Utgiven i Forum nr 2009-03

Tatueringar avslöjande bevis i brottsutredningar

av Heidi Backas Forum 2009-03, sida 43, 26.03.2009

Taggar: Teman: tatueringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

Tatueringar avslöjande bevis i brottsutredningar

HEIDI BACKAS Tatueringar är värdefulla verktyg i brottsutredningar och för att identifiera offer för katastrofer. Det är inte bara tatueringens motiv och placering som ger ledtrådar orm vem personen kan vara. Partiklar av bläcket finns kvar i kroppen också om själva tatueringen avlägsnats och en kemisk analys av bläcket kan ge geografisk information om var tatueringen är gjord. “Tatueringar har stor betydelse för identifiering av döda kroppar eftersom de finns kvar också

I KORTHET > SALTADDIKTIO smakämne utan p

VIC EDINBURG mellan reakt iare miljöe > MELLAN FEM OCH TOL nner potential o li snit ”Om växthusgaser gör att temperaturen globalt stiger med 5 grader C, välun der den övre gränsen för temperaturförändring som forskare tror att kan inträf fa kommer jordens befolkning dramatiskt att decimeras “Hans Joachim Schellnhuber, Potsdams institut för klimatforskning, NY Times blogg, 13.3.2009.

då de två yttersta skikten av huden vittrat bort. I själva verket syns tatueringen tydligare då, säger TIM THOMPSON som forskar i kriminalantropologi På UNIVERSITY OF TEESSIDE i Storbritannien.

Thompson har genom analys av tatueringar och piercing identifierat kroppar bland annat efter tsunamin i Thailand och i massgravar i Kosovo. Han har också hjälpt den brittiska polisen med identifiering.

“Vi vet att kemikalier från bläcket kan förflytta sig till lymfkörtlarna. Det innebär att de lämnar spår i armhålorna, också om hela armen där tatueringen suttit saknas” säger Thompson.

En analys av dessa bläckpartiklar kan ge geo grafisk information om personen. Tatueringsbläck från olika tillverkare skiljer sig åt eftersom de tillverkas på olika sätt och med olika tillsatser. Den kemiska sammansättningen kan därför spåras till en enskild tillverkare, som vanligen levererar bläck till en viss del av landet eller världen.

”Det här kan hjälpa polisen att spåra tillverkaren av bläcket, vilket ger utredarna ett första stegiidentifieringen”

Thompson jobbar nu i ett forskningsprojekt med att undersöka trender bland tatuerade britter. Syftet är att bygga upp en databas med information om vilka motiv och var på kroppen personer av olika ålder och kön väljer att tatuera sig.

Tatueringar kan göras för hand Konst i hud med tusch

Tatueringar har förekommit i många kulturer över hela världen i dekorativt syfte, som identitetsmärke, för at med en nål och tusch, men de flesta professionella tatueringar utförs med nålpisto visa social status eller för att ge bäraren magisk Nåle styrka. Tekniken är mycket enkel. är solid och ig . | , inte ihåli

Lite historik Tatuerings- inte ihåli 400 f. Kr. pistol

Pazyryk- Patenterad år 1891; Elektro nomader i nålen vibrerar 50 magneter

Central- till 3 000 gånge asien gör 1 per minut Tuschbehållar blå tatu- eringar

Sedan 40 f. Kr Japanska skönhetstatueringar och I tatueringar i syfte att utmärka brottslinga 1700 Tahitisk fruktbarhets tatuering

Sedan 1700 Maoriska ansiktstatueringar (Nya Zeeland)

Tuschet i läderhuden finns kvar livet ut

Så byggs en tatuering upp 1 Skissas me en tunn nål och ljust tusc 2 Linjerna förmörkas och skugga med en grövre nål

Geno små öppn sår tar sig ”]tuschet in i hude 3 Färgat tusch läggs till; svarta linjer förmörkas på nyt 3

Källa: National Geographic magazine, How Stuff Works, Himalayan Academy, Waseda University — Graphic: Chris Kirkman, Sun Sentinel

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."