Utgiven i Forum nr 2018-01

Upp till kamp för ett fritt internet!

av Leif Bergström Forum 2018-01, sida 26-27, 01.02.2018

Taggar: Teman: internet

Ska internet förbli ett jämnt spelfält där det inte går att köpa privilegier via monopolistiska mutfasoner? Inte om man frågar amerikanska webbleverantörer, som backas upp av Donald Trump.

Européer tar det för givet: ett öppet internet. Den för oss självklara principen att konsumenter ska kunna tillgå alla sajter och webbtjänster med samma, neutrala hastighet. Men nu har president Donald Trumps administration gett internetoperatörer rätt att i USA prioritera vissa webbplatser framför andra, så att de kan laddas med olika hastighet – eller helt blockeras. Därmed rivs före­trädaren Obamas garanti om nätneutralitet upp och det fria informations- och meningsutbytet på webben hotar att bli mer som kabel-TV där konsumenter får vad de har råd att betala för medan själva innehållsproducenterna tvingas förhandla med operatörerna om villkoren.

Krigskassa. Kritiker menar att upphävandet av nätneutraliteten hotar att göra slut på det fria internet som vi känner och vant oss vid. Och kritikerna är många. En rad av de stora teknikföretagen som Google, Facebook och Netflix förklarade efter nyår att de via branschorganisationen Internet Association med företagens stinna kassor kommer att i domstol utmana Federal Communications Commissions (FCC) nya beslut.

Tim Berners-Lee, vars förarbete 1989–1991 lade grunden för World Wide Web, skrev dagarna innan FCC:s omröstning:

”Skyddet av nätneutralitet är avgörande för att garantera framtida konkurrens och innovation i USA; det vidmakthåller vår rätt att fritt uttrycka vår mening och välja vad vi läser online och vem vi kommunicerar med.”

Aktivistgrupper försöker skapa opinion mot beslutet och hoppas göra frågan till en avgörande valfråga i höstens kongressval.

”Vi går snart till domstol för att utmana FCC och öka pressen på kongressen att helt kasta ut beslutet”, sade Craig Aaron som leder organisationen Free Press.

Pai-kastning. I kongressen har demokratiska ledamöter redan introducerat flera förslag för att ersätta Federal Communications Commissions beslut att skrota nät­neutraliteten. Demokrater hoppas också använda Congressional Review Act, som drevs igenom under Bill Clinton och erbjuder en snabbare beslutsprocess för att granska och riva upp beslut fattade av administrationen. Med en republikansk majoritet i kongressens båda hus väntas dock sådana försök ha små möjligheter till framgång.

Men i flera delstater, däribland Kalifornien, New York och Washington, har förslag introducerats som skulle garantera nät­neutralitet åtminstone lokalt. I andra del­stater har justitieministrarna ställt sig bakom ansträngningarna att juridiskt utmana FCC:s beslut.

FCC har samtidigt förklarat att eftersom internet inte känner av delstatliga gränser utan bygger på ohindrat digitalt informationsflöde så är detta en federal fråga, helt utanför delstaternas beslutsrätt. FCC:s ord­förande Ajit Pai har snabbt blivit så hatad att han, och enligt vissa uppgifter medlemmar av hans familj, mottagit dödshot. Det uppges ha varit en anledning att han inställde ett tidigare planerat anförande vid teknikmässan CES i januari.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."