Strengbergs samlinghotas av vräkning

av Johan Svenlin Forum 2007-12, sida 44, 18.12.2007

Taggar: Personer: Guy Björklund Teman: museum

SISTA SPIKEN.

Jakobstads museichef Guy Björklund är bekymrad över hur stadens industrihistoria förvaltas, när landets förnämsta tobakssamling tvingas flytta.

Strengbergs samling hotas av vräkning

JOHAN SVENLIN TEXTÄFOTO 8 JAKOBSTAD X Ien gammal fabrikssal under STRENGBERGS kända klocktorn finns delar av denindustriellarevolutionen gestaltad. De övertäckta artefakterna, alltfrånsnussiktentillförpackningsmaskiner, är dokument över teknologier som bidragit till utvecklingen under de senaste århundradena. Förra året skänktes samlingen till stadens museum för att förvaltas och visas upp, men resursbrist har hållit tobaksmuseet stängt i flera år. Nu hotas landets förnämsta tobakssamling dessutom av vräkning. Staden Jakobstad har köpt också den andra av de två tobaksfabriksbyggnadernaicentrum, och planerar ett företagshotell bland annat ide utrymmen där samlingen står. ”Samlingen skulle behöva ett lika stort utrymme som det här, men det senaste budet är att den flyttas till en gammal verkstadslokal bredvid stadsmuseet som måste renoveras och är 300 kvadretmeter, hälften så stor som den här salen”, säger Jakobstads museichef GUY BJÖRKLUND. Han ser det som omöjligt för museet at med nuvarande anslag betala en marknadshyra för en nyrenoverad lokal. Och kampen om de mest lättillgängliga lokalerna iStrengbergshuset har redan börjat.

”Att flytta en samling som den här är både kostsamt och riskabelt. Det bästa skulle vara att den stannar kvar och får egna utrymmen som museet förvaltar”

Jakobstad har liksom andra kommuner haft tuffa budgetdiskussioner under hösten och alla drar från olika håll i skattepengarna.

”Det är många sektorer som behöver ökade anslag, men samtidigt kommer vi inte ifrån vår skyldighet att förvalta stadens historia”, säger Guy Björklund.

Och ingen tvivlar på att Strengbergs tobaksfabrik spelat en viktigroll för stadens utveckling. Fabriken hölls igång utan avbrott i över 230 år och blev den nästäldsta tobaksfabriken i världen. Den grundades som Jakobstads Tobaksspinneri år 1762, och då var tillverkningen ett hantverk.

Under åren kom ständigt nya maskiner som höjde produktiviteten och Strengber upplevde sin höjdpunkt i början av 1900-talet. Satsningen på cigarrettproduktion hade blivit en succé och tiden före första världskriget var Strengberg landets största tobaksfabrik med 1 600 anställda.

”De flesta anställda var kvinnor, vilket satte sin prägel på hela stan. Fabriken var före sin tid med personalförmåner som hälsovård och barndagvård?”

På 1970-talet blev rReTTIG största ägare i Strengberg. Den sista ägaren blev SwEDISH MATCH som lade ner fabriken 1998.

”När Rettig och Strengberg slogs ihop på 1980-talet slogs även landets två största tobakssamlingar ihop. Här finns nu hela Finlands tobakshistoria dokumenterad, och dessutom en viktig del av landets industrihistoria och marknadsföringshistoria”, berättar Guy Björklund.

Förutom maskinerna består samlingen av ett bibliotek med fotografier, ritningar, böcker, forskningsrapporter och tidningsurklipp från tobaksdebatter.

Enlängre version av artikeln finns på www.forum.fi

Utgiven i Forum nr 2007-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."