Utgiven i Forum nr 2009-10

Vågkraft kan skapa storindustri

av Henric Borgström Forum 2009-10, sida 24-25, 29.10.2009

Taggar: Teman: energi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NORDEN

NR 18 2499

Vågkraft kan skapa storindustri

Norden ligger i framkanten då vågkraften står inför lansering. Uppsalabaserade Seabased som tillverkar bojar och aggregat får förfrågningar om leveranser från hela världen.

HENRIC BORGSTRÖM = ÖRESUND X Östersjön kan ge minst 25 TWh elkraft (miljarder kilowattimmar) om vågornas energi utnyttjas, alltså något mer än den totala produktionen i dagsläget vid de fyra nuvarande finländska kärnkraftaggregaten. Det anser professor MATS LEIJON vid UPPSALA UNIVERSITETS Ångström-laboratorium, Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE).

Leijon har flera projekt på gång inom våg raften. Han har byggt upp en forskning me flera doktorander som skriver avhandlingar om olika produktionsled för att omvanda vågkraften till el. Dessutom har han startat bolaget seAsAsep med huvudkontor iUppsala och en forskningsanläggning utanför Lysekili Bohuslän på svenska västkusten.

Tillsammans med FoRTUM undersöks möjigheterna att komma igång med kommersiell produktion i närheten av fiskesamhället Smögen norr om Lysekil. Projektet planeras för cirka 420 bojar med tillhörande aggregat, innehållande generatorer, ankrade på havsbotten på 20 till 100 meters djup. Investeringen beräknas till närmare 25 miljoner euro.

CFE vid Uppsala universitet deltar även i ett forskningsprojekt delvis finansierat av Fortum där man försöker komma underfund med hur produktionen av vågkraft till el ska kunna ske de vintrar isen lägger sig.

Den första anläggningen i kommersiel produktion väntas tillsammans med svenska statens bolag VATTENFALL. Anläggningen byggs nu upp vid Runde i närheten av ön Heröy på den norska västkusten. Forskningsanläggningen utanför Lysekil

NOSS HINYC HYXS har hittills kostat cirka 5 miljoner euro sedan starten 2004. Den årliga kostnaden är cirka en miljon euro årligen, till stor del löner för doktoranderna.

Förfrågningar från hela världen. Seabased har byggt upp en liten verkstad i staden för bojar och aggregat. Den byggs om för serietillverkning när de stora vågkraftparkerna ska levereras. Enligt en framtidsvision kan den utvecklas till en storindustri där tio aggregat per arbetsdag tillverkas. Det skulle kunna innebära 250 anställda ifabriken och 600i företaget totalt, betydligt fler om underleverantörer räknas med. Företaget uppger att förfrågningar om leveranser kommer från hela världen. Flera problem finns dock kvar att lösa, till exempel kvaliteten på linorna från bojar och aggregat vid höst- och vinterstormar. Bojar aggregat och ställverk är skyddade mot korrosion genom offeranoder av zink. Vågkraften genererar inga driftljud vid ytan, däremot kan det uppkomma ett surrande ljud med en frekvens på 50 Hz från transformatorn i ställverket på botten.

Seabased planerar att leverera generatorer med en effekt på 25-100 kW. En mindre park med 1 000 generatorer och en medeleffekt på 25 kW ger en total installerad effekt på 25 MW som förväntas producera upp mot 50 GWh el per år under Östersjöförhållanden.

Totalt i världen skulle potentialen för vågenergi därmed vara mellan 10 000 och 15 000 TWh. Detta är långt mer än dagens världsproduktion från kärnkraftverken på cirka 3 000 TWh årligen, en beräkning som diskuterades vid European Wave and Tidal Energy Conference i Uppsala i början av september.

Yrkesfiskare flyttar. Professor Mats Leijon vill dock inte skynda på kommersialiseringen eftersom risken för bakslag är för stor.

”Jag vill till exempel vänta med att bygga ut forskningsanläggningen i Lysekil till kommersiell produktion tills vi är nöjda med våra forskningsresultat, både inom biologi och teknik. Det blir svårare att fortsätta forskningen i den här anläggningen om vi samtidigt har ansvar för leveranser till elkunder”; säger han.

”Nu har vi nått drygt 10 procents utnyttjande av kraften i vågorna, vi räknar med att nå cirka 20 procent inom kort i vårt laboratorium ute till havs där det nu finns tre bojar med tillhörande aggregat”

Däremot verkar det inte bli några problem för den marina miljön annat än att yrkesfiskarna får söka sig andra områden. Enligt en

VÅGKRAFT.

Forsknings a mn z 3 = z S sg Se > 2 Zz S > 2 m Dm z å 2 2 3 = Z ( anläggninge för vågkraft i

Lysekil bestå av bojar som ä byggda i naturli storlek.

doktorsavhandling som publicerades i början av oktober har experiment till havs visat att fisk, krabbor, musslor och andra levande organismer växer i större utsträckning när det finns bojar och linor i vattnet.

Leijon räknar med att det finns ett hundratal olika koncept för vågkraftparker på ritbord runt om i världen. Men högst tio av dem har prövats till havs, dock i skalformat. I det pågående forskningsprojektet i Lysekil har dock bojar och aggregat byggts i naturlig storlek.

I Danmark har företaget WAVESTAR ENERGybyggttvå bojar med aggregat utanför fiskehamnen Hanstholm på Jyllands västkust. Utbyggnad till ett tiotal bojar sker nu under hösten för att kunna visas upp i samband med FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 718 december.

Utgiven i Forum nr 2009-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."