Utgiven i Forum nr 1997-09

Svensk undersökning slår larm: Smuggeltobak säljs öppet i flera Stockholms-butiker

av Peter Ehrström Forum 1997-09, sida 47, 25.09.1997

Svensk undersökning slår larm: Smuggeltobak säljs öppet i flera Stockholms-butiker

Det pågår en omfattande svarthandel med tobak i Stockholm. Tidningen Köpmannens färska undersökning visar att 25 procent av de undersökta butikerna säljer ”svarta’ cigarretter och att totalt 38 procent har beredskap eller åtminstone intresse av att sälja smuggeltobak.

Undersökningen omfattade femtiofem slumpmässigt utvalda tobakshandlare eller servicebutiker i Stockholms innerstad. Av dessa hade 20 procent “tomt i lagret eller bad “kunden” återkomma. I tre fall kunde man dock direkt köpa svarta cigarretter för 30 kronor paketet eller 280 kronor limpan. Cigarretterna, av märket Marlboro, hade sitt ursprung i Östeuropa. Alarmerande är också den stora kännedomen om prislistan på iliegala cigarretter. Alla som var intresserade av att handla med smuggel- eller stöldgods var beredda att betala 180-200 kronor för en insmugglad limpa och cirka 220 230 kronor för stöldgods.Både svenska Köpmannaförbundet och Tobakshandlarna har reagerat med kraftig oro på undersökningens resultat. I Finland är dock problemen med svarthandel av annan typ, enligt Guy Wires, VD för Handelns centralförbund.

”Jag har inte hört om ett enda fall av denna typ i Finland. Det är förstås oroväckande när sådant här kommer fram, men jag tror faran är mindre än i Sverige även om den organiserade svarthandeln är ett problem i Finland också”, säger Wires åt Forum.

Han utgår från att svarthandeln i Finland försiggår på gator och torg och inte i butiker, vilket undersökningen antyder för Sveriges del. Han framhåller dock att det är myndigheterna som måste göra undersökningar om man misstänker liknande svarthandet i Finland. Centralförbundets roll är bara att ge material och komma med initiativ, förslag, om undersökningar.

Ålandsbanken och Handelsbanken öppnade nya kontor i Svenskfinlan Ålandsbanken öppnade sitt nya kontor i Hagalund, Esbo, bankens andra i huvudstadsregionen, den 15 september. Chefen för kontoret, Irmeli Tanner, framhåller att bankens tillväxt endast kan ske på fastlandet och att det nu finns en stor efterfrågan på alternativ inom banksektorn. Däremot har det varit svårt att hitta den rätta banklokalen, Tanner talar om ett till två år. Det nyöppnade kontoret är i två våningar på totalt 420 kvadratmeter.

”Nu är vi nöjda. Vi är åtta just nu, men det finns rum för 14 personer och kontoret är byggt för en framtida tillväxt”, säger hon.

Väntat länge på de rätta lokalerna har också Handelsbanken gjort. Den

FORUM NR 9/9 andra september invigde helsingforsiska Kampen-kontoret sina lokaliteter och den 11 september invigde bankens Jakobstadskontor sina utrymmen, bägge efter att en längre tid ha fungerat i tillfälliga lokaler.

Tanner tror det är en slump att man nu plötsligt börjat hitta utmärkta banklokaler lite varstans. Även om Handelsbanken och Ålandsbanken hittills följt varandra ortsvis tror hon inte att Ålandsbankens nästa kontor öppnas iJakobstad.

”Jag tror det är mera sannolikt att Ålandsbanken kommer till någon stöfre stad än Jakobstad som nästa ort”, sägerTanner, som själv kom till Ålandsbanken från Merita i somras. PE &

Kommer ni att ta initiativ och föreslå en undersökning på basen av uppgifterna från Sverige ”Det är svårt att säga i det här skedet. Säkert kommer frågan åtminstone att diskuteras inom dagligvaruhandeln”, säger Wires, som tror det är möjligt att minska svarthandeln i Finland först när myndigheterna har vaknat för den. Det har man nu börjat göra, bl.a. genom beslutet om att accisen på godsaker upphävs 1999. PE Q

Billigare BANKLAN

Konsumentverket har jämfört prisern på 4 typer av lån i hela landet Vinnarna i lånejämförelsen är Handelsbanken, Ålandsbanken och Interbank. Låneräntorna har sjunkit överlag, men skillnaderna mellan bankerna har däremot ökat.

I fråga om bostadslån fanns de förmånligaste erbjudandena i Vasa, vid Ålandsbanken och Handelsbanken. Bägge erbjöd lån till en verklig ränta på 5,5 procent (300 000 mk på 15 år). Detta förutsätter dock förhandssparande och ett långvarigt kundförhållande.

Det förmånligaste billånet (50 000 mk på 5 år) erbjöds med räntan 6,0 av Finlands Hypoteksförening i Helsingfors och det dyraste av Merita i Lahtis (9,4 procent). Lånenivån för billån var överlag billigast i Vasa och Åbo samt dyrast i Rovaniemi. Det billigaste studielånet på 45 000 mk fås däremot vid Merita i Rovaniemi. Merita betecknas överlag som en studievänlig bank av Konsumentverket, som också konstaterar att det lönar sig att höra sig för om studielån i Rovaniemi och Åbo. PE 9

UI LIlSNYFPL

Utgiven i Forum nr 1997-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."