Utgiven i Forum nr 1982-06

Uppfinningsstiftelsen delade ut 1982 år priser

Forum 1982-06, sida 10, 31.03.1982

Taggar: Teman: uppfinnare

Uppfinningsstiftelsen delade ut 1982 år priser

Uppfinningsstiftelsen utdelade i år sina uppfinningspriser för åttonde gången. Nu tillföll priserna sju uppfinnare eller uppfinnarteam. Prissumman per uppfinning ä 7 000 mk.

Klabbningsmaski e Uppfinnare: Jaakko Pöntelin. Används av Tuikola Oy. Klabbningsmaskinen (Klapi-Tuiko) är en traktordrive klyvnings- och avbuggningsmaskin, som lämpar sig för tillverkning av brännved för lantbruk och hemhushåll. Klapi-Tuikos funktion grundar sig på speciell bladlösning, med vars hjälp klyvningen och avhuggningen av träet sker i samma arbetsskede. Maskinen utkom på den finländska marknaden i början av år 1980. Produkten exporteras till 16 länder.

10

Mikroprocessorbaserad koordinatogra s ee Uppfinnare: Risto läppinen och Pentti Martimo. Används av Geopolar Ky.

Koordinatografen som kallas Digicoord erbjuder många fördelar vid kartframställning i jämförelse med tidigare koordinatografer. Textrutan och kommandomodulen är nära användaren och det sk diskuterande användningssystemet gör arbetet lätt. Den nya koordinatografen förutsätter inte att användaren behärskar automatisk databehandling.

Pito-Kanta skidbindnin e Uppfinnare: Pentti Riikonen. An vänds av Pito-Tuotteet Oy. Skidbindningen Pito-Kanta Racin 50 mm är en lätt skidbindning i plas avsedd för terrängskidning. Bindningen har en patenterad låsmekanism, som binder skidskon vid skidbindningen mycket säkert.

Bindningen har åstadkommit goda resultat i internationella skidtävlingar. Produkten marknadsförs av Pito-Tuotteet Oy, som grundats av uppfinnaren. Produkten har funnits på den finländska marknaden sedan år 1978.

Autorobot II € Uppfinnare: Olavi Venäläinen. Används av Kuopion Moottori- ja Kolarihuolto.

Autorobot III är huvudsakligen planerad för reparation av bilar som skadats vid kollisioner. Uträtningsarbetet har mekaniserats genom användning av en uträtningsbomanordning som styrs hydrauliskt. Autorobot III är den enda inhemska i sitt slag.

Tryckslipprocesse e Uppfinnare: Pekka Haikkala. An vänds av Oy Tampella Ab. Den sk tryckslipmetoden har utvecklats vid Oy Tampella Ab i (forts sid. 12)

Forum 6/82

Utgiven i Forum nr 1982-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."