Utgiven i Forum nr 1994-15

Svenska Scala erövrar världen

av Christian Schönberg Forum 1994-15, sida 16, 24.11.1994

Taggar: Personer: Per-Olof Myrén

Svenska Scala erövrar världen

Christian Schönberg

Genom Windows Exchange (DDE) kan invecklade flyttningsoperationer göras från program till program.

Dynamic Data

AMS

Per-Olof Myrén som i dag är ensam ägare till Beslutsmodeller Ab i Nacka söker nu sprida ägarbasen och något senare söka listning på någon börs ler USA.

kanske i England el

På förvånansvärt kort tid har det svenska dataprogramet Scala för verksamhetsstyrning och ekonomisk redovisning lyckats få fotfäste praktiskt taget jorden runt. Systemet kan hantera flera språk, valutor och diverse länders speciella krav samtidigt, vilket innebär att större företag kan använda samma program i alla sina dotterbolag runt om i världen.

et finns säkert andra än denn tidskrifts redaktör som int hört talas om Seala eller företaget Beslutsmodeller Ab i Nacka. Knappast har heller namnet Per-Olof Myrén trängt djupare ini det allmänna medvetandet. Men efter succén med Scala kan man med gott samvete titulera honom Sveriges eller måhända Nordens Bill Gates.

Myrén besökte nyligen Helsingfors där han tillsammans med den finländska importören Scala Finland Oy Ab introducerade en ny systemversion för Windows vilket möjliggör samtidig körning också i DOS omgivning. En uppdaterad version för Oracle och Microsoft SQL-server utkommer inom kort.

Välj modul

Scala består av delsystem, moduler kan man kalla dem, som är tätt integrerade för att ge så fullständig kontroll över ekonomi och verksamhet so 1 möjligt. Den flexibla strukturen med internationell anpassning gör Scala speciellt användbar för större företag med förgreningar runt om i världen.

Programmet innehåller moduler för bokrföring/redovisning, kund- och 1everantörsreskontra, — order/fakturering, lagerredovisning, inköps-, material-, produkt- och projektionsstyrning samt löneadministration, marknadsdatabas, statistik och grafikfunktioner. Det går utmärkt för kunden att välja och vraka mellan användbara moduler och stanna för den paketlösning som dagens verksamhet kräver. Programmet klarar vitt skilda behov tack vare en omfattande parameterstyrning.

Internationellt gångbar

Den framrusande allmänna internationaliseringen ställer allt större krav på såväl företag som programvara. Scala klarar redan i dag av redovisningsregierna i de flesta av världen länder. Språkhanteringen, Scala är översatt till 30 olika språk, klarar både användardialogen och kommunikationen med kunder och leverantörer. Valutahanteringen är flexibel och klarar, enligt programvaruföretaget, förhållanden såväl i stabila ekonomier som i hyperinflationsekonomi.

Det färska NAFTA-avtalet i Nordamerika har haft positiv effekt på försäljningen av Scala och den framskridande europeiska integrationen förväntas göra detsamma.

— Innan vi ger oss in på en ny marknad etablerar vi givetvis samarbete med någon konsull eller kanske meriterad revisionsbyrå som kan anpassa vår programvara för landets krav, säger Per-Olof Myrén. Vi vill på detta sätt skaffa oss en möjligast stabil förankring på marknaden.

Varje ny version kostar pengar

Beslutsmodeller Ab har för närvarande 600 Scala-experter som ser till atl programvaran installeras i företagens datorer runt om i världen. Företagets totala omsättning låg i fjol på 450 miljoner svenska kronor i kundledet, men väntas öka med cirka 50 procent årligen ännu ett antal år framöver. På marknaderna utanför Sverige ligger tillväxten på 100 procent.

Företaget lanserar varje år en ny version av programmet samtidigt på alla 46 marknader trots alu de lokala anpassningarna tar 3-4 månader att göra.

— Vi tvingas till en så snabb omsättning på grund av att vi måste hålla jämn takt med utvecklingen, säger Myrén. Vi har helt enkelt inte råd att underhålla mera än en version i taget, vilket betyder att vi tvingas göra programändringarna i alla språkversioner samtidigt.

Tre år i Finland

Programmet som introduceradesiFinland av Scala Finland Oy Ab år 1991 har redan sålts i 200 exemplar och fler är enligt VD Sune Damberg på kommande. Just nu är marknadsföringsläget fördelaktigt eftersom eu stort antal företag går över från större mammutsystem till [lera mindre enheter.

Företaget verkar på fem orter i landet och sålde i fjol program för 4,8 Mmk, Ett Scala program av genomsnittsstorlek betingar för närvarande cirka 40 000 mark. Utöver det betalar kunden en viss procent för årlig service och uppdatering av programvaran. Bland användarna i Finland finns storbolag som Astra, Nokia. Valmet, Enso, Partek. Alko och Orion. Bland internationella företag noteras storheter som ABB, Electrolux. McDonald’s. SAS etc. 9

Utgiven i Forum nr 1994-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."