Utgiven i Forum nr 1970-17

Stressen - en jakt efter status?

Forum 1970-17, sida 05, 04.11.1970

Taggar: Teman: välmående

er

FORU 4, 11. 1970

Forum 17/70

Stressen — en jakt efter status?

Det är inte enbart trafiken som skördar sina offer. I vårt samhälle där alla jagar efter större inflytande, större välfärd, finns risken för att alla inte hinner med. Tyvärr har denna jakt efter status blivit en folksjukdom som nu redan skördat sina offer. Visserligen kan vi inte på tidningarnas första sidor läsa om detta, men dagligen dör eller intas på sjukhus unga lovande människor som en direkt följd av denna stress.

Har samhället och företagen i tillräcklig grad beaktas detta? Har man i sina utvecklingsprogram fäst tillräcklig uppmärksamhet på denna punkt?

Fackföreningarna har kanske effektivt kört fram sina löne- och anställningskrav. Men har man lika ofta tänkt på »människan | arbetsmiljöns? Har vi tillräckligt med rådgivare som kan hjälpa de behövande?

Om vi först ser på orsakerna till denna sjukdom så finner vi att det samhälle vi själva skapat idealiserar konkurrensen och inte gör något för att i stället lära människorna samarbeta. Det är säkert svårt att i en handvändning göra något åt detta grundfel, men att vi på lång sikt bör finna en lösning även här. Vi kan börja med att analysera oss själva och försöka finna orsakerna till att vi hamnar i denna trolldans, som sedan antingen slutar i katastrof eller invaliditet. Det är också arbetsgivarnas skyldighet att i större utsträckning hjälpa till att finna skyddsåtgärderna.

Det är lätt att suga ut en människa. En ingenjör som vecka efter vecka ligger ute får ingen övertidsersättning.’ Samma arbetsgivare utbetalår utan knorr en övertidsersättning åt arbetarna i fabriken. Det är väl ganska självklart att denna resande ingenjör är värd samma ersättning som vem som helst annan i företaget. En förutseende arbetsgivare ger även kompensation för denna tid i form av ledighet eller kanske en vecka nere i södern. Om arbetsgivarna inte inser att detta att utnyttja arbetskraften på rätt sätt samtidigt är en fördel för företaget är det beklagligt. :

Den enskilda individen är i alla fall själv huvudskyldig till denna stress. Vi överskattar vår egen kapacitet. Vi säger alltför ofta ja. Gruppen ja-sägare bara växer. Vi måste lära oss inse att företaget vinner på att vi klart och tydligt säger ifrån att vi inte förmår sköta tre personers arbete.

Vi har inte råd att offra flera offer på detta altare. Vi måste pruta ner våra krav på välfärd och en strävan efter makt. I annat fall förlorar vi vår hälsa och samhället och företagen goda unga lovande krafter. Det är säkert ingen tillfällighet att några svenska försäkringsbolag kör en kampanj där man frågar »Vad hände … när direktör Andersson insjuknade?». Kanske vi är överens om att det finns annat att sträva efter än enbart status. CI

Utgiven i Forum nr 1970-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."