Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Stater på uppköp

av Patrik Lindfors Forum 2007-07-08, sida 07, 30.08.2007

Taggar: Teman: energimarknaden

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Det finns en rädsla för att Ryssland ska ta kontroll över den europeiska energimarknaden genom att gå in som ägare i energibolag i Europa.

Stater på uppköp

Sjunkande börskurser betyder alltid ett tillfälle att köpa aktier till rabat terat pris. För den som har pengar, vill säga.

Länder som Kina, Saudiarabien och Ryssland sitter på massvis av kapital, och har ambitionen att stärka sin ställning i den globala ekonomin. För dem har börsoron under augusti gett en utmärkt möjlighet att öka ägandet på de internationella aktiemarknaderna,

Flera länder i Asien och Mellanöstern har, i likhet med Norge, grundat statliga placeringsfonder som investerar enorma summor utanför ländernas egna gränser. Det är framför allt stigande energi- och råvarupriser samt den snabba tillväxten inom världsekonomin som fyllt fonderna med kapital. Den amerikanska investeringsbanken Morgan Stanley räknar med att de statsägda placeringsfonderna i dag kontrollerar cirka 2,5 procent av alla finansiella tillgångar i världen,

Den stora fördelen för placeringsfonderna är att de står utanför den finansmarknad som Europa och USA är beroende av för att hålla hjulen i ekonomin rullande, Det handlar om en finansmarknad som är ytterst komplicerad, och där problem blixtsnabbt fortplantar sig och kan leda till allvarliga störningar i tillgången på kapital. Den sårbarheten berör inte de statliga placeringsfonderna, Tack vare det kan fonderna ha en balanserande effekt på aktiemarknaderna, eftersom de kan gå in som köpare när andra tvingas att sälja.

En av pionjärerna är Norge, som grundade sin ”oljefond” 1996 för att omvandla intäkterna från exporten av olja och gas till internationella värdepapper. Fondens uppgift är att dels vara en buffert mot förändringar i energipriserna och dels garantera ett framtida intäktsflöde när energireserverna inte längre ger avkastning.

Den norska fonden tjänar som en förebild framför allt på en punkt: öppenhet. Fonden ger ut information om investeringsstrategin och strukturen i placeringsportföljen, De statligt kontrollerade fonderna från Asien och Mellanöstern vägrar däremot att ge utomstående insyn i placeringsverksamheten.

Bristen på öppenhet har lett till krav på att begränsa de statliga fondernas möjligheter att få kontroll över amerikanska och europeiska företag. Det finns till exempel en rädsla för att Ryssland ska ta kontroll över den europeiska energimarknaden genom att gå in som ägare i energibolag i Europa. Farhågorna gäller också vad som händer om stora banker övergår i händerna på fonder som ägs av icke-demokratiska stater.

Ett är i alla fall säkert: De ekonomiska stormakterna i Asien och Mellanöstern kommer att träda fram som betydande makthavare i europeiska företag. Sannolikt även i några finländska. m

Tema: Norden

I det här numret av Forum har vi Norden som tema. Vihar intervjuat Jesper Åberg, som sedan årsskiftet är koncernchef på Cloetta Fazer. Han har som uppdrag att få bolaget att växa. Det jobbet underlättas inte av att bolagets ägare, familjerna Fazer och Svenfelt, strider om makten och ägandet i bolaget.

De isländska finansgruppernas framfart i Norden och Storbritannien har väckt berättigad uppmärksamhet. En betydande del av den nordiska finanssektorn kontrolleras i dag av islänningar. Hittills har investeringarna fallit väl ut, men hållbarheten i det isländska bygget testas först ien internationell finanskris.

Alla nordiska huvudstäder utom Reykjavik har tagit i bruk metrotåg och planerar att utvidgasina nät. Kartan på sid 27 beskriver dagsläget för metron i städerna. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13607

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik .lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlingforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kcopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 55522 Nettoupplaga: 11.409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 Medlemi Tidskrifternas Förbund rf

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."