Utgiven i Forum nr 1974-03

Svårare än nånsin...

av Inger Ehrström Forum 1974-03, sida 16, 20.02.1974

Taggar: Teman: ekonomi

Svenska budgeten . SVÅRARE ÄN NÅNSIN…

Orsaken är naturligtvis oljekrisen, som har slagit undan grunden för budgetberäkningarna. Och inte bara det: den svenska ekonomins uppsving hotas. Ännu i september räknade man med “att 1973 skulle bli ett mycket bättre år än 1972 och att de goda exportkonjunkturerna under 1974 skulle få spridningseffekter som gav ytterligare förbättring under året. Men det fanns också röster som påpekade att den i Sverige senkomna högkonjunkturen skulle bli kortvarig därför att man kommit i otakt med den internationella konjunkturcykeln. Finansminister Gunnar Sträng lade fram ett ”stimulanspaket” i oktober. Svenska folket sades spara för mycket, varför olika konsumtionsstimulerande åtgärder föreslogs för att sätta pengarna i rullning. Samtidigt visade Konjunkturinstitutets höstrapport att utvecklingen på en del punkter hade blivit to m bättre än man trodde ett halvår tidigare: exportökningen såg ut att bli 17 /) i stället för 13,5, och importen bara 9 9/9 större mot beräknade 11.5 9/0. Industrins investeringar visade en volymökning om 11/0, dvs just vad prognosen under våren sade, men lageruppbyggnaden hade praktiskt taget uteblivit. Kommunerna minskade sina investeringar mångdubbelt mer än beräknat och ökningen i hushållens konsumtion såg ut att stanna på något över hälften av den väntade. Med de föreslagna stimulansåtgärderna skulle — bruttonationalprodukten = öka 5,25 “/9 möt 4 9/4 som den såg ut att bli.

16

Ingredienserna i en budget är alltid till en del fakta, en del beräkningar och en del gissningar. Och gissningarna gäller ofta de viktigaste avsnitten. Det var ingen avundsvärd situation att som finansministern i Sverige ha framför sig en budgetpresentation. Budgetåret löper där från halvårsskiftet och statförslaget skall följaktligen läggas fram vid vårsessionens inledning (ett på många sätt bättre system än vårt, som ger kortare behandlingstid och ofta förstörd julhelg). Statsverkspropositionen för 1974 har getts bara i dupkeerad form. Av tidsbrist, men säkert också för att ingen tror att den skall ha annat än akademiskt värde ens om ett halvår…

Också den tillväxten skulle emellertid vara betydligt mindre än. den beräknade genomsnittliga ökningen för OECD-länderna — före oljekrisen — nämligen 740.

Så kom krisen, och lika litet som andra västländer var Sverige berett på något sådant. På lång sikt är problemen desamma som för alla andra länder utan egna oljekällor, men på kortare sikt har Sverige därtill problemet med den otillräckliga —raffinaderikapaciteten = att brottas med.

Till allmän förvåning visar emellertid e styrelsen publicerade vid årsskiftet att oljekrisen tydligen inte kommer att leda till ökad arbetslöshet. De viktigaste branscherna räknar med god utveckling under 1974 och det är egentligen bara inom bilindustrin samt den av plast beroende industrin som läget är allvarligt.

9 Experterna ser dystert på läget

De ekonomiska experterna har dock en annan syn på situationen. Svenska Dag sammanställning som’ Arbetsmarknads- Vänd! Kostnaderna i procent Avtalade förmåner Generellt 3,3 Låglönejustering 1,4 Trygghetsförsäkring 0,4 | 5,1 Härtill kommer Löneglidning Ökade arbetsgivaravgifter enligt lag 3,0 och tidigare avtal 5,0 8,0 Totalt 13,1 Forum 3/74

Utgiven i Forum nr 1974-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."