Utgiven i Forum nr 1994-15

Telekonkurrens bäddar för bottenlåga utrikespriser

av Christian Schönberg Forum 1994-15, sida 08-09, 24.11.1994

Taggar: Teman: telekonkurrens

Telekonkurren bäddar fö bottenlåga utrikespriser

Christian Schönberg

Finländaren i gemen använder telefonen cirka trettio procent äterhållsammar än sina nordiska grannar. Trots en synnerligen begränsad marknad kan vi ståta med världens lägsta teletaxor. Botte är ännu inte nådd.

elefontrafikens = utrikessekto som helt öppnades för konkur rens den 1 juli i år har vänt upp och ned på det etablerade monopolmönstret. Av födsel och ohejdad vana behärskar Telecom fortfarande över åttio procent av marknaden men har redan under de få månader som gått sedan avregleringen trädde i kraft fått känna på knivskarp konkurrens från nya aktörer, Närmast handlar det om uppstickarna Finnet som för närvarande tagit 12 procent av dagens årliga utrikeskaka på uppskattningsvis 250 miljoner minuter och Telivo som också för fram sina positioner. Vi torde knappast behöva vänta så länge innan de första större internationella operatörerna gör sin debut på den finländska telescenen.

— Vi har hittills hunnit öppna direkta rutter till åtta länder och kommer att öppna ytterligare fyra inom de närmaste månaderna, berättar Finnets YD Gunnulf Mårtenson. 80 procent av trafiken som täcker alla länder går då på direkta rutter och resterande 20 procent via olika samarbetspartners.

För närvarande håller marknadens operatörer nära nog samma prisnivå. Kan man faktiskt tala om konkurrens när priserna inte skiljer sig desto mera från varandra — När den inhemska långdistanstrafiken startade den 1 januari lade “Fjärrnätet nian” sina tariffer på en nivå som låg cirka 10 procent under Teles, vilket resulterade iatt Tele efter två månader tvingades sänka sina tariffer till samma nivå. En månad senare sänkte telefonbolagen sina priser med ett penni — och Tele följde direkt efter. I utrikestrafiken publicerade Finnet sina priser i maj och redan ijuni sänkte Tele sina priser till samma nivå. Så visst handlar det om konkurrens, menar Mårtenson. Dessutom erbjuder alla operatörer olika rabattpaket åt storkunder.

Annu har vi inte sett till några utländska operatörer i Finland! — Nej, och jag tror nog inte att lockelsen är så stor heller. Dagens prisnivå i jämförelse med andra länder är nu så låg och antalet telefonsamtal så få att marknaden helt enkelt inte är tillräckligt intressant. Tittar jag på Finland med internationella teleögon ser jag en marknad som inte är större än exempelvis Hamburg eller någon annan större stad i Europa, med världens lägsta prisnivå i ett land där bara isbjörnar kan trivas och där man dessutom talar ett språk som ingen kan förstå, så visst finns det enklare ställen att försöka göra inbrytningar på än just Finland.

— AT&T har publicerat ett kontrakt med Kemira och France Telecom har utnämnt en VD för deras verksamhet i Finland, men vi upplever ändå inte att deras närvaro skulle hota vår verksamhet. Vi har klart uttalat vår målsättning att uppnå en marknadsandel på 30 procent inom 1995.

Inom branschen räknar man med att hela marknaden, mycket tack vare den låga prissättningen, kommer att växa kraftigt de närmaste åren. Mårtenson uppskattar att ävenom Tele ytterligare mister ett tiotal procent av sin marknadsandel, behöver inte betyda en kvantitativ tillbakagång eftersom den totala trafiken visar en klart uppåtgående trend.

Endast en del via satellit

Hur fungerar systemet — Först har vi satt upp internationella switchar i Finland, egentligen har vi uppdaterat de tre redan existerande longdistansstationerna i Helsingfors, Tammerfors och Vasa med den extra utrustning och den programvara som behövs för att de skall klara sig i den internationella trafiken och sedan kopplat ihop dessa med det nationella nätet. Sedan har vi köpt eller hyrt in oss på kablar som går kors och

Efter en tre års sejour vid Världsbankens finansieringsbolag Internatio nal Finance Corporation I Washington återvände tekn.lic. Gunnulf Mårtenson i somras till Finland för att som VD för Finnet International konkurrera om marknadsandelar på den avreglerade telemarknaden.

TTR Säger Arctic Cirete = : Å ne > PCELAND (35 FAEROE ISLAND (298) jörmivik I LANTAT:S (1994) Ed utt £ +" JA TAT-IL 1 2 NE Lo : ANT EUBAFRICA, 0 8 N - MM å ( 3 : —— 3 SN Fänn > VV be | Sn Lå + T & aft 5 N (535 N MAT ; ; SYRIA örkakara (257) 283) Are CYPRU: ION (96 Tripol å : | . | (972) a. & = SS Zz ” Dy U i Hd T ; |. ex ) TEN SATS Canaria £- G , - | Vad 2 £ St Plan tvärs på oceanernas botten eller genom olika nationers landområden. Exempelvis går en linje till USA först via en kabelstump hyrd av Telecom Finland till mitten av Ålands hav varifrån den fortsätter genom hela Sverige ner till den danska gränsen. Där har vi köptin oss på skilda kablar som för oss via Danmark, Tyskland och Storbritannien till mitten av Atlanten där sedan MCI kommer emot oss — tar emot samtalen och för dem fram till respektive destination. I och med att Finnet har en trafikrelation med MCI skickar de en mängd samtal i motsatt riktning. En annan kabel under Atlanten delar Finnet på liknande sätt med AT&T i USA.

Några få procent av Finnets samtal går via satellit. Närmast rör det sig om avsides belägna länder med ringa tra fik. Bolaget siktar på att upprätta direkta satellitförbindelser till Fjärran Östern vilka torde bli trafikabla inom nästa år.

Kommer priserna ytterligare att sjunka — Vi kan alldeles klart förutspå en fortsatt nedförsbacke i prisnivån. Varje ny generation teknisk utrustning är tillfölitligare, billigare och driftmässigt effektivare än de föregående och den viktiga volymen fortsätter att växa. Men den slutliga prisnivån dikteras inte i så hög grad av den tekniska utrustningens nivå utan fastmer av de kostnader som uppstår då vi köper eller hyr in oss på existerande förbindelseleder.

Finnet lockar för närvarande kunder med två rabattpaket. Det en “familjealternativet” (enligt amerikanska modellen “Friends and Family”) kallat “Nära och kära” erbjuder tre förhandsprogrammerade utlandsnummer till tjocka släkten eller kanske studerande familjemedlemmar i utlandet. Snabbvalet (ett nummer) omvandlas sedan ioperatörens central till det aktuella telefonnumret. Fyra procents rabatt är budet under kvälls- och nattetid. Dei andra alternativet riktar sig främst till småföretagare och gäller grupper på tio kortvalsnummer upp till maximalt femtio. Avtalet omfattar en fast avgift per månad men gerigengäld en rabatt på fem procent på det överenskomna = antalet nummer. Marknadsföringen har kört i gång på provi Helsingfors och Åbo och sprids fortsättning på sid 1 9

Utgiven i Forum nr 1994-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."