Utgiven i Forum nr 1974-11

Svenska byggmästare söker kontakt med finskspråkiga

Forum 1974-11, sida 44, 19.06.1974

Taggar: Organisationer: Svenska Byggmästareförbundet

Svenska byggmästare söker kontakt med finskspråkiga

Svenska Byggmästareförbundet bör försöka uppnå facklig enhet med de finska kollegernas förbund. Det gör det möjligt för Byggmästareförbundet att bättre än hittills vara med om att fatta beslut, ta del av den tekniska utbildningen, forskningen och av den tekniska och sociala utvecklingen ino facket.

Det sa förbundsordföranden Torsten Ahlbom då Svenska Byggmästareförbundet det sista veckoslutet i maj samlades till årskongress i Gamlakarleby.

Svenska Byggmästareförbundet grundades 1952 som centralorganisation för de svenskspråkiga byggmästareföreningarna i landet. I dag har förbundet 900 medlemmar.

I årskongressens inledningsanförande konstaterade Torsten Ahlbom att förbundet för att bevara sin ställning som intresseorganisation och för att aktivera sina medlemmar måste inrikta sig på facklig enhet med de finskspråkiga kollegerna.

Formerna och sättet för hur den ska uppnås måste nu noga övervägas. Ahlbom betonar för Forum att det inte är fråga om någon fusion, sammanslagning, med det finska förbundet. — Det är inte meningen att våra föreningar ska uppgå i de finska, bara centralförbundet bör ansluta sig till det finska förbundet. — Givetvis ska vi behålla vårt svenska förbund orört och bevara vår svenska identitet. Det är fråga om ett regelrätt samarbete.

4 mästarna utgör nu ungefär 10 procent av de finskspråkiga, som alltså uppgår till nästan 10 000.

Frågan behandlas

Ordförande Ahlbom betonar också att hans förslag om facklig enhet med de finska kollegerna ännu inte har behandlats av förbundsmötet. Men han kommer att ta upp frågan i styrelsen. Förslaget har under årens lopp varit aktuellt flere gånger. Det har dock hittills resulterat endast i någon form av samarbete på toppnivå eller kanslierna emellan. Ett samarbete som har saknat synligare resultat.

Ahlbom uppger att han har diskuterat den fackliga enheten med representanter för det finska förbundet, och de ställer sig positivt till förslaget. Den ekonomiska sidan kan i alla fall bli en tvistefråga. Och hur ställer sig då medlemmarna inom det svenska byggmästareförbundet till förslaget om facklig enhet — Verksamhetsmöjligheterna för oss svenskar blir betydligt bättre om vi aktivt samarbetar med de finska byggarna.

Ekonomiska svårigheter

Ahlbom pekar på administrativa och ekonomiska svårigheter för det svenska byggmästareförbundetr.

— Vi har svårt att klara oss på egen hand. Vi har inte ens råd att anställa tillräckligt med personal. Det finska förbundet har exempelvis anställda jurister, som har hand om bla ansvarsfrågor. Sådan personal har vi inte möjlighet att anställa.

— Genom facklig enhet och verkligt samarbete får vi också representation i viktiga beslutande organ, som används t ex som remissorgan.

— En liten organisation har inte så mycket att säga till om, konstaterar Torsten Ahlbom. — De svenska bygg Visst finns det opposition. Det finns de som fruktar att vi kan bli helt ”förfinskade”, men det är ju inte meningen. Utan nu är det fråga om att rädda våra aktiviteter. Majoriteten godkänner nog förslaget, tror Ahlbom.

Norra Österbotten stod värd

Som värd för Byggmästareförbundets årskongress i Gamlakarleby stod Norra Österbottens byggmästareförening. I programmet ingick utöver det ordinarie förbundsmötet bl a en exkursion till Outokumpu Oy:s fabriker i Yxpila.

Den stora branden i Yxpila presenterades i ett föredrag av brandchefen Sulo Ölander.

Till — förbundsordförande «återvaldes Torsten Ahlbom. Och till ledamöter i styrelsen omvaldes likaså Anders Bittait, Caj Bäckström, Mauritz Lindqvist, Bernt Tarvos och Allan Wester.

Förbundets förtjänsttecken i guld mottog: Walter Hildén, (ÅBF) Arne Harjulin (NÖB), Heimer Wallendahl (NÖB), Lars Forss (NÖB), Ingmar Nilsson (NÖB) och Hans Andersson (ÖNB). O

Forum 11/74

Utgiven i Forum nr 1974-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."