Utgiven i Forum nr 1974-11

Tacka skeppshandlaren för god mat ombord

Forum 1974-11, sida 21, 19.06.1974

Taggar: Personer: Christer Niemimäki

Christer Nlemimäkl: Skeppshandlarbranschen är mycket känslig för förändringar. Det blir svårt att säga hur den kommer att utveckla sig

Smörgåsbordet dragplåster i färjtrafiken:

Tacka skeppshandlaren för god mat ombord

Läckerheterna på de översvallande smörgåsborden på | T Sverigebåtarna har fått mången resenär att glömma artighet och uppfostran och hänsynslöst kasta sig över vad som bjuds. Skuld till detta är till stor del Oy P rovag Ab, skeppshanVI IN del i Åbo och Helsingfors, som levererar godsakerna. DE Christer Niemimäki spår dock att färjtrafiken i fram tiden inte kommer att utvecklas med samma fart som tidigar och är nu ivrigt sysselsatt med att söka upp andra marknader. Vänd!

Forum 11/74 21

Utgiven i Forum nr 1974-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."