Utgiven i Forum nr 2007-06

Stormakten Ryssland

av Esko Antola Forum 2007-06, sida 16, 18.06.2007

Taggar: Orter: Ryssland Teman: politik

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2087

ANTOLA

Esko Antola är Jean Monnetprofessor vid Åbo universitet och direktör för Centrum Balticum i Åbo.

Stormakten Ryssland

Ryssland är den mest inflytelserika staten i Östersjöområdet. De ryska regioner som ligger vid Östersjön har haft en snabb ekonomisk utveckling och Östersjön är den viktigaste farleden för den ryska utrikeshandeln. Detta faktum förstärks när energiexporten ökar och får nya dimensioner i och med att gasrörsprojektet Nordstream börjar förverkligas. Men Rysslands betydelse baserar sig framför allt på landets ökande politiska inflytande i Östersjön och hela Europa.

Ryssland söker sin linje i världspolitiken, Detta återspeglar sig både direkt och indirekt på Östersjön. Den direkta inverkan syns och märks genom närvaro, men Östersjön är också ett globalt strategiskt element för Ryssland. Båda dimensionerna var närvarande i kalabaliken kring bronsstatyn i Estland nyligen, Frågan om den ryska minoritetens ställning i Estland handlade om direkt påverkan, men den ryska inblandningen var en metod för att testa hur EU reagerar på användningen av maktmedel och på Ryssland som en stormakt.

Att vara och uppföra sig som en stormakt är en central del av politiken i Putins Ryssland. Under Jeltsins tid vid makten var strävan att ta ett långt steg mot demokrati och marknadsekonomi. Man nådde inte ända fram. Framgången har varit större med det stora projektet under 2000-talet, nämligen att vara och agera som en stormakt.

Grovt sagt har ryssarna varken fått en fungerande demokrati eller en fungerande marknadsekonomi. Men de håller på att återfå sin självkänsla och sin delaktighet i en stormakt. Samtidigt har vissa inslag från det kalla kriget dykt upp igen: ett hårt språkbruk, betoningen av den nationella suveräniteten och den negativa inställningen till USA. Det här är ett Ryssland som man måste lära sig att leva med, åt minstone tills nästa president tar över.

Det håller på att uppstå en konkurrenssituation mellan Ryssland, EU och USA om in Ått vara oc flytandet över energiresurserna uppföra sig som e länder bör till EU och sex till Nato. Ändå verkar det finnas en stark uppfattning i Ryssland om att de baltiska länderna hör till Rysslands intressesfär, eller till och med till Ryssland. Vissa hävdar att det gick allt för lätt för länderna i fråga att bli medlemmar i Nato.

En annan orsak till stabiliteten kring Östersjön är att Tyskland och Ryssland ser ut att komma bra överens. Den rysk-tyska tankegången är att också gasröret är ett uttryck för samarbetet. De baltiska länderna och Polen har en helt annorlunda syn på saken, Det är rätt väntat att Finland inte har en åsikt gällande gasrörets politiska betydelse. Det är ändå svårt att hitta en fråga kring Östersjön som inte på något sätt är kopplad till gasledningen och hur den ska byggas.

Ukraina är det konfliktdrabbade område som ligger närmast Östersjön. I Ryssland är det en utbredd åsikt att Ukraina och de övriga tidigare sovjetrepublikerna borde bilda en regional enhet i likhet med EU, Dessa länder kunde sedan tillsammans med EU skapa en stor europeisk inre marknad. Tanken fördes fram redan under SEV-tiden. Knappast får det understöd i dag heller. Men Rysslands bakomliggande strävan är att skapa och förstärka en intressesfär.

Rysslands betydelse är så stor att det finns all orsak att få med landet i Östersjösamarbetet. Eftersom de övriga länderna i regionen är medlemmar i EU, borde Ryssland i någon form godkänna en stark närvaro av unionen och dess regler. Detta är problematiskt, eftersom en av Stormaktsrysslands centrala doktriner är att betona den egna suveräniteten. Hur ska man gå tillväga för att få den suveräna stormakten Ryssland att anpassa sig till EU:s regler?

Den nuvarande ryska regimen tolkar suveräniteten mycket traditionellt. Ingen utomstående ska få påverka det som sker i Ryssland. Det finns ett bra exempel från gasmarknaden. Gazprom har krävt tillträde till det europeiska distributionsnätet. Men det skulle leda till att bolagets verksamhet skulle underställas EU:s konkurrenslagstiftning, och det passar inte för Ryssland.

Det finns onekligen ett behov av att öppna en dialog mellan Ryssland oc i Kaukasus, En motsvarande st orm. akt är en Östersjöstaterna, oberoende av hur uppdelning i intressesfärer ser relationerna mellan Ryssland och EU inte ut att uppstå kring Öster- Ce ntral del av utvecklas. Det finns åtminstone tv sjön. En orsak är säkert att Östersjön, med undantag av Ryssland, är en del av EU: åtta av nio

Ryssland.

politiken i Putin stora frågor, där Ryssland och åtta EUländer har gemensamma intressen: gasröret och EU:s havspolitik. m

Utgiven i Forum nr 2007-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."