Stöper om Aktia i tilltagande turbulens

av Torsten Fagerholm Forum 2018-01, sida 07, 01.02.2018

[PERSONER 0 TEKTTORSTENFAGERHOLM Stöper om Aktia i tilltagande turbulens

Outi Henriksson (47), ekon.mag,, är ny ekonomi- och finansdirektör CFO) vid Aktia. Till hennes tidigare värv hör VR, Sulake (känt för det virtuella Habbo Hotel) och Sonera. Dina intryck efter cirka 100 dagar på jobbet? Jag har tagits väl emot då jag bekantat mig med huset och kollegorna. Eftersom jag bytt bransc gäller det inledningsvis att lära mig en hel del om banksektorn som präglas starkt av reglering.

Hur upplevde du rollen som “ekonomins röst” på Sulake?

Jag har gjort flera språng in i nya branscher och jobbat inom mer konservativa sektorer. Ekonomi är inte det främsta som personalen brukar fokusera på i en startup-miljö. Men ägarna, riskkapitalister, prioriterade omsättning och försäljning. För att få sin röst hörd bör en CFO på ett förenklat sätt kommunicera vikten av lönsamhet och kassaflöde, med stöd av relevanta mätinstrument.

Hurdant var steget från en startup till statsägda VR?

Tempot var helt annorlunda. Horisonten inom en startup kan vara sex månader, vid ett statsägt infrastrukturbolag planerar man för 30 år framåt. Konkurrensläget inom järnvägar har förändrats, osäkerheten tilltar och man måste göra upp flera scenarier. Den röda tråden är förändringsledarskap: digitaliseringen är på frammarsch inom alla branscher.

Hur lockades du till Aktia?

Vd Martin Backman inspirerade mig med bolagets nya strategi, de intressanta utmaning ar som erbjuds inom förändringsledarskap samt förnyelsen av organisationen.

Nämn en central yrkeslärdom?

Förändring bör ses som en möjlighet, inte ett hot. Det betyder att man måste se över verksamhetsmodellerna och organisationsstrukturen. Osäkerheten tilltar, ekonomifunktionen ska bygga upp olika scenarier och mäta rätt aspekter. Vid förändring måste bolag finna rätt kom OUTI HENRIKSSO petens och personalen anpassa sig. Medelstora Aktia kan omforma kulturen smidigare än större finansgrupper. Målet är att implementera nya värderingar inom loppet av 2018. Samtidigt bör en CFO anpassa kommunikationen efter målpubliken, i detta fall personalen.

Vilka är byggstenarna för ekonomisk disciplin? En CFO måste vara affärsinriktad och förutspå vändningar i en snabbföränderlig miljö. Konsumentbeteendet och regleringen ruskar om den tidigare rätt så statiska banksektorn. Det är nyttigt för mig att regelbundet samtala med sakkunniga som följer marknaden och gör riskanalys.

Har ni en plan för worst-case-scenario i skrivbordslådan?

Banker gör många beredskapsplaner åt myndigheter, stimulansplaner för solvens och likviditet. Ratinginstitut utför regelbundna stresstest på banker. Vi gör också test åt Finansinspektionen. Dessutom utför vi egna riskanalyser. Banker förbereder sig för olika tänkbara förändringar i det ekonomiska läget, såsom ränteförändringar och bolånebubblor.

Beskriv er tillväxtstrategi?

Vi har gett upp tanken på “finlandssvenskt finansvaruhus” där man erbjuder något åt alla. Konceptet fungerar inte längre i dagens värld. Vi mås te fokusera på våra styrkor: att säkra och förval ta kundernas förmögenhet. Personlig service försvinner inte, men kommer att fokusera mer på krävande rådgivning. Vi automatiserar vissa rutiner och processer, och digitaliserar produkter. Ökad omsättning är inget självändamål, ledorden är lönsamhet och kostnadseffektivitet. Betydelsen av ansvarsfullhet framhävs allt mer, vilket syns i samhällsdebatten.

Hur navigerar en “liten stor bank” genom turbulensen?

Vi gynnas av att moderniseringen av vårt basbanksystem blev klart i fjol somras, på den plattformen kan man bygga digitala tjänster och samarbeta med fintechs. Bankerna innehar strukturerna, fintechs har i större grad snabbfotade lösningar.

Arbetstillfällena i banksektorn fortsätter minska?

Efter våra stora personalförändringar 2017 är det tydligt att banker delvis behöver ny kompetens för att bygga digitala tjänster och samarbeten: bland annat inom analytik. Vi är redan starka inom compliance och riskkontroll. Knappast upphör omvälvningen helt inom fem-tio år.

När beviljas lån helautomatiskt?

Det är möjligt redan i dag, över hälften av lånen beviljas nog automatiskt inom två-fem år. Automation utgör ett stöd för personlig betjäning. Stora aktörer som Apple Pay utgör både ett hot och en möjlighet. Frågan är vem kunden vill öppna sin finansiella information för.

I USA och Sverige ger robotar placeringsråd. När sker genombrott i Finland?

Algoritmer och robotik är bra hjälpmedel, men jag ser ännu ett värde i personlig betjäning vid krävande placeringsbeslut. Till bankers styrkor hör att vi åtnjuter förtroende bland stora kundmassor, samt ansvarsfullhet. Finländare är banktrogna, men tröskeln sänks och kunderna konkurrensutsätter bolån oftare än förr.

Der Kunde ist König?

Kunden är vinnaren. Banken måste erbjuda god och konkurrenskraftig service, via rätt kana ler. Kundupplevelsen är A och O. Intuitiva mobila tjänster ses som en självklarhet. m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR12018

Utgiven i Forum nr 2018-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."