Vill spara el i varje hem

av Johan Svenlin Forum 2009-10, sida 28-31, 29.10.2009

Taggar: Bolag: Estlander & Rönnlund Personer: Kaj Rönnlund Teman: teknologi

EB] FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2089

PROFILE spara e varje hem

Det intelligenta hemmet har varit på tapeten länge. Nu kan det bli verklighet när det primitiva elskåpet snart byts ut mot en kommunicerande router. There Corporation har stora planer och lagstiftningen i ryggen.

JOHAN SVENLIN TEXT

X KAJ RÖNNLUND gillar att vara där stora förändringar ska ta vid. Efter tjugo år i en omvälvande finansbransch gick han över till teknologidriven affärsverksamhet. I februari förra året sålde han sin halva av bankirfirman ESTLANDER & RÖNNLUND åt kompisen MARTIN ESTLANDER för att satsa på business inom miljövänlig energi.

Under ett och ett halv år har han varit fullt sysselsatt med olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelsemedlem i investeringsbolaget VNT MANAGEMENT OCh THE SWITCH, båda med fokus på affärer inom grön energi.

Från första augusti har han igen ett operativt ansvar som vd på THERE CORPORATION, ett nytt bolag som väntas göra verklighet av den långvariga visionen om det intelligenta hemmet. Tidigare har det strandat på spretiga standarder och dyra produkter. Nu är teknologin mogen och allt fler hem är bredbandsanslutna. Dessutom kan den digitala hustomten snöra åt energislöseriet, en faktor som gör att politiska beslut och lagstiftning spelar There Corporation i händerna.

”Traditionellt elsparande räcker inte, det kommer att behövas enorma investeringar för att uppfylla

INTERYJU

Kaj Rönnlund Född: I Vasa 1963. Familj: Frun Åsa Rönnlund och döttrarna Julia och Viktoria.

Bor: | Vasa. Utbildning: Ekonomie magister från Hanken i Vasa 1986. Karriär: Procte & Gamble i Stockholm 1987, ledde optionshandel på Sophos Åb i Stockholm, på Serviseni Zug (Schweiz), i Helsingfors (1988-90), i Frankfurt (1990-92) och fortsatte i Tyskland med Estlander & Rönnlund (199299), styrelseordförande i Blue White Investments, tidigareEstlander & Rönnlund Group (20002008). Vd i There

Corporation (2009-).

EU:s klimatmål 20/20/20. Det behövs avancerad datahantering och kommunikation för att allt ska fungera mellan eldistributörer och konsumenter”, säger Kaj Rönnlund.

Syftet med EU:s klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till år 2020, att minst 20 procent av energin då ska vara förnybar och att energieffektiviteten ska öka med 20 procent.

Framtidsvisioner med alternativ elproduktion och mikroproducenter kommer att ge större volatilitet på elmarknaden och då kommer det att behövas smarta elcentraler i varjehem som kommunicerar medleverantörer.

”Det finns inte en elproduktionsform som räddar oss, vi behöver många olika. Det är otroligt stora globala förändringar som står framför oss och det är roligt att vara med där det händer?”

There Corporation grundades i maj efter att två grupper slagit sig ihop. Dels var det ett gäng avhoppare från NOKIAS Smart Home-enhet som genom en spinn off från Nokia fått med sig sina innovationer och dels några COMSEL-veteraner som sålt sitt bolag åt norska TELENOR CINCLUS tre år tidigare. Finansiell uppbackning fick de av Vasabaserade miljökapital investeringsbolaget VNT Management.

Kompisar från förr. För Kaj Rönnlund, som nu är vd för There Corporation, började det redan 2001 när han träffade en gammal bekant, ingenjören KRISTIAN HEIMONEN, också han från Vasa.

”Kristian var övertygad om att maskiner snart kommer att börja tala med varandra. För att det ska funka behövs allt från hårdvara till protokoll och hans företag Comsel hade en färdig burk och en kundkrets som bestod av fastighetsbolag, energibolag och industriföretag. Det verkade spännande och jag gick med som styrelseordförande i företaget”, säger Kaj Rönnlund.

Till styrelsen värvades också vEo KARPPINEN, VACONS framgångsrike vd och VNT Managements grundare.

”För ett litet bolag är det viktigt att välja rätt fokus. Vi tre i styrelsen funderade över vilka områden som kommer att bli riktigt stora inom en nära framtid”

Avläsning av elmätare uppfyllde tre kriterier som trion gillade ”Lagstiftningen tvingade framinvesteringar i apparatur för automatisk avläsning, teknologin fanns oc investerarna var till stora delar of- EE

FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK NR 18 208 ”Nu är det mera mainstream att investera i miljöteknologi, men det behövs också nischade investerare som tillför teknologikunnande i smalare sektorer. r för att idetfö

EH fentliga aktörer som har pengar äve idåliga tider”

Som styrelseordförande i Comsel stakade Kaj Rönnlund ut strategin och ansvarade samtidigt för en avyttringsplan för ägarna.

”När man startar ett pionjärföretag är det viktigt att man också funderar på hur och till vem man ska sälja det inom en bestämd framtid”

För tre år sedan såldes Comsel planenligt till norska Telenor Cinclus, som behövde teknologin för att förverkliga sitt mål att bli störst i Norden inom automatisk mätaravläsning.

Rönnlund och Heimonen hade fortsatt koll på marknaden och såg att Nokia Smart Homes hade intressanta saker på gång, varav en del kompletterade kunnandet inom Comsel. Samtidigt kontaktades Veijo Karppinen av Nokias avdelning för bolagsaffärer och tillfrågades om VNT Management var intresserat av att köpa Smart Home-enheten eftersom den låg utanför Nokias kärnverksamhet. Under tiden hoppade en kärntrupp med TONI SORMUNEN i spetsen av från

Nokia Smart Home och förhandlade loss teknologin från koncernen. Till slut hittade de varandra - VNT gick in med kapital, Comselgänget bidrogmed sin kompetens på smarta elmätare och Nokiagänget tog med sig teknologin som ingick i Nokia Home Control Center (HCC).

”Nu har vi ett bra team, där alla ser vart vi är på väg. Man kan ha vilken strategi eller produkt som helst, men sist och slutligen är det människornadet hänger på. De kan flytta internt tills rätta platsen hittas, men det gäller att hitta de rätta personerna”

På sina egna webbplatser hör det till att företag har en underrubrik med ”lediga jobb! Oftast möts man av beskedet att “inga platser lediga just nu; men den som besöker There Corporation på nätet hittar faktiskt åtta lediga befattningar.

”Vi är nu 16 personer i personalstyrkan, men vibehöver fler. Vid årsskiftet kommer vi att ha 20-25 anställda, de flesta rekryteras till våra enheter i Helsingfors och Vasa”

Enligt Kaj Rönnlund är det ingen

NINISHYYIv OIOAL > THERE CORPORATION = Grunda

Corporation.

enkel match att hitta folk med rätt kompetens ens i en ekonomisk lågkonjunktur.

”Nej, vi har en bred bas och folk känner till oss, men det är aldrig lätt att hitta personer med rätt kompetens och rätt inställning”

Folkboxen är här. Huvudprodukten Theregate bygger på Nokia HCC. Senare under året väntas den komma ut på marknaden till ett pris mellan 300 och 500 euro ochi början av nästa år avslutas två olika pilotprojekt i Finland som kommer att visa hur de funkar i praktiken, när användare är vanliga människor i sina hem i stället för forskare i labb.

ITheregate-boxen finns en router som kommunicerar med olika apparater inom hemmet, med hemmets invånare genom deras mobiltelefoner eller via webben och med yttre motparter som levererar el, fjärrvärme, vatten eller säkerhetssystem. Den har en enorm minneskapacitet och en rad sätt att kommunicera, bland annat wifi, 3G och olika radioformat.

”Nokia hade en mycket bra produkt i HCC. Vi har en klarare tyngdpunkt på energihantering, med bibehållen kapacitet att i högre grad inkludera Smart Home-lösningar och tjänster i framtiden ”Elbolagen kommer att behöva jobba mera med sina kundkontakter, på samma sätt som telefonbolagen gjort. Om elbolag erbjuder en box gratis mot en viss motprestation, till exempel lojalitet, kommer boxarna snabbt att bli vanliga i hemmen. Boxen sparar snabbt in investeringskostnaden och marknaden blir effektivare, vilket både elbolag och konsumenter har nytta av”, säger Rönnlund.

För att inte tala om grannens nya grej-effekten.

Innan 2020 kommer enorma investeringar att göras. Sverige är redan inne i omställningen och 2013 ska Finland ha övergått till fjärravläsning, enligt ett beslut i riksdagen. Nokia Smart Homes strategi var

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 208 att satsa på en lansering över hela Europa, men There Corporation har snävat in den primära expansionen till Norden och Tyskland.

”Sverige vartidigtutemedfjärravläsning av elmätare. Denna första generationens mätare uppfyller de grundläggande behoven för fakturering. Men den följande generationen av så kallade Smart metering som There Corporation tillverkar möjliggör även andra lösningar som rapportering av energikonsumtionen i realtid, olika tjänster samt möjligheter att spara energi och utjämna förbrukningen”, säger Rönnlund.

Gröna cash. Kaj Rönnlund har under de senaste åren arbetat i olika styrelser tillsammans med Veijo Karppinen, som sitter på en massiv kunskap om teknologiaffärer och dess ”Nätverket i Vasa har en stor betydelse för att komma igång med en bra idé utom 80 miljoner euro i VNT:s två fonder Power Fund I och II.

”YNT har drivits av teknologiskt kompetenta personer med mycket erfarenhet av företagande och teknologiinom clean tech-sektorn. Min roll har varit att titta på hur man utgående från detta aktivt kan arbeta för att maximera avkastningen på tre-sex års sikt efter att man gjort den första investeringen. Alternativen är en försäljning eller börslistning av bolagen som man investerat i. Det var så jag kom in i VNT:s styrelse för två sedan”

VYNT var bland de första fonderna i Norden som fokuserade på nygrundade bolag inom miljöteknologi.

”Nu är det mainstream att investera i miljöteknologi. Men det behövs äveninvesterare som tillför teknologikunnande i smalare sektorer”

Annons Odin

Det traditionella energiklustret i Vasa, med ABB och WÄRTSILÄ som motorer, har fått flera efterföljare som satsar internationellt med lokala finansiärer i ryggen. Vindkraftsinnovatören The Switch är liksom There Corporation en sammanslagning av tre olika bolag, med kompletterande kompetenser och Vasa som bas.

”Visst har nätverket i Vasa en stor betydelse för att komma igång med en bra idé. Vi känner varandra och kan få finansiering tack vare att vi känner deltagarnas styrkor och svagheter sedan tidigare”, säger Kaj Rönnlund.

Nu håller nästa stora sak på att slå roti Vasa - There Corporation har för avsikt att ta enrejäl bit av marknaden för intelligenta hem. Samtidigt gäller det att planera åt vem man ska sälja företaget, hur och när. För säljas ska det. Om fem till sju år.

Utgiven i Forum nr 2009-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."