande. Jag res te omkring i hela Asien, Europa, Mellanöstern, och hamnade slutligen i New York. Jag jobbade med både bra och dåliga chefer och kolleger. När någon stryker europeiska och amerikanska bankirer mothårs tvekar de inte att sticka en kniv i ryggen på dig.

Efter sju år var det nödvändigt för mig att flytta tillbaka till Finland av familjeskäl. Detta innebar att lämna jobbet på den franska banken. Efter ett antaltelefonsamtal hade OKO-banken vänligheten att erbjuda mig ett säkert jobb som visade sig allt annat än säkert. Jag var inte skapt att vara en bondpojke på en bank med laddade politiska centerförtecken. Efter tre turbulenta år räddades jag av ett samtal från ett sällsynt djur i den finansiella faunan, Kommunernas pensionsförsäkring, som frågade om jag var villig att köra igång Kommunfinans från noll. Det var en annorlunda erfarenhet för mig att arbeta inom den offentliga sektorn. Men jag kände att jag kunde göra en insats och ett konstruktivt bidrag. Kommunfinans var och är fortfarande en effektiv bank för den kommunala sektorn.

Men ingenting varar för evigt, och efter tio år var det dags att flytta vidare. Det var då jag började hos min nuvarande arbetsgivare, och efter åtta år känns arbetet fortfarande utmanande och krävande, Det har fört mig från Helsingfors, via Singapore och till Stockholm dit jag flyttade för sex månader sedan. Trots att svenskarna tar tid på sig, jämfört med finländarna, så planerar och opererar svenska företag verkligt globalt. De har hundra års erfarenhet av de globala marknaderna och det är något man lär sig värdesätta.

Men jag har bara svarat indirekt på nyckelfrågan, Låt mig sammanfatta mina slutsatser. Du borde alltid sträva efter att jobba med bra yrkesmänniskor. Kolla noggrant upp deras rykte. Du behöver inte tycka om dem för att jobba med dem, men de måste vara professionella, Om du är olycklig eller osäker på att få behålla ditt jobb, skriv en handlingsplan i dag och sätt igång med att förverkliga den. Tala med vänner och kolleger, läs tidningarna och kontakta headhunters. Jag kan lova att du islutändan får ett konkret jobberbjudande, Jag kan också garantera att det du trodde var ditt drömjobb också visar sig vara långt från dina drömmar. Slutligen: kom ihåg att världen förändras hela tiden, och att det aldrig är fel tid att fundera på att byta jobb. m

Utgiven i Forum nr 2009-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."