Sydafrika bygger dyrt för stor fotbollsfest

av Camilla Lehtinen Forum 2008-05, sida 39-40, 22.05.2008

Taggar: Teman: fotboll

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2008

Sydafrika bygger dyrt för stor fotbollsfest

Turismen, imagen och folket anses vara de största vinnarna då Sydafrika storsatsar som värd för Afrikas första VM-turnerin i fotboll. Täta elavbrott och transportproblem kan hota landet att nå målet med världsmästerskapet år 2010.

CAMILLA LEHTINEN Il JOHANNESBURG X När världsmästerskapet i fotboll kör igång i juni 2010 ser hela världen äntligen positivt på Sydafrika hoppas man. Många blickar har redan vänts mot världens 24:e största ekonomi och granskar dess framgång som värd för toppevenemanget. Särskilt bygget av stadion och infrastruktur har legat under lupp.

Projektledaren för VM 2010-stadion, MOIRA TLHAGALE, är trött på kritiken ”Vi har blivit ifrågasatta från första början, innan vi ens gjort något”

Hon är besviken över att ingen talar om hur alla tio arenor byggs precis som planerat och i god tid. Eller om hur planerna väckt uppskattning för att vara bättre än de som tyskarna presenterade år 2006. Tihagale vill att världen ska veta att Sydafrika håller på att skapa ett utmärkt evenemang.

Bra är tillräckligt. Sydafrikanernas mål är för ambitiösa, tycker GILLIAN SAUNDERS, chef för turismdivisionen på revisions- och konsultföretaget GRANT THORNTON i Sydafrika.

”Vi behöver inte vara perfekta i varje sväng, det räcker med välgjort”

Speciellt arenorna kunde ha vari ”Användningen av arenorna efter år 2010 är minimal. Huvudarenan Soccer City med 100 000 sittplatser har inte ens ett eget hemmalag”

Här spelas fotbolls-VM 2010

BOTSWANA

Pretoria Rus) (ENburg [| hannesburg I Soccer City, Ellis Park

NAMIBIA

ESPTHO,

Mångaung/Bloemfontein Il (> ufba

SYDAFRIKA

Ne) Kapstade mer anspråkslösa, menar Saunders.

”Användningen av arenorna efter år 2010 är minimal. De lokala fotbollsmatcherna brukar ha endast ett par tusen åskådare. Huvudarenan Soccer City med 100 000 sittplatser har inte ens ett eget hemmalag”

Fokus - och spenderingen - borde senast nu läggas utanför stadion, tycker Saunders.

”För att evenemanget ska blilyckat måste vi försäkra oss om att turisterna trivs här - det är det absolut viktigaste finansiellt och imagemässigt”

Täta elavbrott. Turisternas trivsel är nu allvarligt hotad på grund av bris Panna MOGAI Thvd ne/ Hl Polokwane

Netspelkt LJ

SWAZILAN n Mandela Bay/ ort Elizabet ten på el, transport och uppehälle.

Sydafrikanerna har fått vänja sig med täta och långa elavbrott eftersom den nationella energifirman EsKoMinte kan leverera tillräckligt med elektricitet för den växande ekonomin. Problemen löses inte helt före VM, men Saunders tror att det kommer att finnas tillräckligt med el för matchstäderna.

Det som hon är verkligt orolig över är trafiken.

”Under de värsta dagarna har vi en halv miljon gäster som behöver transport samtidigt. Vi kommer att ha problem både inom matchstäderna och mellan dem?

Efter att ha suttit timtal i rus- E wyll! amma l gibt

EZ ningenibåde Johannesburg och Kap staden är det lätt att dela Saunders åsikt.

Men minister ALEC ERWIN garanterar att förbättringen av transport, logistik och infrastruktur framskrider väl. Den statliga administrationen ger sammanlagt nästan 30 miljarder euro för att förbättra flygplatser, järnvägar och vägar samt för nya taxibilar.

Stora, dyra lösningar. Problemlösningen är inte billig i FIFA-mått mätt, iettland med 48 miljoner människor och med en BNP på cirka 124 miljarder euro. Administrationen har räknat med att totalt investera över 5 miljarder euro enbart i VM 2010. Vidare har flera nationella investeringar tidigarelagts med fyra år och budgeten har i vissa fall sexfaldigats. Pengarna används för hela nationens bästa, svarar TUMI DLAMINI skarpt när man undrar om den nationella administrationen eventuellt spenderar för mycket. Som VMarrangörernas ansvariga för afrikansk kultur vid VM 2010 anser hon att evenemanget har satt fart på flera redan planerade välfärdsprojekt. ”Fotboll är ett starkt medel att

MERVÄRDE FÖR FOLKET?

Projektledare Moira Tihagale (t. v.) säger att VM 2010 har höjt byggnadskostnaderna enormt i Sydafrika. Gillian Saunders på Grant Thornton menar däremot att fotbollsevenemanget förenar det sydafrikanska folket på ett sätt vars värde man inte kan mäta i pengar.

kommuniceramed som vikananvända för att främja ekologiskt tänkande, hälsoupplysning och företagarsinne”

Som exempel på ny affärsverksamhet nämner Dlamini de hundratals nya bed & breakfast som år 2010 kommer att komplettera hotellen. Alla förberedelser för VM skapar årligen 380 000 nya temporära arbetsplatser som gärna tas emot i ett land med en arbetslöshetsprocent på 2540.

Vacker verksamhet. Kanske fotboll är ”Beautiful business” som internationella fotbollsförbundet FIFA:s president sePP BLATTER har sagt. Det anser åtminstone 75 procent av de sydafrikanska företagare som tror sig dra nytta av VM.

Den enda säkra inhemska segraren är dock turismindustrin. Gillian Saunders har räknat ut att VM 2010 hämtar två miljoner nya turister till Sydafrika under åren 2007-2015. Själva matcherna hämtar en halv miljon utländska turister som stannar i genomsnitt femton dagar och lämnar efter sig 0,7-1,1 miljard euro. Också imagevinsten väntas bli rejäl.

”Det finns flera felaktiga före ställningar om Sydafrika som vi tror kan rättas till via VM. Vi vill visa upp oss som ett spännande resmål men också som ett land för lukrativ business och högklassig forskning”, säger Dlamini.

Saunders håller med Dlaminimen påminner om att man också måste marknadsföra sig effektivt. Hon är rädd att Sydafrika redan missat värdefulla tillfällen att sätta nationen på den västerländska kartan.

”Världenlever inte iden långsamma Afrikatiden som vi gör”

Kone lyfter i VM

KONE ELEVATORS i Sydafrika levererar hissarna till fyra av de tio VM 2010 arenorna, bland annat tillhuvudarenan Soccer City. Kones energisnåla hissar mottas välilandet med energiproblem.

“Dessutom spelar ett bra rykte enorm roll när man gör affärer i Sydafrika”, berättar Kones Sydafrika-Vd ALAN UNDERWOOD.

Men för Kone ger rampljuset ingen imagenytta denna gång: FIFA-reglerna säger att märket Kane inte får synas ens på hissknappen.

Utgiven i Forum nr 2008-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."