Utgiven i Forum nr 1980-04

Växthusgardiner sparar värme

av Maria Planting Forum 1980-04, sida 10, 05.03.1980

Taggar: Teman: växthus

Växthusgardiner sparar värme

Sven Erlands i Tjöck har funnit sin marknadsnisch. Hans företag — Erlands Verkstad — var en helt vanlig mekanisk verkstad, tills de fann sin egen produkt. Idag tillverkar Erlands Verkstad skuggnings- och mörkläggningsgardiner för växthus, gardiner som dessutom visat sig ha en betydande energibesparande effekt.

wyÖ»” Ursprungligen var Erlands Verkstad i Tjöck en mekanisk verkstad som levde på underleveranser till andra företag. En tid fungerade verkstaden främst som bilverkstad. Idag är bilarna bara en sidobusiness. Erlands Verkstad har kommit på en idé och av den utvecklat en egen produkt, VARI-TEX-växthusgardinen, och har satt igång med en omfattande tillverkning av den.

— Vi sökte länge en egen produkt som vi skulle kunna tillverka i större skala, berättar Sven Erlands, chefen för Erlands Verkstad. — Här på orten finns ju många växthus, så det var kanske naturligt att det vi sökte skulle ha någonting med växthus att göra,

Sven Erlands fick nys om att mörkläggning och skuggning var starkt på kommande inom växthusbranschen. Han fann idén, utvecklade själv produkten han sökte, och satte igång med tillverkningen.

Snart visade det sig att gardinen inte bara var bra för mörkläggning och skuggning, dvs som den ursprungligen var avsedd för, utan att den också hade en betydande värmeenergibesparande effekt.

Idag marknadsförs VARI-TEXgardiner främst som en energibesparande anläggning. Visst behöver växthusodlarna mörkläggnings- och

LENE N JF IS I skuggningseffekten också, men i dessa tider har det visat sig att det är den energibesparande faktorn som säljer bäst.

Värme, skugga och mörker

Ett helt växthus kan på en gång mörkläggas eller skuggas med gardinen som tillverkas på Erlands Verkstad. Anläggningen är planerad så, att den sluter sig alldeles tätt så att fullständig mörkläggning i växthuset kan uppnås.

VARI-TEX-anläggningen monteras upp med aluminiumprofiler som fästs vid takstolarna i växthuset. Gardintyget fästs på aluminiumprofilen som kan förskjutas med hjälp av dragoch upphängningsvajrar. Aluminiumprofilerna är monterade i växthusets längdriktning och gardinen dras för eller ifrån med hjälp av en motor. Denna automatiska skuggning är mycket enklare att använda än det traditionella sättet då växthusglaset besprutades med skuggningsmedel.

Som gardinmaterial används antingen tyg eller plast. För skuggning räcker det med ett poröst acryltyg som ”andas” och som således ger växterna goda växtförhållanden också under mycket varma perioder.

För mörkläggning använder man plast vars ena sida är belagd med aluminium, Då aluminiumytan är utåt, reflekteras solens strålar så att alltför höga temperaturer inne i växthuset kan undvikas.

Om växthuset använder artificiellt ljus, är det fördelaktigast att installera mörkläggningsgardinen så att aluminiumytan är inåt. Då hålls gardinen fördragen när lamporna är tända och den reflekterar då effektivt ljuset mot växterna. Dessutom kan överskottsvärmen från lamporna tillgodotas, vilket leder till betydande värmeinbesparingar i växthusen.

Då gardinen inte behövs, veckas den ihop till smala buntar vid varje takstol för att så lite som möjligt hindra ljuset utifrån från att nå växterna.

Ett helt växthus kan mörkläggas med med VARI-TEX gardinen som sluter sig alldeles tätt (t v).

När gardinen inte används, veckas den ihop i små buntar vid varje takstol så att den skuggande effekten blir möjligast liten (th).

Sven Erlands räknar med att gardinen kostar carka 35 mk/m? i ett 1000 m? stort växthus. Monteringen kostar ytterligare cirka 10 mk/m?, Dyrt — Nej, säger Erlands själv, gardinen kan betala sig på två år om det vill sig väl, och om den används rätt och maximalt energibesparande under årets kallaste tid.

Export till Sovjetunionen

VARI-TEX-gardinen har redan rönt vissa exportframgångar. På våren 1979 deltog Erlands Verkstad, tillsammans med ett stort antal andra finländska företag som producerar växthus och andra trädgårdstillbehör, i en stor trädgårdsmässa i Leningrad.

Mässan öppnade möjligheter för export till Sovjet för ett flertal finländska producenter. Till dags dato har Erlands Verkstad levererat tre VARI-TEX-anläggningar till Sovjet. Och fortsättning följer.

— Vi hoppas naturligtvis att vi också i framtiden skall kunna göra exportaffärer, förklarar Erlands. — Därför är vi också med i den sk Hortefinn-gruppen, en sammanslutning av företag som verkar inom växthus- och trädgårdsbranschen, och vars produkter marknadsförs av Oy Hortus Ab i Helsingfors.

Erlands Verkstad har ingen egen försäljningsorganisation utan deras skuggnings- och mörkläggningsgardiner marknadsförs helt via Oy Hortus Ab också i hemlandet.

Sven Erlands är inte vidare optimistisk när det gäller export till den europeiska marknaden. Han väntar sig inga större exportframgångar i Mellaneuropa, där är konkurrensen hård och bla i Danmark opererar starka konkurrenter till VARI-TEXgardinen.

Men här i Finland har Sven Erlands funnit sin marknadsnisch — och ännu finns det många växthus som inte har investerat i mörkläggningsgardinen. OO

Utgiven i Forum nr 1980-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."