Utgiven i Forum nr 1982-06

svåra förhandlingar väntar

av Sigyn Alenius Forum 1982-06, sida 24-25, 31.03.1982

Taggar: Orter: Grönland

e Från början har danska regeringen sagt att folkomröstningens resultat kommer att respekteras. Stor eller liten övervikt, ett ja är ett ja och ett nej är ett nej, som också de grönländska EG-motståndarnas ledare Jonathan Motzfeldt hela tiden under valkampen sade. Nu gäller det bara att få till stånd ett samarbetsavtal med EG som - helst - ger alla de gamla fördelarna plus den nyvunna friheten.

De gamla fördelarna består i tullfrihet för all export från Grönland till resten av EG. Plus 150 miljoner mark om året från EG:s regional- och socialfonder jämte billiga lån från EG:s bank. Det har underlättat infrastruktur och industrialisering, som alltsammans alltjämt är på hälft. Per person är Grönland det område i hela EG, som har mottagit mest ekonomisk hjälp - att mista den skulle svida.

24

Grönlänningarna har röstat nej till EG. I Bryssel råder förvirring - att ett område inom Gemenskaperna skulle välja att lämna samarbetet trodde man inte och några färdiga modeller för ett utträde har aldrig utarbetats.

I Grönlands huvudstad Nuuk (på skandinaviska Godthåb) kämpar motståndare och anhängare forfarande marginalen blev mycket smal, bara 52 procent röstade nej. I Köpenhamn tvår regeringen sina händer: den här saken får ni sköta själva. Vad som nu ska ske blandar sig regeringen Jörgensen inte i.

Den nyvunna friheten innebär rätt för grönlänningarna att själva, oavhängigt av Bryssel, dela ut fiskerättigheter vid Grönlandskusten åt hugade, och sådana finns. Både öst- och väststater är med i kapplöpningen om fiskerättigheterna i dag. Dessa har hittills delats ut av EG, vars fiskeripolitik är att samtliga EG-stater har gemensamma rättigheter till varandras vatten med endast den begränsning som fiskeribiologerna fastställer för att hindra rovfiske.

Det som föresvävar grönlänningarna är någon form för associering, modell Färöarna eller de sk Lomé-staterna. Färöarna hade självstyrelse redan när Danmark inträdde 1973 och tackade nej till medlemskap. De har haft ett lågtullsavtal med bevarad möjlighet att exportera all den fisk de vill till EG-området. Till Danmark har tulle varit noll. Till resten av EG 4 procent. För utomstående utanför Gemenskaperna är tullen annars 15 procent.

Ett sådant avtal kunde Grönland sannolikt uppnå i Bryssel - men det löser inte frågan om de ekonomiska EG-bidragen, som Grönland önskar behålla. Färöarna har aldrig fått eller bett om pengar från EG.

Grönlänningarnas förslag är på den punkten att jämställas de s. k. Loméstaterna, d v s en grupp utvecklingsländer som har tullförmåner och regionalhjälpsmöjligheter hos EG. Men dessa avtal görs endast med självständiga stater, och Grönland förblir en del av Danmark. Det har både EGmotståndare och -anhängare hela tiden sagt: förhållandet till moderlandet berörs inte av omröstningen om EG. Bl. a. för att moderlandet representerar en miljard i finskt mynt varje år, som Grönland inte kan undvara.

Forum 6/82

De grönländska EG-motståndet leddes av Ionathan Motzfeldt, som nu helst vill se att Grönland får behålla de gamla fördelarna plus den nyvunna friheten.

Går det inte med Lomé-modellen så finns ännu det sk TLT-avtalet (förkortning av Transoceana Länder och Territorier) som ger vissa utveckingsområden särskilda tullförmåner jämte regionalhjälp.

Men inte heller den modellen duger för Grönland: regionalhjälpen i dessa fall åt områden, vilkas genomsnittsinkomst ligger under en viss gräns som är betydligt lägre än (bl. a. tack vare miljarden från Köpenhamn) i Grönland. Både Irland och Grekland har tex lägre genomsnittsinkomst än Grönland.

Återstår, säger de optimistiska grönJlänningarna, att sälja de fiskerättigheter som nu har blivit öns egna åt intresserade tredjeländer. Men ska Grönland för den fisk som öns inbyggare själva tar upp erhålla tullfrihet i Bryssel så får de betala just precis med fiskerättigheter - som därmed beslagläggs och inte kan säljas för att skaffa de pengar som EG inte mera ger.

Förhandlingarna mellan Grönland och EG blir inte lätta. I Bryssel råder besvikelse över grönlänningarnas beslut. Två procent av områdets befolkning och 57 procent av områdets territorium försvinner med Grönland att omröstningen verkligen skulle ge ett nej trodde EG inte. Och att ett område, som har valt att lämna ett samarbete som gett ett betydligt stöd, skulle kunna påräkna fortsatta ekonomiska bidrag - det betecknar man i

Bryssel som naivt.

EG hade klart intresse av att behålla Grönland. Fisket vid öns kuster har varit gångbart mynt i förhandlingar med utomstående, hos vilka EG:s fiskare har bett om kvoter. På sikt har EG också haft intresse av de grönländska mineralförekomsterna. I dag utvinnes inte mycket — bara en del zink och bly. Men fyndigheter av både järn, kol och uran har konstaterats, och möjligt är att det också hittas olja i Östgrönland. På västsidan kammande oljeborrarna noll, men i vår går internationella oljeletare i gång på östsidan. De naturresurser som finns i Grönland är svårtillgängliga, och de är endast delvis kartlagda. Men man vet att de finns och med ny teknik och ännu större efterfrågan kan de en dag bli räntabla på allvar.

Sitt intresse för Grönlands uran redovisar EG ärligt. Däremot håller ett ofta framfört argument, nämligen att EG skulle kunna tvinga Grönland att utvinna uran, inte streck. Grönlands underjord kan ingen komma åt med mindre än att grönlänningarna själva ger sitt tillstånd. Beslut om den saken fattas i en dansk-grönländsk permanent kommission där grönlänningarna - liksom f ö också danskarna - har vetorätt.

Sigyn Alenius

Kontorsautomation -temadaga utblick mot morgondagens rationaliserade kontor

Olivetti står för den mest avancerade kontorsautomationen av i dag. Vi presenterar våra ultramoderna anläggningar, metoder och program, som är skapade för automatisering av kontoren redan i dag. Våra system lämpar sig för olika organisationsnivåer i både små, medelstora och stora företag. Vi har metoder och idéer även för ditt företag.

Välkommen till Ball Room på hotell Inter-Cantinental i Helsingfors 5-7.41982. Vår utställning är öppen kl. 11-17 den 5 april och kl. J-17 den 6 och 7 april.

Vi demonstrerar bl.a.

  • våra anläggningar och system för ordbehand lin - vårt omfattande sortiment av elektroniska skrivmaskine - vår nya serie kontorsdatore - PRISMA, ett komplett program för redovisnin - en ny fristående terminal som fungerar med användning av IBM 3270:s linjeprotokoll.

Vi arrangerar också föredrag två gånger dagligen. De behandlar vilka möjligheter finns redan i dag för att automatisera kontor och om de lösningar Olivetti har utvecklat. Den 5 april kl. 13 och 15, den 6-7 april kl.10 och 14.

Kom och lär känna den internationella Olivettikoncernen och se vad vi på Olivetti kan göra för dig.

Forum 6/8 25

Utgiven i Forum nr 1982-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."