Utgiven i Forum nr 1980-04

Tahkovuoris nya giv: Lösningen på turistbranschens huvudproblem?

Forum 1980-04, sida 18-19, 05.03.1980

Taggar: Teman: turism

I decennier har vår turism och med den våra hotell fröjdat sig åt sommarens utlänningar, påskens och sportlovens inhemska skidentusiaster — och förtvivlat över de tomma september, oktober, november, december, januari samt maj månader för att Finland då inte har något att bjuda varken inhemska turister eller utlänningar. Off-season-tiden har alltid varit den del av vågen som gjort att näringens helhetsbalans ofta krängt öve åt det olönsamma hållet. Därför förefaller Tahkovuori Oy:s nya gi (i Nilsiä, Savolax) att vara det kanske första steget mot en ny fräsc giv: man hyr ut byggtomter fram till år 2019 på vilka det byggs kommunalteknik och vägar, och låter intresserade investera i semesterstugor för året-runt-bruk. Och märk väl: Tahkovuori Oy går målmedvetet i för att skapa en helhet, där invånarna har samma önskemål visavi lugn, möjlighetetr till vettig fritidsutövning och service. Marknadsföringe av dessa 48 byggställen i omedelbar närhet till Finlands populäraste skidsportcentrum, är mycket selektiv. Man vill från början ha säkerhe för att alla intresserade ”känner för varann” och trivs.

wWy” Erik Ahlsten, VD för Tahkovuori Oy, samt Erja Kangasniemi, som sköter projektet, är övertygade — Vi gick ut med en enkel, saklig broschyr åt utvalda målgrupper så sent som vid jultiden. Idag har vi sålt ungefär hälften av hela byn.

Tahkovuoris plan kommer att som den första i sitt slag i landet att förverkligas, det är klart redan nu. VD Ahlsten har fått sitt projekt i land redan efter en kort tid, trots motigheter med både kommun och landets högsta turistminister.

— Det har funnits liknande projekt i Finland tidigare men man har först byggt och sedan börjat undra om det finns några som vill bo där — tyvärr. Det fanns ett projekt där det byggdes stugor och man väntade penningsstinna utlänningar — men så sade Finlands Bank nej till utlänningars rätt att köpa fastighet i Finland.

Det fanns också projekt där man byggde semesterstugor och sedan hörde sig för om intressenter. Och visst fanns det intresserade, tills det gällde att skriva på kontrakten. Då sade intressenterna att ”det har kommit vissa problem in i bilden . .. 18

Hur har man parerat dessa problem — Vi känner Tahkovuoris målgrupp, aktiva och krävande människor, som vill ha ut allt av sin fritid, vinter och sommar. Vi vet att vi kan erbjuda dem restaurang- och övrig service, men vill dessutom ge dem chansen att bo individuellt och alltid vara säkra på att få rum — det får de när stugan är deras. Vi har fullständig fritidssysselsättning att erbjuda: landets mest lovordade skidsportcentrum med FIS-godkända (Internationella Skidförbundets) slalombackar, seglingsstråk på upp till 40 km i en unik övärld, windsurfing, vattenskidor, tennis, kanot, ödemarksvandring, utmärkta bär- och svampskogar för off-seasonutnyttjare mm, säger Ahlsten.

— Det är dessa vi närmat oss. Problemen med ekonomin har vi klarat av, trots att kommunens styrande inte gav projektet bidrag och trots att Centralen för turistfrämjandet satte tummen ner.

Individuellt men centralt bekvämt

Projektet förverkligas såhär: Tahkovuori Oy hyr ut cirka 1200 kvad ratmeter stora områden invid hotellet längs sjöstranden för 33 000—48 000 mk per område. Varje intressent får bygga sig en stuga av önskad variant — bara taklutningen och byggnadsmaterialet är fastslaget. Tahkovuori Oy bygger vägar, sköter kommunaltekniken, vatten, WC och avlopp till stugorna. Semesterstugbyn blir ingen kolhos, eftersom den omfattar 10 hektar och man har valfriheten beträffande stugtyp — men ändå har man tillgång till allt det man intensivt saknar i sitt ödemarkstorp, kommunalteknik, vägar och service.

— Vi erbjuder alltså valfrihet när det gäller stuga och byggplats. Vidare har man garanterad service från hotellet i närheten, bland annat A-restaurang och städservice. Åretrunt-fördelen är unik i Finland där vanliga sk sommarstugor står oanvända 10 månader av året. Våra kunder är aktiva utövare av vintersport under vinterhalvåret, de spelar tennis eller seglar under sommaren och kan inbjuda vänner eller kunder under bärplockningstiden.

— Vi vill påstå, fortsätter Ahlsten, att dethär är det första seriösa semesterbyprojektet där det finns förutsättningar för full utnyttjandegrad året runt.

Selektivt målgruppstänkande

Tahkovuori Oy:s kampanj är alltså i full gång, och man har från början vänt sig till en bestämd skara intressenter, målgruppstänkandet vid denna marknadsföring är selektivt. Man vill ha € sådana företag som kan utnyttja byn och hotellets tjänster året runt: en del av företagets anställda är skidåkare och utnyttjar vintersportorten Tahkovuori, en annan del firar sommarsemestern i samma stuga, andra kommer i bärplockningstider.

FORUM 4/80

Tahkovuc:is nya giv:

Lösninger på turistbranschens huvudprcblem € sådana som vill investera i byn, köpa stugan och låta Tahkovuori hyra ut den åt hugade intressenter. Då ger Tahkovuori garanti för en viss inkomst under året åt ägaren.

€ sådana som väljer Tahkovuori som sitt året-runt-semestermål, med andra ord privatpersoner med sportiga fritidsintressen.

Kommunen nollställd …

Förvånande nog får ‘Tahkovuori Oy själv dra hela lasset. Nilsiä kommun, där företaget ligger, visar tummen ner. En motivering är att semesterbyn inte ligger inom räckhåll för den normala kommunaltekniken. En annan motivering är att man tycker att Tahkovuori klarar det på egen hand.

— Det är kommunens politiker som inte fattar vilken inkomstkälla semesterbyn är för Nilsiä, tjänstemännen förstår idén, men har ingen makt att ingripa, hävdar Ahlsten.

. liksom CTF

Men mera överraskad är direktör Ahlsten över de negativa utlåtanden som Centralen för Turistfrämjandet (CTF) har gett.

— Vi anhöll om ett stort bidrag på 260000 mark av handels- och industriministeriet, men en föredragande meddelade kallt att CTF ansåg kommunaltekniken vara en inkomstkälla eftersom vi räknar in den i det vi tar betalt för vid uthyrningen av byggplatserna. Till saken hör att handels- och industriministeriets Kuopio-distrikt förordade anhållan!

Men Ahlsten och Kangasniemi är inte bekymrade — Bankerna tror på projektet och dessutom har vi redan hyrt ut så många tomter att vi klarar det hela.

FORUM 4/80

Finurlig fift-finansiering

Tahkovuori är redan nu ett vanligt veckoslut fullspikat med slalomentusiaster, hisskön är flera hundra meter lång. Med de människor som semesterbyn = ytterligare = härmtar krävs en ny miljoninvestering i en ny slalomlift. Den går till såhär: man säljer ett visst antal liftkort för 20 år (!) framåt för 5 000—8 000 mark beroende på om det är fråga om privatpersoner eller företag. På så sätt beräknar man få in 575 000 mark. Med de pengarna finansierar man redan nästa sommar byggandet av en ny slalomlift, som fördubblar kapaciteten.

Ökad nyttjandegrad för hotellet

Semesterbyn kommer, så individuellt betonad den än är, att betyda mycket för själva Tahkovuori-hotellnäringen. Hotellet kommer enligt VD Ahlsten inte att utbyggas, utan i stället ökar man med semesterbyns hjälp det nuvarande hotellets utnyttjandegrad med minst 30 procent, eller i siffror uttryckt: man räknar med att åt 150 nya, fasta gäster sälja restaurang-, städ- och fritidskapacitet, dvs göra nuvarande olönsamma sektorer inom hotellet lönsamma.

På frågan varför han hyr tomtplatserna i semesterbyn fram till år 2019, i stället för att som kutym är, sälja dem, svarar Ahlsten — Trots att vi befinner oss 460 km från Helsingfors, så talar vi om tomtpriser på 21 mark kvadratmetern! Vi har 40 km underbar enhetlig skärgård med sandstränder som bara Hangö-bor sett, vi har bärmarker som ingen annanstans i Finland — och vi har skidcentret. Allt detta är markägarna i dessa trakter medvetna om. Därför ter sig hyrandet som det enda vettiga, speciellt med tanke på att kontraktet är så långt att ett par generationer kan utnyttja det. O ”Hemlig bestseller”:

Storkatalog över hjul, rullar och halvfabrikat i plast

För vilket ändamal Ni än behöver hjul eller rullar finner Ni i nya Räder-Vogel-katalogen allt Ni behöver eller vill veta. Tekniska anvisningar, malerialbeskrivningar, ritningar, och ett stort urval hjul, svängbara och stationära hjul, småhjul, rulibanetillbehör, kulformade rullar, hjulserier, axlar, nav etc. etc.

Bland nyheterna kan nämnas kulor för rullanordningar med bärkapacitet på upp till 330 kg, samt de speciellt intressanta svängbara och stationära hjulen för trunsport av tunga kass.

Före den egentliga kat broschyren kapitlet ”Ti Det inkluderar råd beträffa ning av hjul och rullar, detaljerade materialbeskrivningar, — genomskärningsritningar — av svängbara gafflar, specialdiagram etc.

tionen ingår i

Kor sagt: här har Ni en bok som är eu måste för varje teknisk byrå, inköpsavdelning och marterialanskaffningsbyra.

Räder-Vogel är en guide som distribueras gratis. De 88 sidorna i katalogen innehäller alla fakta Ni beh då Ni bygger, konstruerar eller gör anskaffningar.

Beställ R-V-katalogen, vi skickar den omedelbart!

Generalagent/Lager i Finland ”

SCHÖNIMPORT

PB 60 10901 HANGÖ Tel, 911-83882

Utgiven i Forum nr 1980-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."