Utgiven i Forum nr 1988-12

Stockholm-arlanda på en halvtimme?

av Katarina Koivisto Forum 1988-12, sida 46, 25.08.1988

Taggar: Teman: flygindustrin

åker bil till flygplatsen istället tog tåget, skulle kväveoxidutsläppen minska med en mängd som motsvarar mellan tio och femton bilfria dygn per år.

SJ har också räknat fram att nio miljoner mänskor, eller 40 procent av alla resenärer år 2010 skulle åka med Arlandapendeln. Och visst låter det frestande att sätta sig på ett tåg som med 200 km/h tar passageraren direkt till flygplatsen där det bara är att ta rulltrappan upp till avgångshallen med boardingkortet i fickan och bagaget omhändertaget.

Arlandapendeln är en trafiklösning som väcker hopp i Stockholm, en stad som är drabbad av rusningar, kaotisk innerstadstrafik och en stad som saknar ringvägar så att det mesta av trafiken mellan förorter på olika håll i huvudstaden måste ske genom centrum.

Visioner har varken politiker eller affärs Text: Katarina Koivisto (Stockholm)

Stockholm-Arland på en halvtimme

Från Stockholms centrum till Arlanda flygplats på en knapp halvtimme, och med incheckningen av bagage gjord reda på tåget!

Det låter som rena utopin för den som sutti närmare två timmar i en bilkö på väg til flygplatsen och sedan ställt sig i ”fel” kö för att få bagaget invägt. Men et pendeltå tre gånger I timmen är precis vad de Svensk statsjärnvägarna SJ planerar i samarbete med flygbolagen SAS och Linjeflyg. Om mindre än tio år är det meningen at de första tågen skall rulla. Fiona vill de tre trafikbolagen at tågen till Arlanda skall kunna betjän en mycket större skara mänskor än bara dem som skall från Stockholm till flygplatsen. Den sträckan är bara planens första etapp. Senare är det meningen att förlänga banan norr om Arlanda till Knivsta där passagerarna kunde passa anslutande fjärrtåg från Stockholm. Etapp tre skulle i sin tur förlänga banan söderut till Södertälje.

— Arlanda blir lättillgängligt för Östergötland, hela Mälardalen, Dalarna och Gästrikland, sade Sts generaldirektör Stig Larsson, då han presenterade planen — De planerade Mälar- och Svealandsbanorna skall knytas till pendeln. Genom spår som avviker från Uppsalabanan i en slinga till Arlanda skall flere av SJ:s fjärrtåg också kunna köra via Arlanda med flygplatspassagerare.

46

Den första etappen av pendeln hoppas de tre bolagen kunna ha färdigställd 1995. Då skall den ha kostat 1,8 miljoner SEK eller ca 1,2 Mmk. Det svenska banverket uppger att trots att projektet är intressant och har hög prioritet kan det vara svårt att inrymma det inom givna planeringsramar.

Banverket som är nyinrättat från första juli i år kommer inte heller att kunna klara Arlandapendelns finansiering ensam. Blir pendeln en lönsam investering kan privata finansiärer hoppa in, något SJ, SAS och LinJeflyg för tillfället undersöker möjligheterna till.

Tio bilfria dygn

En faktor som mycket betonas i dagens Sverige är miljön. Ett pendeltåg till Arlanda betyder också enligt SJ:s beräkningar betydligt färre bilar och därmed mindre kväveoxidutsläpp. Om hälften av dem som ida män saknat när det ningar på trafikprob skild innerstadsavgif gällt att erbjuda lös|emet. Allt från en sär, för folk som vill kör privatbili centrum, till ett tåg på skenor högt över marken har förekommit i debatten. För en ringväg runt Stockholm har aktionsgrupper fört en kampanj i snart ett år och ocks förslag till nya tunne banelinjer mellan olik förstäder har förts fram. Stockholmspolitikerna planerar dessutom att ta spårvagnen till heders igen.

Men på allt detta finns inga konkreta planer ännu. Det första är då snabbtåget till flygplatsen som skall kunna var verklighet vid mitten av 904alet. De andra porjekten faller på det vanliga, motstånd bland politiker eller invånare som skulle beröras av ökad trafik, men framförallt på bristen på pengar. LJ

SJ:s kartskiss visar de nya trafiklösningarna som skall göra det enkelt och, snabbt att ta sig till flyget — med tåget!

Till Sundsval . ES ma

Til Malm 12/1988 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1988-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."